Yrityksestään luopuneissa suuri voimavara ja tietopankki

01.11.2016

Yrityksestä luopuminen voi tapahtua myymällä yritys tai lopettamalla se. Etukäteisvalmistelut yrittäjyydestä luopumiseen lisäävät tyytyväisyyttä luopumisen jälkeiseen elämäntilanteeseen. Yrityksestään luopuneista yrittäjistä huomattava osa on halukas antamaan asiantuntemuksensa nuorempien yrittäjien käyttöön.  

 

Omistajanvaihdos toteutetaan usein uutta yrittäjää saatellen

Yritysten omistajanvaihdoksissa neljässä viidestä sovitaan kaupanteon yhteydessä, kuinka myyjäyrittäjä on mukana yrityksen toiminnassa. Luopuva yrittäjä on uuden yrittäjän tukena valtaosassa tapauksia. Usein myyjän apu on tervetullutta hiljaisen tiedon vaihdon ja mahdollisesti myös asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden kannalta. Käytännössä myyjä voi olla sovitun aikaa kokopäiväisesti mukana toiminnassa, mutta myös osa-aikaisuus ja neuvominen tarvittaessa ovat yleisiä ratkaisuja.

Yrityksistään luopuneet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat eläköityneet yrittäjät, joten he olivat pääsääntöisesti siirtyneet eläkkeelle tai keventäneet työmääräänsä jatkaen vielä jotakin jäljelle jäänyttä yritystoimintaa. Huomattavaa on, että ne, jotka olivat suunnitelleet yrityksestä luopumista etukäteen, olivat muuta ryhmää tyytyväisempiä tilanteeseensa. Etukäteissuunnittelu auttaa niin henkisellä kuin taloudellisellakin puolella luopumisessa. Luopumisen suunnittelun aikana ennättää miettiä mitä tekee yrittäjyyden jälkeen esimerkiksi lisääntyvällä vapaa-ajalla.

 

Eläköityvien yrittäjien tietotaito käyttöön

Yritystoiminnasta luopuvista neljännes on halukas toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä oman yritystoiminnan päättymisen jälkeen. Tällainen kokeneiden yrittäjien joukko on tärkeä voimavara ja tietopankki ja sitä tulisi pystyä hyödyntämään. Ongelmana on ollut se, että senioriyrittäjät ja kokeneiden osaamista, näkemystä, verkostoja ja pääomia hyödyntämään halukkaat innokkaat nuoremmat yrittäjät eivät ole kohdanneet toisiaan.

Yrityksensä lopettaneiden keskuudessa kiinnostus asiantuntijuuden jakamiseen oli pienempää kuin omistajanvaihdoksen tehneiden yrittäjien keskuudessa.  Omistajanvaihdoksen tehneet ovat pääsääntöisesti kokeneet yrittäjyyteen yleensä liitettävät motivaatiotekijät (mm. kiinnostus tekemiseen / alaan, omien ajatusten ja näkemysten toteuttaminen, uuden kehittäminen) suuremmiksi tai mielekkäämmiksi yrittäjäuransa aikana kuin yrityksensä lopettaneet.

 

Salla Kettunen ja Juha Tall

 

Lisää aiheesta tutkimuksessa: Salla Kettunen, Elina Varamäki, Juha Tall ja Marja Katajavirta 2015. Yritystoiminnasta luopuneiden uudet roolit. Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Seinäjoki. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 113. 

 


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370