@SeAMK

Työstä opintopisteitä!

01.11.2016

Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehittyvää osaamista opintopisteiksi. SeAMK on mukana osatoteuttajana Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä –hankkeessa. Hankkeessa on mukana 12 eri ammattikorkeakoulua ympäri Suomen ja hanketta koordinoi Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu.  Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia malleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen opintopisteiksi. SeAMKin osahankkeen tavoitteena on tuottaa työn opinnollistamismalli, joka on sovellettavissa kaikissa tutkinto-ohjelmissa.

Opinnollistamismallin kehittämiseksi SeAMKiin on perustettu syksyllä 2015 toiminnallinen ryhmä, jossa on edustus kaikista yksiköistä ja mukana on eri tutkinto-ohjelmia. Toiminnallisen ryhmän tarkoitus on viedä opinnollistamisen ideaa ja erilaisia kokeiluja, pilotteja, omaan yksikköönsä ja yhdeksi vaihtoehtoiseksi tavaksi tehdä opintoja. Toiminnallisen ryhmän tukena toimii ohjausryhmä, jossa on eri yksiköiden edustajia. Toiminnan ja kehittämisen rikkautena on monialainen lähestymistapa opinnollistamiseen, sen mahdollisuuksiin ja esiin tuleviin haasteisiin.

Työn opinnollistamisessa opiskelu viedään luokkahuoneista työpaikoille. Opinnollistaminen yhdistää työssä ja ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa oppimista. Opinnollistamisessa erotetaan kolme erilaista tapaa:

Opiskelijalähtöinen: Opinnollistaminen voi olla opiskelijalähtöistä, jolloin päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä käyvä opiskelija esittää työssä hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista opintojakson suorittamiseksi.

Työpaikkalähtöinen opinnollistaminen: Opinnollistaminen voi olla myös työpaikkalähtöistä, jolloin organisaatio haluaa saada tutkintoon johtavaa koulutusta työntekijöilleen. Yrityksen työntekijöillä voi olla pitkä työkokemus ja oman organisaation järjestelmällinen henkilöstökoulutus taustalla. Opinnollistaminen avaa tällöin ammattikorkeakouluille uudet näköalat vaikuttaa yritysten henkilöstökoulutuksen sisältöihin sekä tuottaa tutkintokoulutuksella hyötyä yritysten toiminnan kehittämiseen.

Korkeakoululähtöinen opinnollistaminen: Korkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan opintojaksoista esim. hankkeistetuissa työelämäprojekteissa.

Eri tutkinto-ohjelmissa on nyt pilotoitu vuoden verran erilaisia työn opinnollistamisen käytäntöjä ja pilotoinnit jatkuvat edelleen. Pilotoinneista on saatu hyvää oppia ja sitä halutaan kerätä edelleen. Tavoitteena on saada enemmän pilotteja käyntiin eri yksiköissä ja näin saada palautetta opettajilta, opiskelijoita ja työelämältä. Tähän mennessä palaute on ollut hyvää ja sitä on kerätty opinnollistamisen case-tapausten avulla. Työn opinnollistamista oppiikin parhaiten rohkeasti kokeilemalla. Useat pilotoinnit ovat olleet opiskelijalähtöistä opinnollistamista, johon myös tuleva työn opinnollistamismalli tulee pohjautumaan.

Oppiminen on kaikkialla tapahtuvaa toimintaa. Tärkeää olisikin saada liittää tällainen oppiminen opiskeluun ja hyödyntää sitä tavoitteellisesti tutkintoon johtavissa opinnoissa. Opinnollistamisen mahdollistamiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia käytäntöjä meiltä kaikilta, opiskelijoilta, työelämältä ja ammattikorkeakoululta.

Verkkovirta on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke ja tuen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke toteutetaan ajalla 1.5-2015-31.12.2017

Mirva Siltakorpi, lehtori, SeAMKin osahankkeen projektipäällikkö, Sosiaali- ja terveysala

http://amkverkkovirta.fi/

 

Design by Oddmob