TKI-hankkeissa syntyy monenlaisia aineistoja ja tuloksia

01.11.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia tutkimusaineistoja ja tuloksia ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa syntyy ja miten niitä hallitaan. Tässä yhteydessä on selvitetty myös projektipäälliköiden näkemyksiä aineistojen ja tulosten avaamisesta ja niiden jatkohyödyntämismahdollisuuksista. Projektipäälliköiden näkemyksiä kerättiin haastattelemalla 12 projektipäällikköä, jotka vetivät eri rahoittajien rahoittamia hankkeita.

Haastattelun tulokset osoittavat, että ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeissa syntyy hyvin erityyppisiä aineistoja ja tuloksia, esimerkiksi toimintamalleja, mittaustuloksia ja kysely- ja haastatteluaineistoja. Konkreettisten tulosten ohella hankkeessa voi myös syntyä osaamista tai muuta aineetonta tietoa, jota voi olla hankala tunnistaa ja siirtää kirjalliseen muotoon tai tuoda muulla tavoin esiin. Tämän johdosta projektipäälliköiden saattaa joskus olla hankalaa hahmottaa kaikki oman hankkeensa aineistot ja tulokset.

 

Aineistojen ja tulosten avaaminen TKI-hankkeiden tavoitteena

On tärkeää, että julkisin varoin tuotettu tutkimustieto on vapaasti kaikkien käytettävissä. Tiedon avaaminen onkin noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tutkimustiedon vaikuttavuutta yhteiskunnassa.  Avoimella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI) -toiminnalla tarkoitetaan erilaisten avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa niin, että pääsääntöisesti kaikki käytetyt menetelmät, aineistot ja tulokset ovat avoimia. Avoimuuden tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä, mutta myös edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.

Useassa ammattikorkeakoulussa ei ole toistaiseksi olemassa yhteisiä ohjeita hankkeissa syntyneiden aineistojen käsittelyyn ja niiden avaamiseen mahdollista jatkokäyttöä varten. Tästä syystä ammattikorkeakouluilta puuttuu myös selkeä käsitys siitä, millaisia aineistoja TKI-hankkeet tuottavat tai missä aineistot sijaitsevat. Tilanteen korjaamiseksi ammattikorkeakouluissa kehitetään parhaillaan yhteisiä toimintatapoja ja aineistojen hallinnan tukipalveluita, jotta hankkeissa ja projekteissa tuotettu tieto saataisiin paremmin hallintaan ja laajasti hyödynnettäväksi niin organisaatioiden sisällä kuin niiden ulkopuolellakin.

 

Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jaana Latvanen, YTM, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370