Sosiaalialan koulutus Etelä-Pohjanmaalla 30 vuotta

01.11.2016

Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkamisesta. Keskiasteen koulunuudistuksen periaatteita noudattaen vuonna 1986 toimintansa aloittanut Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos tarjosi kouluttautumismahdollisuuden koulu- ja opistoasteisiin sosiaalialan ammatteihin, esim. sosiaalikasvattajaksi ja kodinhoitajaksi.

Vuosikymmenen taitteessa puhalsivat kuitenkin jo uudistuksen tuulet, eikä nuorella koulutuksella ollut vaikeuksia inspiroitua nuorisokoulu- ja ammattikorkeakoulukokeilujen tarjoamista mahdollisuuksista. Sittemmin kouluasteen tutkinnot yhdistyivät lähihoitajakoulutukseksi ja siirtyivät organisatorisesti koulutuskeskus Sedun yhteyteen. Opistoasteen koulutus muodosti lähtökohdan sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle, jota on vuodesta 1992 lähtien toteutettu aluksi osana Seinäjoen väliaikaista ammattikorkeakoulua ja vuodesta 1996 lähtien vakituisen Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteydessä.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksesta valmistuu sosionomi (AMK) ja sosionomi (yAMK) –tutkinnon suorittaneita. Koulutus on alusta saakka kiinnostanut hakijoita ja myös työllistyminen opintojen jälkeen on ollut hyvää. Valmistuneista sosionomeista valtaosa työllistyy asiakastyön tehtäviin sosiaalialan eri sektoreille. Noin kolmannes työllistyy lastentarhanopettajan tehtäviin. Työllistyminen projekti- ja kehittämistehtäviin ja esimiestehtäviin on vakiintunut eikä yrittäjäksi ryhtyminen ole vierasta. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat ovat jo opintoihin tullessaan työelämässä ja hankkivat opintojensa aikana osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen. Sosiaalialan koulutuksen alueellinen merkitys on suuri, sillä noin 70% sijoittuu valmistuttuaan Etelä-Pohjanmaan alueelle.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksesta on muodostunut vakiintunut ja omaleimainen osa sosiaali- ja terveysalan tehtävärakenteita. Työelämäpaikka on vahvistunut sosionomi (AMK) nimikkeen, kelpoisuuslain ja ammattihenkilölain myötä. Sosionomi (AMK) –koulutus tunnetaan ohjauksellisten, luovien ja asiakaslähtöisten menetelmien osaamisesta, ryhmien ohjaamisen taidosta ja positiivisesta kehittämishenkisyydestä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vahvuutena on osallistava ja käyttäjälähtöinen kehittäminen, hyvinvointitiedon tuottaminen ja sosiaalisen vahvistaminen arkielämän haasteissa.

Sosiaalialan ammatit ja koulutus reagoivat herkästi yhteiskunnan muutokseen. Kolmekymmenvuotias sosiaalialan koulutus on myös tänä päivänä uuden kynnyksellä, kouluttamassa ammattilaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen uuteen rakenteeseen SOTE:en. Sosiaalialan moniulotteiselle ja eri näkökulmia yhdistävälle toimintatavalle on odotettavissa kysyntää. Hyvät lähtökohdat luo myös yhteistyö terveysalan koulutuksen kanssa, samoin kuin innovaatioiden kypsyttäminen monialaisessa ammattikorkeakouluyhteisössä ja yhteistyössä työelämän kanssa. 

 

Päivi Rinne, koulutuspäällikkö, SeAMK Sosiaali- ja terveysala 

 


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370