Silta kaupallistamiseen -hanke auttaa kaupallistamisprosessissa

01.11.2016

Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena on se, että korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena syntyy paljon kaupallista potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja havaintoja, joita ei kuitenkaan saada tehokkaasti vietyä käytäntöön. Silta kaupallistamiseen -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintatapoja sekä -malleja, joiden avulla tutkimustuloksia ja uusia ideoita saadaan kaupallistettua uudeksi liiketoiminnaksi ja sitä kautta vahvistettua myös eteläpohjalaisten yritysten kilpailukykyä. 

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan toimintatapoja, jotka mahdollistavat tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistumisen menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu tehostamalla innovatiivisten tutkimustulosten ja parhaimpien ideoiden tunnistamista sekä edelleen jalostamista nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten kaupallistamiskäytänteiden avulla.

Hankkeen tuloksena tutkimushankkeissa syntyneet tulokset ja uudet ideat ovat paremmin tunnistettavissa, jatkojalostettavissa sekä kaupallistettavissa ja ne toimivat innovaatioekosysteemin polttoaineena. Hankkeen päätyttyä mm. kaupallistamiseen liittyvä osaaminen on kasvanut, uusien innovaatioiden tuottaminen tehostunut ja kiinnostus korkeakoulujen kumppanuuteen on lisääntynyt. Hankkeen tuloksena on myös kyetty mallintamaan innostavasti parhaita toimintatapoja tutkimuslähtöisten tulosten ja ideoiden kaupallistamista varten sekä määrittelemään parhaimpia reittejä tiedon siirtymiseen korkeakoulujen sekä yritysten välillä.

Silta kaupallistamiseen –hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen päätoteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.10.2016-30.6.2018.

 

Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimuspäällikkö, SeAMK

Taru Mäki, KTM, FM, kehityspäällikkö, SeAMK

Pertti Wathen, MBA, ins, erityisasiantuntija, Tay/JKK


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370