@SeAMK

SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus palkitsivat vuoden kehittäjiä

18.11.2016

 

Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vuoden kehittäjäyritys, SeAMKin kehittäjähenkilö sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittäjätiimi.


Vuoden kehittäjäyritykseksi Prima-Power


Vuoden kehittäjäyrityksesi järjestäjät ja yhteistyökumppanit valitsivat Finn-Powerin/Prima-Powerin.

Perusteluja valinnalle:
- Avoin ja kehitysmyönteinen yritys joka osaa hyödyntää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimintaa, erityisesti tuotekehitystoiminnassaan ja tuotantoprosessien tehostamisessa.
- Erityisesti innovatiivinen tapa toimia kumppanina opiskelijaprojekteissa on molempia osapuolia kehittävää.
- Sitoutuminen projekteihin on hyvää, niihin käytetään omia resursseja ja opiskelijoille ja asiantuntijoille annetaan tarvittava taustatieto.
- Yritys rajaa kehittämistehtävät tarkasti ja sille tehdään vain sellaisia projekteja, joille on todellinen tarve. Tämä motivoi opiskelijoita ja saa heidät tuntemaan työnsä tärkeäksi, mikä myös tuottaa parempaa laatua.
- Yritys myös motivoi opiskelijoita kilpailuilla palkintoineen ja harjoittelupaikoilla, näihin osallistuu huomattavan iso määrä opiskelijoita vuosittain.
- Aktiivinen organisaatio myös kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.
- On mukana rahoittamassa kahta EPANET -professuuria (sulautetut järjestelmät ja digitaalinen valmistus).


SeAMKin kehittäjähenkilöksi Sanna Joensuu-Salo


Yliopettaja , FT Sanna Joensuu-Salo (markkinointi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu) on väsymätön tutkimus- ja julkaisutoiminnan, opetuksen ja yritysyhteistyön kehittäjä sekä tuloksentekijä. Hänelle on ominaista vahva menetelmällinen osaaminen, tinkimätön ote työhön ja aktiivinen osallistuminen TKI-työn tulosten levittämiseen alueen yrityksiin.

 Joensuu-Salon kyky innostua ja innoittaa antaa energiaa myös työtovereille ja yhteistyökumppaneille. Kasvuyrittäjyys, yrittäjyysaikomukset ja markkinaorientaatio kuuluvat hänen tuoreimpiin tutkimus- ja kehittämisalueisiinsa. Työllään hän tukee sekä SeAMKin strategian toteutumista että maakunnan yritysten kilpailukyvyn kehittymistä.


Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittäjäryhmä syntyi tutkijahotellissaTutkijahotellissa syntynyt työryhmä sai yliopistokeskuksen vuoden kehittäjätiimin palkinnon. Ryhmään kuuluvat jatko-opiskelija (tietojenkäsittelytiede, JY) Jussi Rasku, jatko-opiskelija (oikeustiede, HY) Tommi Niemi sekä jatko-opiskelija (matematiikka, HY) Mikko Männikkö.

Arvioinnissa todettiin mm. seuraavaa:
- Ryhmä on erinomainen esimerkki yliopistokeskuksen törmäyttävästä voimasta. Eri alojen tutkijat ovat löytäneet toisensa ja muodostavat hotellin yhden innostuneen ytimen, tämä asia myös markkinoi hotellia.
 - Oman osaamisensa kautta he tukevat ja opastavat muita tutkijoita metodiaineissa kuten matematiikka, tietotekniikka ja tilastotiede.
- Ovat olleet järjestämässä myös metodiopetusta kaikille yliopistokeskuksen tutkijoille.
- Ovat aktiivisia tutkimustyön popularisoijia, osallistuvat mm. Tietoprovinssi-tapahtuman toteuttamiseen.
- Ovat rakentaneet jopa omaa tietokonepelaamisen tuotetta "konekivääriprojekti".
- Heidän toimintansa säteilee paljon myös yliopistokeskuksen ulkopuolelle seuraavilla foorumeilla: tietokonepelien rakentaminen ja koodaus, nuorten pelikerho, kunnallispolitiikka, MLL-järjestö, kansainvälinen opiskelijavaihto, työelämän asiantuntijatehtävät.


Opiskelijat näkyivät gaalassa


Gaala keräsi tänä vuonna noin 140 yritys- ja organisaatiomaailman edustajaa Framille. Tänä vuonna SeAMKin restonomiopiskelijat sekä kulttuurituotannon ja liiketalouden opiskelijat osallistuivat tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen entistä voimakkaammin. Gaalan ruokailun suunnittelivat restonomiopiskelijat Sami Hakamäki, Elina Laiho ja Karri Pitkänen. Tilaisuuden juonsivat kulttuurituotannon opiskelijat Jesse Pirttimaa ja Sanna Roininen. Lisäksi kulttuurituotannon opiskelijaryhmät toteuttivat vuoden kehittäjien videoinnit.

SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus järjestivät yhdessä yhteistyökumppaneidensa kera neljännen koulutuksen ja tutkimuksen gaalan. Tapahtuma on varainkeruutapahtuma, jonka tuotto suunnataan maakunnan koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan.

 

Outi Kemppainen, markkinointipäällikkö, SeAMK

Design by Oddmob