@SeAMK

SeAMK innovaatiosetelikokeilussa palveluntarjoajana

18.11.2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokeilua. SeAMK on tässä vaiheessa ilmoittanut Tekesille olevansa palveluntarjoaja mm. seuraavien palvelujen osalta, jotka aina räätälöidään asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti:

• uusien tuotteiden testaus- ja laboratoriopalvelut
• digitaalinen tehdas –tuotantoprosessin digitalisointi
• älykäs robotiikka – tuotannon robotisointi, robottidemo
• askelmerkit ideasta tuotteeksi – tuotekehitysprosessin kehittäminen
• ideat ja innovaatiot tulevaisuuden markkinoille – markkinaselvitys ja työpaja
• innovaatio- ja innovaatiostrategiatyöpajat
• matkailuyrityksen innovatiiviset palvelupolut ja palvelun muotoilu
• erilaiset selvitykset ja arvioinnit yrityksen täsmätarpeisiin ja näiden tuloksiin pohjautuvat workshopit
• työhyvinvoinnilla innovatiivisuutta ja kilpailukykyä – kartoitus ja kehittäminen
• asiantuntijatiimien kokoaminen yrittäjän ja yrityksen tueksi uuden liiketoiminnan kehittämisessä
• yrityksen tki-hankkeiden kokoonjuoksu

 

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Sirkku Uusimäki, 040-8304 253, sirkku.uusimaki@seamk.fi

Mikä on innovaatiosetelikokeilu ja keille se on tarkoitettu? Tekes avasi erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun innovaatiosetelin haun 3.10.2016. Innovaatiosetelin avulla yritys voi kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan sekä hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista. Innovaatiosetelin arvo on enintään 5 000 euroa + alv, ja tästä summasta yrityksen ei tarvitse maksaa omarahoitusosuutta lainkaan. Tarkemmat tiedot innovaatiosetelin kohteeksi sopivista yrityksistä ja toiminnoista käyvät ilmi Tekesin sivuilta: http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli. Etelä-Pohjanmaa on erinomainen maakunta innovaatiosetelikokeiluun, koska täällä on tuhansia mikroyrityksiä ja toisaalta maakuntamme pienet yritykset käyttävät keskimäärin vähän erilaisia asiantuntijapalveluja. Toivottavasti eteläpohjalaiset yritykset tarttuvat näihin erinomaisiin mahdollisuuksiin yrityksensä kehittämiseksi.

Elina Varamäki
Vararehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Asiasanat

Design by Oddmob