Opinnoilla suuri vaikutus naispuolisten opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin

01.11.2016

Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Smart ladies in digital world -hankkeeseen osallistuneet naisopiskelijat saivat kirjoittaa näkemyksiään siitä, mikä on vaikuttanut heidän päätökseensä edetä yrittäjyyshaaveissa eteenpäin. Yksi merkittävimmistä tekijöistä oli se, että opintojen aikana saadut kokemukset asiakkaiden kanssa toimimisesta olivat vahvistaneet näkemystä omasta osaamisesta ja todellisista asiakastarpeista. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat kokivat myös hyödyllisenä sellaiset opintojaksot, joilla on mahdollisuus kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan ja osaamista yrittäjänä toimimisessa. Myös roolimallit ovat tärkeitä.

Suunnitelmat ovat askel kohti yrittäjyyttä. Useat aikaisemmat tutkimukset vahvistavat, että tarkempi suunnittelu on merkityksellistä yrittäjäksi ryhtymisessä. Yrittäjäksi ryhtyminen on prosessi, jossa edetään aikomuksista kohti tarkempia suunnitelmia ja sitä kautta itse toteutusta. Opintojen aikana onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijalle annetaan tukea tarkempien suunnitelmien tekemisessä sen suhteen, miten ja milloin varsinainen yritystoiminta aloitetaan.

 

Valmiuksia tulevaisuuden yrittäjyyteen

Kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen madaltaa sekin, jos opiskelija kokee omaavansa yrittäjältä vaadittuja taitoja. Tulevaisuuden taidoissa korostuvat digitalisaation ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen, kyky ennakoida ja innovoida sekä työyhteisön, muutoksen ja kasvuyrityksen johtaminen. Opiskelijoille tulevaisuuden ennakointi ja kasvuyrityksen johtaminen ovat näistä vieraimpia asioita. Opiskelijat, jotka ovat käyneet opintojaksoja aiheeseen liittyen, tunnistavat osaamisensa muita paremmin.

Koulutuksella on suuri vaikutus yrittäjyyteen innostamisessa ja valmiuksien tarjoamisessa. SeAMKissa yrittäjyys on läpileikkaava teema, joka koskettaa kaikkia opiskelijoita ja opettajia. Erityistukea tarjotaan Yritystalli-toiminnan kautta vielä niille opiskelijoille, joilla on yritysidea ja halu viedä sitä eteenpäin. Smart ladies in digital world -hanke puolestaan kehittää toimintamallia toimivien naisyrittäjien ja SeAMK:n naispuoleisten yritystalli-opiskelijoiden välille.

Lisätietoja Smart ladies in digital world -hankkeeesta: http://smartladiesindigitalworld.blogspot.fi

 

Kirjoittajat: Sanna Joensuu-Salo, Kirsti Sorama ja Salla Kettunen


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370