Monialainen oppimisympäristö tukee oman osaamisen tunnistamista

31.10.2016

Joulukuu 2015 – minä vastavalmistuneena tradenomina, vuoden yrittäjyysopiskelijana, lukukauden projektiammattilaisena ja työttömänä. Työttömänä! Eikö minua valmistettukaan työelämään? Kyllä valmistettiin, ainakin osittain sain eväitä tulevaisuuden työelämää varten.

Muistan tehneeni opiskelujen aikana kirjallisen työn tulevaisuuden työelämästä. Yhteenvetona kirjoitin: ”Tulevaisuudessa yhä useammalla työn kuva on yhä monialaisempi – työsuhteet ovat projekteja, palkkatyö ja yrittäjyys sekoittuvat. Työnantaja hakee muutosvalmiutta. Näyttäisi siltä, että itsensä johtaminen, omien vahvuuksien löytäminen ja riittävä uteliaisuus antavat parhaita eväitä tulevaisuuden työhön.”

Uravalmentajat puhuvat itseanalyysin ja vahvuuksien löytämisen tärkeydestä, jotta työnhaussa ja työhaastatteluissa olisi paremmat mahdollisuudet onnistua. Helpommin sanottu kuin tehty. Netti on pullollaan blogikirjoituksia ja artikkeleita otsikoilla: ”Tunne osaamisesi ja olet kuin kotonasi” (Monsteriklubi.fi 10.05.2016), ”Hyvä kysymys: Miten työssä oppii tunnistamaan omat vahvuutensa?” (Aamulehti 2.9.2016), ”Työnhaku takkuaa jos ei tiedä mitä osaa” (Monsterklubi.fi 5.4.2016), ”Jatkuva kehittyminen on nykyosaajan elinehto” (Monsteriklubi.fi 14.4.2016) jne.

Tuntuu myöhäiseltä alkaa miettiä omaa osaamistaan vasta työnhakuvaiheessa. Käytännönläheisten korkeakouluopintojen pitäisi valmentaa myös tähän. Voiko oman osaamisensa oppia tunnistamaan jo opiskelujen aikana?

 

SeAMKin yhteisen hankkeen tavoitteena tukea opiskelijoita   

Nykyisin toimin projektityöntekijänä Seinäjoen ammattikorkeakoululla ja saan kunnian olla mukana kehittämässä SeAMKin uraohjausta ja urasuunnitteluprosessia Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa JoPo-hankkeessa.

JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa –hankkeen tarkoituksena on parantaa SeAMKista valmistuvien opiskelijoiden valmiuksia työllistyä nopeasti heti tutkinnon suorittamisen jälkeen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Hankkeen idea on syntynyt kahta kautta: Aiemmin toteutettujen SeAMkin projektien ja korkeakoulutetuille suunnattujen työvoimapoliittisten koulutusten tuloksia ja kokemuksia arvioitaessa nousi vahvasti esiin puutteet osallistujien taidoissa analysoida omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä ymmärtää työelämän vaatimuksia ja niitä keinoja sekä kanavia jotka edistävät työllistymistä.

jopo.jpg

 

JoPo-tiimi on tämän syksyn aikana toteuttanut Learning Cafe -tyylisiä keskustelutuokioita niin opinto-ohjaajien kuin koulutusohjelmapäälliköiden kanssa. Tavoitteena on ollut keskustella SeAMKin uraohjauksesta sekä sen kehittämisestä.  Sekä SeAMKin opinto-ohjaajat että koulutusohjelmapäälliköt nostavat esiin, että oman osaamisen tunnistaminen saattaa olla monelle opiskelijalle haasteellista. Näin ollen myös heidän näkemyksensä tukevat aikaisemmin toteutettujen projektien tuloksia. Miten osaamisen sanoittamista, tunnistamista ja analysointia tuetaan SeAMKissa? Kuinka minä opin tunnistamaan omat vahvuuteni ja osaamiseni.

 

Oma osaamista helppo analysoida monialaisessa oppimisympäristössä

FramiPro on SeAMKin yhteinen työelämälähtöinen oppimisympäristö, eli tapa opiskella ja oppia yrityksiltä ja organisaatioilta saatujen työtehtävien parissa. FramiProssa opiskelijaryhmät työskentelevät monialaisesti ja suorittavat osan tutkinnostaan projektitöissä. Oppiminen perustuu työelämän toimeksiantoihin, joita opiskelijat ratkovat kokeillen, tutkien ja innovatiivisesti uutta luoden.

Suosittelen FramiPro-opintoja opintojen loppuvaiheeseen, jolloin siirtyminen työelämään alkaa lähestyä.

 

Jennika Hakola, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

 

LOGOT.jpg 

 


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370