Eteläpohjalaiset yritykset vasta alkumetreillä liiketoiminnan sähköistämisessä

01.11.2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Pk-Digi- ja Digivaattori-hankkeet kartoittivat kesän kynnyksellä digitalisaation käyttöönottoa eteläpohjalaisissa yrityksissä. Tutkimukseen vastasi 110 yritystä, joista 41 % toimi teollisuuden alalla, 37 % palvelualalla, 11 % kaupan alalla ja 11 % muulla toimialalla.  Etelä-Pohjanmaan pk-yritykset tuntuvat olevan edelleen jäljessä maan keskiarvoa sähköisen liiketoiminnan ja toiminnan digitalisoinnin suhteen. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain 22 prosenttia kaupan ja palvelualan pk-yrityksistä ja vain 14 prosenttia teollisen alan pk-yrityksistä ovat kehittäneet omaa liiketoimintaansa digitaalisuutta hyödyntäen. Kesäkuussa julkaistun kansainvälisen digibarometrin mukaan kuitenkin juuri kyky rakentaa uusista mahdollisuuksista liiketoimintaa nousee keskeiseksi kasvun mahdollistajaksi digitalisaatiossa.

 

Pilvipalvelut tuttuja, toiminnanohjausjärjestelmät osalle vieraita

Kansainvälisen digibarometrin mukaan suomalaiset yritykset osaavat käyttää hyvin pilvipalveluita, mutta toiminnanohjausjärjestelmien käytössä olemme jäljessä muita pohjoismaita. Samansuuntainen on kuva myös Etelä-Pohjanmaalla. Kyselyymme vastanneista yli puolet yrityksistä käytti toiminnassaan pilvipalveluita, mutta vain neljännes kaupan ja palvelun ja 40 prosenttia teollisuuden pk-yrityksistä käytti toiminnanohjausjärjestelmiä. Sekä Big datan että teollisen internetin käyttö oli vastaajien kesken vielä melko harvinaista, alle 10 % kaupan ja palvelun ja alle viidesosa teollisista yrityksistä kertoi käyttävänsä näitä liiketoiminnassaan.

Nettinäkyvyyden, sähköisten myyntikanavien ja toiminnallisuuden käytössä oli myös kovasti parannettavaa, varsinkin kaupan- ja palvelun alan yrityksissä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen mukaan kolmasosalta kaupan ja palvelualan pk-yrityksistä puuttuivat vielä omat internet-sivut, kun taas teollisuuden alan pk-yrityksillä nettisivut oli jo kaikilla kyselyyn vastanneilla. Oma verkkokauppa oli noin viidesosalla kaupan ja palvelun alan pk-yrityksistä ja kolmasosalla teollisen alan yrityksistä. Melkein 70 prosenttia kaupan ja palvelun alan vastaajista ei käyttänyt mitään sähköistä myyntikanavaa. Erityisesti huomioon pistävää on, että niistä yrityksistä, joiden toiminnalle asiakkaan ajanvaraus oli merkityksellistä, ainoastaan kolmella prosentilla oli käytössään sähköinen ajanvaraus.

 

Digitaalisen markkinoinnin koulutus nousee ykköstoiveeksi

SeAMKin kyselyssä pyrittiin myös selvittämään yritysten koulutustarpeita sekä mahdollisia esteitä digitalisaation käyttöönotolle. Yli puolet vastanneista yrityksistä koki tarvitsevansa tietoa ja koulutusta digitaaliseen markkinointiin. Myös sosiaalisen median kanavien käyttöön, hakukoneoptimointiin sekä nettisivujen rakentamiseen kaivattiin koulutusta. Vastaajat kokivat huonoksi tai välttäväksi omat taitonsa verkkosivujen kävijäseurannan, sähköisen markkinoinnin hallinnan, hakukoneoptimoinnin ja verkkokaupan hallinnan suhteen.

Etelä-pohjalaiset pk-yritykset mainitsivat keskeisiksi digitalisaation kehittämiskohteeksi yrityksessään omat www-sivut sekä verkkokaupan ja somen hyödyntämisen markkinoinnissa. Muita kehittämiskohteita olivat asiakashankinta, etäohjaus, henkilökunnan koulutus ja tuotteen toimittaminen. Keskeisimmiksi esteiksi digitalisaation hyödyntämisessä nousivat ulkopuolisen asiantuntija-avun kalleus, vaikeus löytää hyvä asiantuntija sekä henkilöresurssit.

 

Pk-Digi- ja Digivaattori -hankkeet auttavat pk-yrityksiä digitalisaatiossa eteenpäin

Pk-digi -hanke pyrkii kehittämään erityisesti palvelualan mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista sekä herättämään mielenkiintoa uusien digitaalisten toimintatapojen ja sähköisen kaupankäynnin välineiden käyttöönottoon. Hankkeen pilottiyritykset (50) saavat käytännönläheisen digipolun reittikartan, joka neuvoo sähköisiä vaihtoehtoja eri liiketoiminnan osa-alueille. Hankealueeseen kuuluvat Kauhava, Lapua, Suupohja sekä Kurikka/Jalasjärvi. EAKR-hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto ja hankkeen toteuttaa yhteistyössä SeAMK Oy ja Teak Oy.

Digivaattori-hankkeen tavoitteena on nostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa järjestetään koulutusta ja tuodaan esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia (8 pilottia). Syksyn 2016 koulutukset alkavat tuotetiedon hallintaan liittyvällä koulutuksella. Lisäksi loppuvuoden aikana järjestetään kaksi muuta koulutusta. Hanketta rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus (ESR), yritykset, Teknologiateollisuus ry ja SeAMK.

 

Kirjoittajat: Tiina Nieminen, Sanna Joensuu-Salo ja Jarkko Pakkanen

 

Lisätietoja:

Pk-digi: Projektipäällikkö Tiina Nieminen, p. 040 830 4983

Digivaattori: Projektipäällikkö Jarkko Pakkanen, p. 040 830 0486


Fatal error: Call to a member function getUserUserBio() on null in /var/www/clients/client676/web1310/web/packages/problog/helpers/blogify.php on line 370