@SeAMK

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit kartoitettu ensimmäisen kerran

01.11.2016

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoitetut ympäristöt on koottu yhteen vasta julkaistuun tutkimusraporttiin ja koko listaus on myös koottu päivitetyillä tiedoilla Arenen verkkosivuille.

TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat keskeinen osa ammattikorkeakoulujen perustehtäviä, koulutusta ja TKI-toimintaa sekä muuta työelämäyhteistyötä. Ympäristöt mahdollistavat korkeatasoisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan eri aloilla. Toistaiseksi ympäristöt ovat vielä heikosti tunnettuja, eikä niiden hyödyntäminen esimerkiksi yritysten näkökulmasta ole niin tehokasta kuin se voisi olla. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä –hanke on kartoittanut kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja –infrastruktuurit. Hankkeessa tehdyn selvityksen päämääränä oli luoda kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöistä ja infrastruktuureista ja samalla tehostaa niiden yhteiskunnallista hyödynnettävyyttä. Hankkeessa kartoitettiin kaikkien ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta.

Ympäristöjen kartoitus toteutettiin syksyllä 2015 ja siihen vastasivat kaikki manner-Suomen ammattikorkeakoulut. Kaikkiaan ammattikorkeakoulut ilmoittivat 204 TKI-ympäristöä ja -infrastruktuuria. Tämän kartoituksen pohjalta on myös kirjoitettu tutkimusraportti, jossa kuvataan tarkemmin ympäristöjen ominaispiirteitä. TKI-ympäristöjen ja infrastruktuurien verkkoportaalia varten ammattikorkeakouluja on pyydetty päivittämään tiedot syyskuussa 2016. Päivityksessä saatiin kerättyä vielä noin viitisenkymmentä uutta TKI-ympäristöä ja -infrastruktuuria. Kaikki ilmoitetut ympäristöt (yhteensä 254 kpl) ovat koottuina Arenen sivustolla, jossa niitä pääsee avoimesti tarkastelemaan.

Juha Viitasaari, VTM, FM, asiantuntija, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene
Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimuspäällikkö, SeAMK

 

Lisälukemista:

Arene ry: http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/tki-toiminta/tki-ymparistot-ja-infrastruktuurit
SeAMKin julkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-48-9

Design by Oddmob