@SeAMK

Tiedonseurantataidot ja some-osaaminen tutkijan ja kehittäjän työssä

14.12.2016

 

Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua, mutta ovat myös ammatillisen ja tutkimuksellisen kehittämistyön pohja. Ammattikorkeakoulussa tiedonhankinnan opetuksesta ovat vastanneet kirjaston informaatikot sen perustamisesta asti. 

E-aineistot osana digitalisoituvaa työtä

Kirjastojen kokoelmat digitalisoituvat. Korkeakoulukirjastot hankkivat opiskelun ja tutkimuksen käyttöön laadukkaita ja monipuolisia e-aineistoja. Seamkilaiset saavat aineistot käyttöönsä verkon kautta, muutkin pääsevät tutkimaan niitä kirjastoissa.

Maksullisten e-aineistojen lisäksi monet tiedontuottajat tarjoavat omia julkaisujaan avoimesti verkossa. Tällaiset avoimet julkaisuarkistot ovat tärkeitä tiedonlähteitä erityisesti työelämän kehittämis- ja tutkimustehtävissä. Uuteen tutkittuun tietoon pääsee käsiksi sujuvasti missä ja milloin vain. Kätevät ja kevyet julkaisuformaatit, palveluiden helppokäyttöisyys ja ilmainen saatavuus nopeuttavat uuden tiedon hyödyntämistä yrityksissä ja organisaatioissa.

Ajattelu, arviointi ja tiedonseuranta nykytyön taitoja

Ammattikorkeakoulussa tiedonhankinnan opetuksen sisällöllinen painopiste on muuttunut. Tietokantojen teknisten ominaisuuksien pikkutarkka opetteleminen on jäänyt taka-alalle. Nykyään tiedonhankinnassa sekä sen opetuksessa korostuvat vaativammat taidot: ajattelu ja arviointi.

Kansainvälinen ja tietointensiivinen maailma on monisyinen, välillä sekavakin kokonaisuus, jonka jäsentäminen on haastavuudestaan huolimatta kaiken tutkimus- ja kehittämistoiminnan pohja. Eräs lähestymistapa tiedonhankintaosaamisessa onkin oman alan informaatioympäristön tunteminen ja jäsentäminen. Opiskelijat oppivat tietämään ja tuntemaan oma alan tiedontuottajat, ammatti- ja tutkimuslehdet, sosiaalisen median aktiiviset laatutoimijat sekä muut tärkeät verkostot.

Altistu uudelle

Kun opiskelijat oppivat seuraamaan alan uutisia ja ajankohtaista keskustelua, se herättää uteliaisuuden. Uuden tiedon annetaan ympäröidä ja tulla luo. Tästä on valtava etu, sillä uutta verkossa julkaistavaa tietoa on mahdotonta etsiä perinteisten hakutapojen avulla. Luovuutta ei voi etsiä hakusanoilla. Ideoiden tunnistaminen ja niiden kehittäminen vaativat uudelle tiedolle ja tutkimukselle altistumista. Uteliaisuus ja kehittämishalu ovat luovuuden ruokaa.

Myös yleistä uutistietoa ja muiden ammattialojen ajankohtaista keskustelua on helppo haravoida käyttöön. Uudet keksinnöt syntyvätkin usein soveltamisen osaamisen kautta, eri alojen risteyksissä, verkostoissa ja myös itselle tuttujen teemojen ulkopuolella. 

Leena Elenius, informaatikko, SeAMK Korkeakoulukirjasto
Anu Latva-Reinikka, informaatikko, SeAMK Korkeakoulukirjasto

Asiasanat

Design by Oddmob