@SeAMK

Teollisen internetin laboratorio on otettu käyttöön SeAMKissa

16.12.2016

Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa. Teollista internetiä voidaan hyödyntää muun muassa tuotantolaitteiden etävalvonnassa sekä ennakoivassa kunnossapidossa. Teollisen internetin sovellukset tuovat yrityksille myös mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaansa palveluihin. SeAMKissa on otettu käyttöön teollisen internetin laboratorio.

Teollisen internet on mainittu yhtenä tärkeimpänä tutkimusalana Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiassa. SeAMK onkin investoinut merkittävästi teollisen internetin opetukseen ja laboratorioon. SeAMKin uusi teollisen internetin laboratorio otettiin käyttöön kesäkuussa 2016, kun Festo toimitti meille CPS Factory -tuotantolinjan.

Laboratoriota tullaan käyttämään automaatiotekniikan, tietotekniikan ja konetekniikan opetuksessa. Laboratoriota on jo opetettu muun muassa automaation perusteita ja tuotannonohjausta. Lisäksi opiskelijat tekevät siellä projektitöitä. Alueen yritykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita laboratoriostamme ja siellä on vieraillut myös yhteistyökorkeakoulujemme edustajia monista maista.

 

Tulevaisuuden teollisuusyrityksen toiminnan havainnollistaminen

 

SeAMKin teollisen internetin laboratoriossa voidaan havainnollistaa opiskelijoille, miten tulevaisuuden teollisuusyritys toimii. Opiskelija näkee, miten asiakkaan verkkokaupasta tekemä tilaus tallentuu yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään ja sieltä edelleen tuotannon suunnitteluun. Tuotannonsuunnittelu­järjestelmä ohjaa täysin automatisoitua tuotantolinjaa, joka kokoaa asiakkaan tilaamia tuotteita. Tuotantolinja sisältää porausaseman, konenäöllä varustetun tarkastusaseman, varaston sekä kokoonpanoaseman robotteineen. Tuotantolinjan toimintaan voi tutustua SeAMKin Youtube-kanavalta. 

 

Opiskelijoiden projektit käytössä

Teollisen internetin laboratoriossa on käynnissä useita opiskelijoiden tekemiä projekteja. Automaatiotekniikan opiskelija Toni Hämeenniemi on tehnyt IoT-sovelluksen, joka kerää dataa tuotantolinjan ohjaimilta ja lähettää sen internetin välityksellä pilvipalveluun tallennettavaksi. Tonin projektityössä on käytetty uusimpia teollisen internetin tekniikoita, kuten esimerkiksi OPC UA:ta ja REST-pohjaisia mikropalveluita. Toni on julkaissut työnsä Github-palveluun MIT-lisenssillä myös muiden opiskelijoiden käytettäväksi.

Konetekniikan opiskelija Miko Laukkanen on tehnyt Plant Simulation -ohjelmistolla kolmiulotteisen simulaatiomallin Feston tuotantolinjasta. Simulaatiomallilla pystytään tekemään virtuaalisesti samat toiminnot kuin fyysisellä tuotantolinjalla. Jatkossa tämä simulaatiomalli tullaan synkronoimaan fyysiseen tuotantolinjaan siten, että malli toistaa virtuaalisesti fyysisen tuotantolinjan laitteiden tekemät toiminnot.

Mäkelä_teollinen internet.jpgKuva: SeAMKin tekniikan opiskelijat Toni Hämeenniemi (vas) ja Miko Laukkanen teollisen internetin laboratoriossa.

 

Tietotekniikan opiskelijat Teemu Pollari, Jarno Rajala, Kevin Neuman ja Juha-Pekka Parto kehittävät teollisen internetin laboratorion ohjelmistoja. Tuotantolinjan ohjausta tullaan kehittämään siten, että järjestelmän tilaa voidaan seurata myös mobiililaitteilla. Lisäksi kehitetään datan keruuta sekä pilvipalvelussa ajettavaa sovellusta ja sen käyttöliittymiä.  Ohjelmistoissa tullaan käyttämään uusimpia IoT- ja web-tekniikoita.

Teollinen internet ja IoT muuttavat yritysten liiketoimintaa ja työntekijöiden osaamistarpeita. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on varautunut tähän muutokseen uusilla opintojaksoilla sekä teollisen internetin laboratoriolla.

 

 

 

 

Teksti: Petteri Mäkelä, TkL, yliopettaja, SeAMK Tekniikka

 

 

Design by Oddmob