@SeAMK

Teknologiabussilla maakuntakierroksilla

16.12.2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö toteutti hankkeen, jossa esiteltiin teknologia-aiheisia demoja sekä tekniikan alan laboratoriolaitteistoa alueen yrityksille liikkuvan esittelybussin avulla. Kaikki demot pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman käytännönläheisesti, jolloin niistä löytyisi aktivoivia impulsseja oman yrityksen tuotannon kehittämiseen tai tuotekehitykseen. 

Konenäköä ja robotiikkaa

Ensimmäiseen bussikierroksen demot liittyivät konenäkötekniikkaan ja robotiikkaan. Bussikierros aloitettiin huhtikuulla Ähtäristä ja muita paikkakuntia olivat Töysä, Kauhajoki, Kurikka, Kauhava ja Alahärmä. Ensimmäisellä viikolla bussissa vieraili 152 henkilöä, ja kiinnostus demoja kohtaan oli melkoinen. Eniten mielenkiintoa herättivät kyseisen teknologian sovellusmahdollisuudet omassa tuotannossa mm. automaatiotason ja siten myös tuottavuuden parantamisessa sekä laaduntarkkailussa.

 

Ohjelmoitavat logiikat, tietotekniikka, simulointi ja materiaalitestaus

 

Seuraavia demoaiheita olivat ohjelmoitavat logiikat ja teollinen internet, virtuaaliteknologia ja tuotannon simulointi sekä kevään viimeisellä kiertueella auto- ja työkonetestaukset ja materiaalitestaus. Edellä mainituista aiheista näyttelyt rakennettiin kolmelle erilliselle kiertueviikolle, joissa pysähdyttiin 18 paikkakunnalle. Asiakkaiden suurimmat kiinnostuksen kohteet olivat ohjelmoitavat logiikat, teollinen internet ja materiaalitestaus.

 

Syksyn demokiertueet

 

Demokiertueita jatkettiin elokuulla, jolloin robotiikan ja konenäön lisäksi aiheiksi valittiin digitaalinen valmistus, automaatiotekniikka ja 3-d teknologia. Kiertueviikkoja oli jälleen neljä ja ”yrityspysäkkejä” yhteensä 24. Syksyn kiertueista eniten asiakkaita keräsi digitaalinen valmistus ja robotiikka.

 

Kannattako näyttelyitä siirtää maakunnan reuna-alueille?

 

Kokemukset demobussikiertueesta ovat erittäin hyviä. Näyttelyn vieminen yritysten lähelle mahdollisti suuremman osallistujajoukon tutustumisen näyttelyyn. Tässä toteutustavassa paikkakunnilla ja yrityksissä tehdyt kahden tunnin mittaiset näyttelyt helpottivat erityisesti tuotannossa olevien henkilöiden osallistumista, sillä yritysten henkilökunta pystyi vierailemaan demobussissa useassa eri ryhmässä. Tietenkin vastaavien näyttelyiden toteuttaminen Framin laboratorioissa on helpompi toteuttaa, mutta jos halutaan tarjota mahdollisuuksia uusille asiakasyrityksille, kannattaa mennä lähelle yrityksiä.

Teksti: Juha Palomäki. Kirjoittaja työskentelee teknologia-asiamiehenä SeAMK Tekniikassa.

Teknologiabussi-hankkeen rahoitti ELY-keskuksen maaseuturahasto ja hanke sisälsi kahdeksan esittelyviikkoa. Kullakin esittelyviikolla oltiin matkassa kolmena päivänä ja koko kiertueella ”yrityspysäkkejä” kertyi yhteensä 48 kpl. Asiakkaita bussissa vieraili lähes 600.

Lisätietoa hankkeesta: www.seamk.fi/teknologiademot

 

 

Kuvateksti: Demobussissa pääsi tutustumaan mm. konenäkötekniikkaan.

 

Design by Oddmob