@SeAMK

Silta kaupallistamiseen

17.12.2016

Korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) tehostaminen on tärkeää. Korkeakoulujen TKI-työn seurauksena syntyy paljon kaupallista potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja osaamista, joista ei toistaiseksi kuitenkaan saada helposti liiketoimintaa. Silta kaupallistamiseen -hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia malleja, joiden avulla tutkimustuloksia ja uusia ideoita saadaan tehokkaammin kaupallistettua ja hyödynnettyä yhteiskunnallisesti.

Silta kaupallistamiseen -hankkeessa edistetään innovaatioketjun katkeamatonta toimintaa tutkimuksesta käytännön sovellutuksiin. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää edelleen erilaisia väyliä, jotka mahdollistavat yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkimusryhmien tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistumisen menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu tunnistamalla innovatiivisia tutkimustuloksia ja ideoita sekä kehittämällä niitä edelleen esimerkiksi nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten kaupallistamiskäytänteiden avulla.

Hanke etenee seuraavien työpakettien avulla:

  • Työpaketti 1: Benchmarking hyvistä kaupallistamiskäytänteistä
  • Työpaketti 2: Tutkimustulosten kaupallistamisen työprosessit
  • Työpaketti 3: Opiskelijat ja koulutus kaupallistettavien ideoiden tuottajina
  • Työpaketti 4. Pysyvien toimintamallien käyttöönotto korkeakouluissa ja niiden yritysyhteistyössä

Hankkeella on merkittävästi uutuusarvoa sen pyrkiessä luomaan tavoitteellista innovaatioajattelua, innovaatiokäytäntöjä sekä innovaatiojohtamisen työkaluja. Tässä hankkeessa jatketaan aikaisemmin kehitettyjen toimintamallien (esim. Tekesin Tuli-toiminta) parantamista, mutta myös heittäydytään rohkeasti kehittämään ja kokeilemaan täysin uudenlaisia toimintatapoja. Kyse on siis myös uutuusarvosta itse kehittämistyön tavoissa ja käytänteissä.

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat korkeakouluyhteisön organisaatiot ja edustajat, sekä eteläpohjalaiset yritykset ja muut elinkeinoelämän toimijat. Toteutuksessa yhdistetään Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion eri painoaloilla toimivat asiantuntijat ja rakennetaan verkostomaisia työprosesseja, jossa tietoa ja osaamista haetaan eri aloilta silloin kuin sitä tarvitaan. Tämä lisää eri tieteenalojen välistä integraatiota ja voi johtaa myös radikaaleimpiin innovaatioihin.

Hankkeessa huomioidaan myös Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden toteutuminen (esim. julkaisujen avoin saatavuus, aineistojen ja tulosten mahdollinen avaaminen ja tallentaminen sekä avoimen toimintakulttuurin edistäminen). Avoimet toimintatavat takaavat sen, että esimerkiksi tutkimusdataa, aineistoja, prosesseja sekä tuloksia voidaan hyödyntää ja jatkokäyttää tehokkaasti myös projektien päättymisen jälkeen.

Eulippu_vipu_E-P.jpg     

 

Teksti:

Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimuspäällikkö, SeAMK

Pirjo-Leena Ketola, KM, KTK, korkeakouluasiamies, SeAMK

Taru Mäki, KTM, FM, kehityspäällikkö, SeAMK

Pertti Wathen, MBA, tradenomi (yamk), ins., erityisasiantuntija, Tay/JKK

 

 

 

Silta kaupallistamiseen –hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus / Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hanke toteutetaan 1.10.2016-30.6.2018.

 

 

 

Design by Oddmob