@SeAMK

SeAMKin näkökulmia biotalouslogistiikan insinöörikoulutuksen toteuttamiseen Seinäjoella

16.12.2016

Seinäjoella toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa yhteisesti biotalouslogistiikan insinöörikoulutus. Koulutusprojektille on valittu keväällä 2016 ohjausryhmä, jossa ovat koulutuksesta vastaava Risto Pakarinen JAMK, Jukka Pajula SeAMK sekä ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Sami Kantanen JAMK. Opetussuunnitelma on tehty yhdessä JAMKin ja SeAMKin opetushenkilöstön kanssa. Opetussuunnitelma pohjautuu JAMKin logistiikkainsinöörikoulutukseen. Tähän on lisätty biotalouteen suuntautuvat moduulit, joista toinen 30 op:n laajuinen on kaikille opiskelijoille pakollinen ja toinen 15 op:n syventäviä opintoja sisältävä moduuli on vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

SeAMKissa Pajula on käynyt keskustelun kaikkien konetekniikan tiimin opettajien kanssa heidän halukkuudestaan ja kompetensseistaan olla mukana koulutuksen perus- ja ammattiaineiden opetuksessa. Samoin keskustelu on käyty automaatiotekniikan sekä rakennustekniikan koulutuspäälliköiden kanssa heidän tiimiensä opettajien käytöstä koulutuksen toteutuksessa.

Biotalouden moduuleja suunnittelemassa on SeAMK Elintarvike ja maatalous -yksiköstä ollut mukana merkittävä asiantuntijaryhmä. Tämä ryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Hannu Lassila, Risto Lauhanen, Jussi Esala, Margit Närvä, Jarmo Alarinta ja Kari Laasasenaho. Tämän ryhmän tuotoksena on biotalouden liiketoimintaympäristö -moduuliin luotu opintojaksot maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon tuotevirrat sekä toisena vastuullinen elintarvikelogistiikka. Tähän samaan moduuliin kuuluu kolmantena opintojaksona digitaalinen tehdas, joka on suunniteltu yhdessä meidän automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman kanssa. Näiden keskustelujen ja valmistelujen tuloksena kullekin SeAMKin toteutukselle on lokakuussa nimetty vastuuhenkilö.

 

Koulutus monimuotototeutuksena

 

Tämä koulutus on monimuotototeutus, jossa kontaktitunnit on suunniteltu pidettävän Seinäjoella ja osin Saarijärvellä JAMKin tiloissa. Lähipäiviä on 1 – 2 kuukaudessa, jotka pyritään sijoittamaan peräkkäisille arkipäiville päiväaikaan ja lauantait pyritään rauhoittamaan opiskelijan muulle aktiviteetille. Tämä toteutustapa poikkeaa SeAMK Tekniikassa totutusta toimintamallista, jossa perinteisesti opiskellaan torstaisin ja perjantaisin ilta-aikaan ja pääsääntöisesti joka toinen lauantai.

Biotalouslogistiikan opintojaksojen toteutuksessa käytetään toisenlaista opintojakson rakennetta ja toteutustapaa. Opintojaksot rakennetaan siten, että opiskelija pystyy opiskelemaan enemmän omatoimisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä tarkoittaa opintojakson toteuttamista enemmän verkon kautta ja tätä tukevia menetelmiä hyödyntäen. Opintojaksokohtaisesti sovitaan opettajan kanssa kontaktituntien määrä. Tämä toteutus mahdollistaa opiskelijoiden osallistumien koulutukseen maantieteellisesti eri alueilta.

 

Työpaja opettajille

 

JAMK logistiikassa on kokemusta vastaavista toteutustavoista. Meillä SeAMKissa tullaan alkuvuodesta 2017 järjestämään tässä tutkinto-ohjelmassa opettaville henkilöille työpaja, missä käydään läpi opintojaksojen rakennetta ja hyväksi koettuja toimintatapoja.

Työkalut meillä ja jyväskyläläisillä ovat erilaiset. Meillä on Moodle ja heillä on Optima. Samoin Winha ja Peppi ovat JAMKissa vieraita, heillä on ASIO ja ELMO. Keskusteluissa on kuitenkin vilahdellut, ettei Peppi ole heille lainkaan vieras tuttavuus. Erilaiset työkalut eivät ole este, vaan yhteinen halu tehdä yhteistyötä antaa mahdollisuudet hedelmälliselle opetuksen toteuttamiselle.

Tämä JAMK – SeAMK yhteinen Biotalouslogistiikan insinöörikoulutuksen toteuttaminen tulee opettamaan molemmille osapuolille hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää muissakin SeAMKin opintojaksojen toteutuksissa.

Teksti: Jukka Pajula. Kirjoittaja työskentelee koulutuspäällikkönä SeAMK Tekniikassa.

 

Koulutus on yhteishaussa 15.3. – 5.4.2017 ja toteutukset alkavat 17. – 18.8.2017. Valintakoe koulutukseen on 30. ja 31.5.2017. Tämä valintakoe on kaksiosainen sisältäen kirjallisen osuuden ja seuraavana päivänä haastattelun. Samanmuotoisen pääsykokeen läpivienti on JAMKissa toteutettu jo aiemminkin. Kokemukset suurella hakijamäärällä ovat olleet hyvät.Design by Oddmob