@SeAMK

SeAMK edistää energia- ja ravinnetehokasta maataloutta

16.12.2016

Maatalousyrittäjälle tilan energia- ja ravinneasiat ovat keskeisiä. Maatilan energiakustannusten hallinta on myös osa yrityksen tuloksentekokykyä. Ravinne- ja ympäristöasioihin sekä kiertotalouteen panostaminen voi parantaa tilan taloustulosta. Lisäksi maatalouden vesiensuojelun huomioiminen lisää toiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistikin laajan verkostohankkeen, jonka tavoitteena on luoda ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten verkosto. Verkostossa rakennetaan yhteinen toimintamalli, jaetaan osaamista ja toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoa. Oppilaitosympäristöstä asiat jalkautuvat suoraan opiskelijoiden omille tai näiden vanhempien maatiloille.


Kilpailuetua alan yrittäjille


Energia- ja ravinnetehokas maatila -hankkeessa hyödynnetään ja levitetään käynnissä olevien ja päättyneiden hankkeiden tuottamaa materiaalia sekä tuotetaan uutta
oppimateriaalia. Hankkeessa mm. tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, jonka ympärille kerätään ravinne- ja energiatehokkuuteen liittyvää materiaalia. Opiskelijat ovat oleellisessa roolissa tätä materiaalia kerättäessä ja myös hyödynnettäessä sitä käytännön työssä.

Opetus- ja tutkimusmaatiloista kehittyy tiedontuottajia, joiden toiminnassa mittaaminen ja tiedon levittäminen ovat avainasemassa. Näin voidaan tuottaa alan yrittäjille kilpailuetua, jolla he selviytyvät tämän päivän ja tulevaisuuden haasteista. Samoin yhteistyön kehittäminen vahvistaa oppilaitosten toimintaa, kun voimme käyttää toinen toistemme vahvuuksia.

Etelä-Pohjanmaalla hanketta toteutetaan SeAMK Ilmajoen kampuksella yhdessä Sedu Ilmajoen kanssa. Nykyhetken hanke toimii vuosina 2016-2017, ja uusi jatkohanke on vireillä. Valtakunnan tason hankkeen budjetti on noin 300 000 euroa.

Teksti ja lisätietoja:
Risto Lauhanen, SeAMK Elintarvike ja maatalous,
Juha Tiainen SeAMK Elintarvike ja maatalous ja Riitta Lehtinen HAMK

Design by Oddmob