@SeAMK

Sairaanhoitajakoulutuksen uutta sähköistä valintakoetta pilotoimassa

14.12.2016

Valintakokeet sairaanhoitajakoulutuksessa

Sairaanhoitajakoulutukseen hakevien lukumäärät ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti koulutukseen käytettävien resurssit ovat merkittävästi pienentyneet. Ammattikorkeakoulut päättävät itse opiskelijavalinnan perusteista, ja valintakäytänteet vaihtelevat.  Viime vuosina monet ammattikorkeakoulut ovat luopuneet kokonaan psykologisista soveltuvuuskokeista sairaanhoitajakoulutuksen valinnoissa. Tämä on herättänyt paljon julkista keskustelua alalle soveltuvuuden arvioinnista ja opiskelijavalintojen merkityksestä. Tutkimustietoa sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijavalinnoista on kuitenkin niukasti saatavilla, sillä valintakoemenetelmiä on tutkittu erittäin vähän ja seurantatutkimukset puuttuvat lähes täysin.

 

Valintakokeen pilotointi

Ensimmäistä kertaa Suomessa, syksyllä sairaanhoitajakoulutukseen hakijoille toteutettiin 3.11.2016 kokonaan sähköinen valintakoe. Pilottikokeilu toteutettiin samana päivänä yhteensä 529:lle hakijalle Saimaan, Satakunnan, Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakouluissa.  Valintakokeessa arvioitavia osa-alueita olivat oppimisvalmiudet, uravalinnan varmuus/motivaatio ja sosiaaliset valmiudet, ja ne ovat valtakunnallisten valintaperusteiden mukaiset. Valintakokeen mittareiden kehitys on tehty aikaisempaan tutkimustietoon ja haastatteluaineistoon perustuen vuoden 2016 aikana. SeAMKissa pilottikokeeseen osallistui 54 hakijaa, joista 26 valittiin tammikuussa 2017 alkavaan sairaanhoitajakoulutukseen.

 

Valintakokeen pilotointi oli erittäin onnistunut niin teknisten kuin käytännön järjestelyjen näkökulmasta. Suurin osa saadusta palautteesta on ollut positiivista sekä hakijoiden että valintakoejärjestelyihin osallistuneiden henkilöiden näkökulmasta.

 

Yhteistyökumppanit ja jatkotyöskentely

Sähköisen valintakoe on kehitetty Sairaanhoitajakoulutuksen uusi valintakoe -hankkeessa (SUVAKE-hanke). Tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti käyttöön otettava valintakoemenetelmä, joka on tutkimustietoon perustuva, luotettava, objektiivinen ja kustannustehokas. Hankkeessa ovat mukana neljä edellä mainittua ammattikorkeakoulua, Turun yliopiston hoitotieteen laitos (hankkeen koordinoija), Suomen Sairaanhoitajaliitto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa vastataan korkeakouluille asetettuun tavoitteeseen opiskelijavalintojen keventämisestä ja kustannustehokkuuden lisäämisestä (OKM 2016 - Valmiina valintoihin).

 

Pilotoinnin jälkeen arvioidaan sähköisen valintakokeen toimivuutta ja kehitetään palautteiden perusteella koetta edelleen. Lisäksi arvioidaan valintakoemenetelmän yhteyttä opiskelijoiden osaamiseen ja uravalinnan varmuuteen/motivaatioon ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen sekä opiskelijoiden valmistumisvaiheessa.

 

 

Teksti: Asta Heikkilä, yliopettaja, SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Design by Oddmob