@SeAMK

PROJEKTIAMMATTILAISEKSI SEAMKISTA

15.12.2016

Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty projektiosaamisen koulutusta. Perusta tälle luodaan kaikille opiskelijoille pakollisena perusopintona olevalla Projektitoiminnan perusteet -kurssilla. Kurssin laajuus on 3 op ja se on osin virtuaalinen.

Opiskelijan valinnat ratkaisevat

Tällä hetkellä projektiosaamistaan voi ehkä parhaiten liittää osaksi tutkinto-opintojaan FramiPron kautta. Maksimissaan 30 op:n laajuisessa FramiProssa opiskelija toteuttaa aitoja yrityselämän projekteja monialaisissa pienryhmissä ja saa siitä opintosuorituksia.
FramiPro-opintojen lopuksi opiskelijalla on mahdollisuus omalla kustannuksellaan hankkia osaamiselleen ulkopuolinen tunnustus eli sertifikaatti. Sertifiointitilaisuus järjestetään kerran vuodessa Seamkin tiloissa Seinäjoella. Kokeen läpäisseet saavat PMAF Project Management Foundation –sertifikaatin (PMAF, Project Management Association Finland).

Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua projektinhallinnan SM-kisaan. Kisassa testataan opiskelijoiden projektiosaamisen perustietämystä kansainvälisen projektiosaamisen viitekehikon mukaisesti. Karsintaan osallistutaan 3–4 hengen joukkueina ja se toteutetaan virtuaaliympäristössä. Paras joukkue pääsee kansalliseen loppukilpailuun. Päivän kestävässä loppukilpailussa ratkotaan vuosittain vaihtuvan yrityksen laatimaa tosielämän casea. Kisan karsintoihin osallistuvilla opiskelijoilla on mahdollista saada kisasta yhden opintopisteen laajuinen opintosuoritus ja toimintaa ollaan kehittämässä lisäämällä opiskelijoille suunnattua valmennusta ja mahdollisesti laajentamalla suorituksesta saatavaa opintopistemäärää.

Tulevaisuudessa on muutenkin tarkoitus kehittää vapaasti valittavien opintojen (VVO) tarjontaa siten, että opiskelija voi niin halutessaan suunnata tutkintoaan ja tulevaa ammattiosaamistaan vielä aiemmin kuvattua enemmän projektiammattilaisen suuntaan. Tässä vaiheessa suunnitteilla on 10 opintopisteen kokonaisuus, joka laajentaisi teoriaosaamista esisijaisesti projektiosaamisen ns. käytöspätevyyksien suuntaan.

Projektisuuntautuminen mahdollista myös ylemmässä amk-tutkinnossa

Syksyllä 2016 käynnistyi yhdessä VAMKin kanssa toteutettava projektiosaamiseen keskittyvä englanninkielinen ylempi AMK-tutkintokoulutus. SeAMKissa projektiosaaminen tarjotaan mahdollisena suuntautumisvaihtoehtona sekä suomenkielisessä liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmassa (tradenomi ylempi AMK) että englanninkielisessä Degree Programme in International Business Management -tutkinto-ohjelmassa (MBA). Tarjolla on kaikkiaan 30 opintopisteen verran projektiosaamisen syventäviä kursseja. Koulutuksen toteutusvastuu on jaettu puoliksi VAMKin kanssa.

Telsti:
Beata Taijala, yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Tuija Vasikkaniemi, opetuksen kehittämispäällikkö, SeAMK

Design by Oddmob