@SeAMK

PK-Digi vastaa yritysten tiedontarpeeseen

16.12.2016

Digi-tuota ja digi-tätä tuntuu tulevan joka tuutista tällä hetkellä.  ”Kaikkea pitäisi osata ja tietää, ja osata valita kuhunkin asiaan sopivimmat härpäkkeet, mutta mitkä, kun niitä on niin paljon. Ei pysy perässä!” kiteytti yksi keväällä tehtyyn digikyselyyn vastannut yrittäjä varmaan monen muunkin tunteet ja mietteet.

Digitalisaatio tarkoittaa käytännössä suurimmalle osalle pienyrityksiä nykyisten toimintojen sähköistämistä (esimeriksi nettimainonta, sähköiset ajanvarausjärjestelmät, sähköiset tilitoimistopalvelut), jonka kautta parannetaan tuottavuutta ja laatua. Parhaimmillaan se tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten toimintaan.

 

Sähköisten myyntikanavien käyttö vähäistä

 

Tutkimusten mukaan Etelä-Pohjanmaalla sähköisten myyntikanavien käyttö on vielä melko matalalla tasolla. SeAMkin keväällä toteuttamassa kyselyssä kaupan ja palvelun alalla vielä kolmasosalla vastanneista puuttuivat nettisivut ja vastaavasti melkein 70% kaupan ja palvelun vastaajista ei käyttänyt mitään sähköisiä myyntikanavia.

 

Niistä yrityksistä, joiden toiminnalle asiakkaan ajanvaraus oli merkityksellistä (21% vastaajista), vain kolmella prosentilla oli käytössä sähköinen ajanvaraus. Sosiaalisen median työkaluista Facebook nousee selväksi voittajaksi tässä kyselyssä. Noin 15% vastaajista suunnittelee ottavansa käyttöön YouTuben, Instagramin tai Blogin.

 

Koulutukselle tarvetta

 

Yli puolet vastanneista yrityksistä koki tarvitsevansa tietoa ja koulutusta digitaaliseen markkinointiin. Myös sosiaalisen median kanavien käyttöön, hakukoneoptimointiin sekä nettisivujen rakentamiseen kaivattiin koulutusta. Näiden lisäksi noin kolmannes vastaajista toivoi lisätietoa pilvipalveluista ja koulutusta yleisten tietoteknisten taitojen kehittämiseen.

 

PK-Digi-hanke toivoo pystyvänsä vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen pilottijakso alkaa tammikuussa -17 ja kevään aikana tarjotaan pilottiyrityksille viisi teemailtaa, joissa aiheina nettinäkyvyys, sosiaalisen median käyttö yritystoiminnassa, sähköiset ajanvarausjärjestelmät ja asiakaspalvelu netissä, verkkokauppa sekä tietoturva ja pilvipalvelut.

Nieminen_PK-Digi_logo.pngNieminen_Pk-Digi_logo_EAKR.png

 

Teksti: Tiina Nieminen. Kirjoittaja työskentelee PK-Digi-hankkeen projektipäällikkönä.

 

Pk-digi hanke pyrkii kehittämään erityisesti palvelualan mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaosaamista sekä herättämään mielenkiintoa uusien digitaalisten toimintatapojen ja sähköisen kaupankäynnin välineiden käyttöönottoon. Hankkeen pilottiyritykset (50) saavat käytännönläheisen digipolun reittikartan, joka neuvoo sähköisiä vaihtoehtoja eri liiketoiminnan osa-alueille esim. markkinointiviestintään, asiakaspalveluun ja –kokemukseen, hallinnon kustannustehokkuuteen ja uuden palvelutuotannon ideoihin.

EAKR-hanketta rahoittaa Pirkanmaan liitto ja hankkeen toteuttavat yhteistyössä SeAMK Oy ja Teak Oy. Lisätietoja: tiina.nieminen(at)seamk.fi

 

Design by Oddmob