@SeAMK

Opettajavaihdon kokemukset laajentavat kansainvälistä osaamista

17.12.2016

Opettajavaihdot monipuolistavat opetusta ja mahdollistavat opettajille laajennetun kansainvälisen osaamisen hankkimisen mielekkäällä ja monipuolisella tavalla. Opettajavaihdot ovat mahdollisia esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman avulla. Kyseinen ohjelma on Euroopan Unionin (EU) vaihto- ja yhteistyöohjelma, joka on suunnattu korkeakouluille toimintakaudeksi 2014 - 2020 (Erasmus+ korkeakoulutukselle 2016). 

SeAMKin strategiassa (Strategia 2015 - 2020) tuodaan esiin sekä kotikansainvälistymisen että kansainvälistymisen merkitys. Onnistuessaan opettajavaihto menestyksekkäästi tukee näitä molempia lisäämällä opettajan niin sanottua perinteistä kansainvälistä osaamista kuin myös laajennettua kansainvälistä osaamista. Vuoden 2015 aikana SeAMKista tehtiin yhteensä 116 lyhyttä eli alle kuukauden kestävää opettajavaihtoa (Vaihdoittain 2015).

Opettajavaihdosta saadut kokemukset hyödyntävät niin lähettävää kuin vastaanottavaa korkeakouluakin monessa suhteessa. SeAMKin lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki sekä Saija Råtts ovat kirjoittaneet tästä aiheesta artikkelin ”Opettajavaihto opetuksen kehittämisen työvälineenä” joulukuussa 2016 julkaistuun SeAMKin kokoomateokseen ”Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen”.  Artikkelissa kirjoittajat esittelevät omia kokemuksiaan ja käytännön esimerkkejä vaihdoista ja kansainvälisistä viikoista sekä pohtivat käytännön tasolla niiden tuomia hyötyjä opettajan ja opetuksen näkökulmasta. 

 

Tukea työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin

 

Opettaja saa vaihdon myötä omaan työhönsä uusia ideoita ja vertailukohdan oman opetukseensa. Kansainvälinen liikkuvuus auttaa opettajaa myös oman ammattitaidon kehittämisessä sekä kartuttaa kulttuurienvälisyyteen liittyvää osaamista monin tavoin hyvinkin konkreettisesti. Verkostoituminen ja kontaktien luominen ovat luontevasti osa prosessiin liittyvän osaamisen karttumista. Vaihtokokemusten jakaminen vertaiskollegoille sekä prosessin kulussa käytävä ammatillinen dialogi vastaanottavan yhteistyökorkeakoulun kollegoiden kanssa lisäävät opettajan kansainvälisyyttä samalla mahdollistaen opettajan ammatillisen kasvun.

Kirjoittajien mukaan käytännön tasolla opettajavaihto helpottaa saatujen kokemusten kautta hankitun osaamisen jakamista sekä asioiden selittämistä ja avaamista myös opiskelijoille. Erilaisten ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa oleminen lisää erilaisuuden sietokykyä sekä ymmärrystä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Vuorovaikutus- ja kielitaidot karttuvat hyvin monipuolisesti vaihtoprosessin kaikissa eri vaiheissa. Parhaimmillaan opettaja laajentaa omaa ammatillista osaamistaan, uusiutuu ja kehittyy työssään. Näiden avulla puolestaan saadaan tukea työssä jaksamiseen sekä lisätään työhyvinvointia.

 

Saija Råtts & Kaija-Liisa Kivimäki, SeAMK Liiketoiminta

Lähteet:
Erasmus+ korkeakoulutukselle. 2016. [Verkkosivu]. Helsinki: Cimo. [Viitattu 29.4.2016]. Saatavana: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/korkeakoulutukselle
Strategia 2015-2020. 2016. Kansainvälinen yrittäjähenkinen SEAMK paras korkeakoulu opiskelijalle. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. [Pdf-tiedosto]. [Viitattu 29.4.2016].  Saatavana: http://www.seamk.fi/loader.aspx?id=17a26ed2-4063-419c-aa80-51fa6f0ccbde
Vaihdoittain. 2015. Tilasto. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. [viitattu 9.8.2016]. Vaatii käyttöoikeuden. 

 

Design by Oddmob