@SeAMK

Digitaalisen valmistuksen osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle

15.12.2016

EU satsaa voimakkaasti teollisen valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen tavoitteenaan tuotannon säilyttäminen ja kehittäminen Euroopassa. Kyse on kilpailukyvyn parantamisesta ja teollisten työpaikkojen säilyttämisestä ja lisäämisestä. Sama haaste koskee luonnollisesti Etelä-Pohjanmaata.

EU:n tutkimusohjelman Horizon2020 alla toimivaan Factories of the Future -ohjelmaan on koottu eurooppalaisen teollisuuden tarpeet sekä rakennettu uudenlaisia tutkimuslaitosten ja teollisuuden yhteistyön malleja hankkeiden toteuttamiseen. Ohjelmassa halutaan myös varmistaa tutkimustulosten ja osaamisen laajamittainen leviäminen kaikille EU:n alueille pk-yritysten saataville perustamalla uusiin kehittyneisiin valmistusmenetelmiin keskittyviä hubeja eli osaamiskeskuksia. Etelä-Pohjanmaa on eturivissä mukana tässä prosessissa, ainoana alueena Suomessa. 

Hubin ytimessä teollisen internetin laboratorio 

SeAMK Tekniikka valmistelee parhaillaan digitaalisen valmistukseen ja teolliseen internetiin keskittyvän IoT-Compass Hubin toimintasuunnitelmaa. Se laajentaa osaamista digitaaliseen valmistukseen ja teolliseen internetiin liittyvistä teknologisista kysymyksistä liiketoiminnan kehittämiseen ja niitä tukevien palveluiden tuottamiseen. Hubin teknologinen ydin on vastavalmistunut teollisen internetin laboratorio. Sitä käytetään demonstrointi- ja pilotointiympäristönä, jossa pk-yritykset voivat testata ideoitaan.  

Hubin suunnitelman valmistelutyö pitää sisällään mm. tammikuussa 2017 pidettäviä erityisesti pk-yrityksille suunnattuja työpajoja. Niissä työstetään eteläpohjalaisten yritysten palvelutarpeet ja määritellään hubin toiminnan painopisteet lähivuosiksi.

Verkostosta kontakteja

Hubien verkostoon kuuluminen helpottaa kansainvälisen rahoituksen saamista erilaisiin teollisuuden digitaalisointiin liittyviin hankkeisiin. Valmistelutyötä mentoroi Politecnico di Milano ja mentoroitavaan ryhmään kuuluu 10 muuta saman teknologia-alan hubia Ukrainasta, Puolasta, Tanskasta, Iso-Britanniasta, Irlannista ja Espanjasta. Verkosto tuo myös maakunnan pk-yrityksille kontakteja muiden alueiden yrityksiin.

SeAMK Tekniikka saa IoT-Compass Hubin valmisteluun rahoitusta Horizon2020-ohjelmasta BEinCPPS-projektin kautta.

 

Teksti: Kati Katajisto. Kirjoittaja toimii tutkimus- ja kehittämispäällikkönä SeAMK Tekniikassa.

Asiasanat

Design by Oddmob