@SeAMK

Avoin toimintakulttuuri korkeakouluissa kehittyy

15.12.2016

Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämisessä. Päämääränä on kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla esimerkiksi tutkimustuloksia, -julkaisuja ja –aineistoja saadaan hyödynnettyä yhteiskunnassa entistä tehokkaammin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kartoittanut syksyn 2016 aikana korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yliopistosairaaloiden ja tutkimusrahoittajien toimintakulttuurien avoimuuden tilaa ja sen kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna. Organisaatioiden toimintakulttuurin kypsyystasoa arvioitiin kolmen teeman avulla: organisaation strateginen ohjaus, organisaation politiikat ja periaatteet sekä avoimuuden tukeminen ja vahvistaminen. Arvioinnissa tunnistettiin organisaatioiden vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä sekä eniten tukea vaativia osa-alueita.


Ammattikorkeakoulut ovat nostaneet osaamistasoaan huimasti

Tehdyn kartoituksen mukaan ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana suuri muutos. Ammattikorkeakouluista DIAK ja LAMK ovat ottaneet suurimmat tiikerinloikat avoimuuden edistämisessä viimeisen vuoden aikana. Myös SeAMK, ARCADA ja LAUREA ovat olleet vahvoja avoimuuden kehittäjiä.


Vuonna 2015 suurin osa amkeista oli sijoittunut kypsyystasolle yksi ja ainoastaan kahdeksan amkia oli rankattu tasolle kaksi. Tämän syksyn kartoituksessa enää vain muutama amk jäi tasolle yksi ja noin puolet kaikista Suomen ammattikorkeakouluista sijoittui tasolle kaksi. Neljä ammattikorkeakoulua sijoittui tasolle kolme ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu kipusi ainoana amkina jopa tasolle neljä.  

avoin toimintakulttuuri SeAMK.jpg

Myös yliopistot ovat parantaneet sijoituksiaan. Silti niidenkin toimintakulttuureissa on yhä kehitettävää. Tähän mennessä ainoastaan Helsingin yliopisto on päässyt nousemaan huipulle eli tasolle viisi. Aivan huipputason tuntumassa ovat Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto, joista kaksi viimeksi mainittua ovat parantaneet avoimuuttaan merkittävästi vuoden 2015 arviointiin verrattuna. Yliopistosairaalat ja tutkimusrahoittajat arvioitiin nyt vasta ensimmäisen kerran, joten niiden osalta vertailutietoa kehityksestä ei vielä ole.

 
SeAMKissa tulee nyt jalkauttaa toimintatapoja


Vaikka Seinäjoen ammattikorkeakoulu pärjäsi avoimuuden kypsyystason arvioinnissa erinomaisesti, ja saavutti jo vuodelle 2020 asetetut tavoitteensa, tulee toimintatapoja edelleen kehittää ja jalkauttaa. Avoimen TKI-toimintakulttuurin tueksi on jo luotu ohjeita ja tarvittavaa infrastruktuuria. Tarjolla on myös henkilökohtaista neuvontaa. Tarvitaan kuitenkin lisää koulutusta kuin myös pitkäjänteisyyttä ja ennakkoluulottomuutta ennen kuin uudet käytännöt muodostuvat osaksi jokapäiväistä toimintakulttuuria.

 

Seliina Päällysaho
Jaana Latvanen

Design by Oddmob