@SeAMK

SeAMK Digital Factory Tuottava Idea -kilpailun kansalliseksi voittajaksi

SeAMK Digital Factory on voittanut yhteiskuntasarjan kansallisessa Tuottava Idea -kilpailussa. Tänä vuonna kilpailuun on osallistunut 41 alle kolmevuotiasta, jo tuottavassa käytössä olevaa ideaa jakaantuen neljään maantieteelliseen kilpailualueeseen. Kilpailusarjoja on kolme: yrityssarja, yhteiskuntasarja ja palveluliiketoimintasarja. Kunkin alueen voittajat ja kunniamaininnat etenivät kansallisen tuomariston arvioitaviksi. Palkintojenjakotilaisuus on pidetty yhdessä kilpailun yhteistyökumppani Nasdaqin kanssa.

Lue lisää

Tiedonseurantataidot ja some-osaaminen tutkijan ja kehittäjän työssä

Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua, mutta ovat myös ammatillisen ja tutkimuksellisen kehittämistyön pohja. Ammattikorkeakoulussa tiedonhankinnan opetuksesta ovat vastanneet kirjaston informaatikot sen perustamisesta asti. 

Lue lisää

Disnormatiivisen informaation jäljillä

Internet on täynnä yleisesti hyväksyttyjen näkemyksien, tieteellisesti perustellun tiedon ja yhteiskunnassa vallitsevien normien vastaista informaatiota. Erilaiset keskusteluryhmät antavat vinkkejä huumeiden käyttöön, blogeissa kerrotaan kuinka toimia jos haluaa hyödyntää sosiaaliturvan porsaanreikiä ja Facebookin ryhmissä levitetään rasistisia virheellisiä käsityksiä maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Netissä ilmestyvä MV-lehti on eräs räikeimmistä yhteiskunnan yleisesti hyväksymien näkemysten vastaisten mielipiteiden levittäjistä.

Lue lisää

Sairaanhoitajakoulutuksen uutta sähköistä valintakoetta pilotoimassa 

Sairaanhoitajakoulutukseen hakevien lukumäärät ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti koulutukseen käytettävien resurssit ovat merkittävästi pienentyneet. Ammattikorkeakoulut päättävät itse opiskelijavalinnan perusteista, ja valintakäytänteet vaihtelevat.  Viime vuosina monet ammattikorkeakoulut ovat luopuneet kokonaan psykologisista soveltuvuuskokeista sairaanhoitajakoulutuksen valinnoissa. Tämä on herättänyt paljon julkista keskustelua alalle soveltuvuuden arvioinnista ja opiskelijavalintojen merkityksestä. Tutkimustietoa sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijavalinnoista on kuitenkin niukasti saatavilla, sillä valintakoemenetelmiä on tutkittu erittäin vähän ja seurantatutkimukset puuttuvat lähes täysin.

Lue lisää

Junell kokoomateoksen julkaisu 2.JPG

SeAMKin neljäs kokoomateos julkistettiin

SeAMKin neljännen kokoomateoksen valmistumista juhlistettiin maanantaina 12.12.2016. Teoksen nimeksi muodostui Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen: Katsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaan 2016. Kokoomajulkaisu on jälleen mittava poikkileikkaus SeAMKin opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen teemoista. Teos sekä täydentää että päivittää aiemmissa kokoomateoksissa ja muutenkin SeAMKista kirjoitettuja tekstejä. Nyt julkaistussa kirjassa SeAMKin tarina jatkuu 69 kirjoittajan voimin. Kirja koostuu 40 artikkelista. Artikkeleita on kaikista SeAMKin yksiköistä. Artikkeleiden kirjoittamiseen on osallistunut myös merkittävissä määrin kirjoittajia SeAMKin yhteistyökumppaneista.

Lue lisää

Kilpailu quadrokopterin suunnittelusta, rakennuksesta ja lentämisestä osana tekniikan opintoja

Quadrokopterit, joita suomeksi sanotaan nelikoptereiksi, ovat yleistyneet voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana. Suurelle yleisölle suunnatut kaupalliset quadrokopterit keskittyvät lähinnä valo- ja videokuvien tallentamiseen. Mikäli kopterin halutaan tekevän muutakin kuin pelkästään ilmakuvaamista, varteenotettava vaihtoehto on kopterin suunnitteleminen ja rakentaminen itse. SeAMKin Tekniikan yksikössä järjestettiin ensimmäistä kertaa quadrokoptereiden suunnittelu- ja rakennuskilpailu viime lukuvuotena. Uusi suunnittelu ja rakennuskilpailu on käynnistymässä keväällä 2017. Tässä artikkelissa kuvaillaan viime vuotisen kilpailun kokemuksia.

Lue lisää

 PICNUS Oy Vuoden maatilaharjoittelutila

Vuonna 2016 vuoden harjoittelutila on PICNUS OY / Saara ja Kyösti Marttila. PICNUS Oy on Kurikan Jalasjärvellä toimiva maatilayritys, joka innovatiivisella asenteella on ollut yhteistyössä ELMA-yksikön kanssa.  Tila on toiminut maatilaharjoittelutilana vuodesta 1995 lähtien. Saara ja Kyösti Marttila ovat opiskelleet maatalousalan tutkinnon Ilmajoella, joten Oppilaitos on heille tuttu jo opiskeluajoilta ja yhteistyö on jatkunut ansiokkaasti harjoittelutilayhteistyönä. Tilalla on suuri metsä- ja peltopinta-ala. Pelloilla viljellään eläinten rehun lisäksi myös öljykasveja. Robottipihatossa on 130 lypsylehmää, joilla on erittäin korkea keskituotos, sekä hiehot ja vasikat. Lisäksi tilalla on 1000 lihasikapaikkaa. Suomalaiset ja eri maailman maista tulleet opiskelijat ovat voineet tutustua monipuolisesti suomalaisen maatilan eri toimintoihin, sekä seurata ja samalla oppia miten suurta maatilaa ja sen työntekijöitä johdetaan.

Lue lisää

Digitaalisen valmistuksen osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle

EU satsaa voimakkaasti teollisen valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen tavoitteenaan tuotannon säilyttäminen ja kehittäminen Euroopassa. Kyse on kilpailukyvyn parantamisesta ja teollisten työpaikkojen säilyttämisestä ja lisäämisestä. Sama haaste koskee luonnollisesti Etelä-Pohjanmaata.

Lue lisää

Osaamisen viennin tuoteperhe SeAMKissa   

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvelujen vienti voi edistää myös muiden alojen vientiä ja päinvastoin. Osaamisen viennillä voidaan myös tukea teollisen viennin laatua, uusien tuotteiden kehittämistä ja jalkauttaa yritysten tuotteita uusille kohdemarkkinoille esimerkiksi kehittyvissä maissa.  

Lue lisää

Vaivaisuusko kunniaan?

Seitsemän tutkijan muodostama Viva (lue vaiva)-kollektiivi julkaisi juuri Gaudeamuksen kustantamana kirjan, jonka viesti on selkeä: kaikki ihmiset ovat vaivaisia, eikä sitä seikkaa tulisi piilottaa, vaan hyväksyä ja rakentaa yhteiskunnat sen varaan.

Lue lisää

SeAMKin kaunis ja toimiva kampus sai kiitosta

Ammattikorkeakoulujen yhteinen TKI-osaajavalmennus 2016-2017 on käynnissä. SeAMKissa järjestettiin valmennuksen Boot camp 15.-17.11.2016. Boot camp oli valmennuksen toinen lähiopetuskerta, ja osallistujat pääsivät ohjelman lisäksi tutustumaan myös SeAMKin tiloihin. Edellinen valmennus järjestettiin Tampereen ammattikorkeakoulun tiloissa.

Lue lisää

Mentorointipilotti osana uuden lehtorin perehdytystä

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä käynnistettiin lukuvuoden 2016-2017 kestävä mentorointipilotti ns. triangelimallilla, jossa mentoroiva kokeneempi lehtori on sekä mentori nuoremmalle kollegalle että itse mentoroitava (aktori). Lehtorin mentorina pilotissa toimii yksikön johtaja, joka on koulutettu MeJo (mentoroiva johtaja).

Lue lisää

Teräsbetonirakenteiden muottikalustolla tuntumaa ja silmää alan töihin

SeAMKin rakennustekniikan laboratoriossa on syksyn aikana otettu käyttöön uusi teräsbetonirakenteiden muottikalusto. Kaluston avulla rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijat saavat hyvää tuntumaa teräsbetonirakentamiseen.

Lue lisää 

Avoin toimintakulttuuri korkeakouluissa kehittyy

Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämisessä. Päämääränä on kehittää sellaisia toimintatapoja, joiden avulla esimerkiksi tutkimustuloksia, -julkaisuja ja –aineistoja saadaan hyödynnettyä yhteiskunnassa entistä tehokkaammin.

Lue lisää

Tietohallinto avoimen TKI-toiminnan tukena

Viime vuosina tietohallinto on pyrkinyt systemaattisesti löytämään uusia keinoja, joiden avulla se pystyisi tarjoamaan entistä parempaa tukea ammattikorkeakoulujen ydintoimintoihin, ts. opetukseen sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Lue lisää

Projektiammattilaiseksi SeAMKista

Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty projektiosaamisen koulutusta. Perusta tälle luodaan kaikille opiskelijoille pakollisena perusopintona olevalla Projektitoiminnan perusteet -kurssilla. Kurssin laajuus on 3 op ja se on osin virtuaalinen.

Lue lisää

Autoalan messut ja insinöörikouluttajien kohtaaminen

Autoinsinööriopiskelijat ja -opettajat vierailivat 18.11.2016 Helsingin messukeskuksessa haistelemassa alan uusia tuulia. Messukeskuksessa marraskuussa järjestetyn massiivisen Auto 2016 -tapahtuman kylkeen oli rakennettu myös toinen autoalan tapahtuma. Kyseessä oli Autokorjaamo-messut, jotka keräsivät varatut tilat pullolleen korjaamoalan ammattilaisia ja sellaisiksi opiskelevia.

Lue lisää

Opiskelijana yrittäjäksi?

Opintojen aikainen opiskelijayrittäjyys poikkeaa normaaliyrittäjyydestä. Nuoren henkilön on helpompi päättää omasta ajankäytöstään ja suunnata se yritystoimintaan. Pienet tulot ja suuremmat riskit on helpompi kantaa nuorena. Toisaalta verkostojen ja referenssien puute voi vaikeuttaa rahoituksen saamista. Oppilaitos voi kuitenkin tukea yrittäjyyttä eri tavoin. Joissain oppilaitoksissa yrittäjyys voi tuottaa opintopisteitä. Esimerkiksi SeAMKissa esihautomotyyppinen Yritystallitoiminta tukee opintojen yhdistämistä oman yritysidean kehittelyyn.

Lue lisää

Hyönteistaloudesta positiivista ”sivuvirtaa” maatalouteen?

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on ollut mukana Etelä-Pohjanmaalle käynnistettävässä hyönteismaatalouden prosessissa yhdessä muiden tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä Finsect Oy:n kanssa. Etelä-Pohjanmaalla, ruokaprovinssissa, on hyvä potentiaali hyönteistuotantoon koko ruokaketjun läheisyyden sekä korkean ruoka osaamisen vuoksi. Alueella toimivat yhteistyömallit kuten Agrobiotalous Seinäjoki (AB-Seinäjoki) ovat luoneet mahdollisuuden monialaiseen ja -osaavaan kehitystyöhön yrittäjien ha tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden eduksi.

Lue lisää

SeAMKissa toteutettu Kokeileva Suomi –kiertueen tapahtuma synnytti huikeita innovaatioita ikääntyneiden arjen parantamiseksi

Kärkihanke on osa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen – painopistealuetta, ja hankkeen tavoitteena on ennakkoluulottomien kokeilujen kautta löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen. Valtioneuvoston kanslian ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen yhteistyönä Suomen ammattikorkeakouluissa toteutetaan syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana valtakunnallinen Kokeileva Suomi -kiertue, joka hyödyntää ammattikorkeakoulujen kokeilevaa kulttuuria. Kiertue koostuu 19 tilaisuudesta kaikissa Suomen maakunnissa.

Lue lisää

Kansainvälistyminen on tie kasvuun ja kehittymiseen 

Kun yritys lähtee kansainvälistymään, on yksi tärkeä onnistumiseen vaikuttava tekijä yrityksen osaamisen ja oppimisen johtaminen ja hallinta. Jos kansainvälisille markkinoille lähdetään samalla tuotteella, mitä tarjotaan kotimaan markkinoillekin, on yrityksellä etuna tuoteosaaminen. Tällöinkin on arvioitava, onko tuotetta mahdollisesti sopeutettava uusille markkinoille. Asiakastarpeet, asiakkaiden mieltymykset ja tottumukset saattavat olla hyvinkin erilaisia eri maissa ja kulttuureissa.  Usein myös toimintatavat ja liiketoimintamallit poikkeavat eri markkina-alueilla ja yrityksessä joudutaan miettimään, millä tavalla omia toimintatapoja sopeutetaan uudenlaiseen toimintaympäristöön. Yrityksen onkin hyvä tehdä markkinatutkimusta kohdemarkkinoista ja sitä kautta miettiä oma strategiansa markkinoille pääsemiseksi.

Lue lisää

Miten kasvuyrittäjyyttä tuetaan maakunnassa

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallinnoimassa Kasvuyrittäjyyden aktivointi-hankkeessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun osuudessa arvioidaan ja kehitetään kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä. Ekosysteemillä tarkoitetaan niitä sidosryhmiä, jotka osaltaan ovat edistämässä ja tukemassa kasvuyrittäjyyttä. Arviota tehdään sekä määrällisenä että laadullisena. Tässä esitetään joitain poimintoja ekosysteemin toimijoille tehdyistä haastatteluista sekä tilastollisista analyyseista.

Lue lisää

Silta kaupallistamiseen

Silta kaupallistamiseen -hankkeessa edistetään innovaatioketjun katkeamatonta toimintaa tutkimuksesta käytännön sovellutuksiin. Tavoitteena on kokeilla ja kehittää edelleen erilaisia väyliä, jotka mahdollistavat yksittäisten tutkimushankkeiden tai tutkimusryhmien tutkimustulosten sekä uusien ideoiden kaupallistumisen menestyväksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu tunnistamalla innovatiivisia tutkimustuloksia ja ideoita sekä kehittämällä niitä edelleen esimerkiksi nopeiden kokeilujen ja uudenlaisten kaupallistamiskäytänteiden avulla. 

Lue lisää

Työpajaterveiset Språkdagar 2016 -päiviltä

 Tämän vuoden tapahtumassa SeAMKin lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki (englanti) ja Saija Råtts (viestintä) pitivät työpajan AMK-opettajan kansainvälistymisestä. Työpajassa keskityttiin vaihtamaan ajatuksia parhaista käytänteistä niin työpajaan osallistuvien kuin työpajan vetäjien omien kokemusten ja ajatusten pohjalta.

Lue lisää

Opettajavaihdon kokemukset laajentavat kansainvälistä osaamista

SeAMKin strategiassa (Strategia 2015 - 2020) tuodaan esiin sekä kotikansainvälistymisen että kansainvälistymisen merkitys. Onnistuessaan opettajavaihto menestyksekkäästi tukee näitä molempia lisäämällä opettajan niin sanottua perinteistä kansainvälistä osaamista kuin myös laajennettua kansainvälistä osaamista. Vuoden 2015 aikana SeAMKista tehtiin yhteensä 116 lyhyttä eli alle kuukauden kestävää opettajavaihtoa (Vaihdoittain 2015).

Lue lisää

SeAMKissa jo yli sata mentoriparia

Urasuunnittelun näkökulmasta mentorointi edistää ammattiin kasvamista, oman alan tuntemusta sekä itsetuntemusta. Mentorin kanssa käydyt keskustelut auttavat opiskelijoita tiedostamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia. Omat arvot ja tavoitteet tunnistetaan, ja eri vaihtoehtoja voi peilata mentorin kautta.

Lue lisää

PK-inno – kanava korkeakoulujen ja yritysten välillä

SeAMKin ohella hankkeessa olivat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä alueilla toimivat yritykset, elinkeinotoimet ja yrittäjäjärjestöt. Hanketta toteutettiin 1.12.2013–31.12.2016 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön erilaisia toimintamalleja, joiden avulla voitiin tukea ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille tapahtuvaa henkilöstön vaihtoa ja sitä kautta toteuttaa suoraan yritysten tarpeisiin kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Mallin pohjana olivat etenkin nopealla aikajänteellä toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta yritys koki nopeasti hyötyvänsä yhteistyöstä. Samalla yhteistyön tavoitteena oli nostaa yritysten tietoisuutta amkien tarjoamista mahdollisuuksista ja käynnistää pitempikestoista yhteistyötä.

Lue lisää

Teknologiabussilla maakuntakierroksilla 

Ensimmäiseen bussikierroksen demot liittyivät konenäkötekniikkaan ja robotiikkaan. Bussikierros aloitettiin huhtikuulla Ähtäristä ja muita paikkakuntia olivat Töysä, Kauhajoki, Kurikka, Kauhava ja Alahärmä. Ensimmäisellä viikolla bussissa vieraili 152 henkilöä, ja kiinnostus demoja kohtaan oli melkoinen. Eniten mielenkiintoa herättivät kyseisen teknologian sovellusmahdollisuudet omassa tuotannossa mm. automaatiotason ja siten myös tuottavuuden parantamisessa sekä laaduntarkkailussa.

Lue lisää

SeAMKin näkökulmia biotalouslogistiikan insinöörikoulutuksen toteuttamiseen Seinäjoella

 Koulutusprojektille on valittu keväällä 2016 ohjausryhmä, jossa ovat koulutuksesta vastaava Risto Pakarinen JAMK, Jukka Pajula SeAMK sekä ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Sami Kantanen JAMK. Opetussuunnitelma on tehty yhdessä JAMKin ja SeAMKin opetushenkilöstön kanssa. Opetussuunnitelma pohjautuu JAMKin logistiikkainsinöörikoulutukseen. Tähän on lisätty biotalouteen suuntautuvat moduulit, joista toinen 30 op:n laajuinen on kaikille opiskelijoille pakollinen ja toinen 15 op:n syventäviä opintoja sisältävä moduuli on vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Lue lisää

PK-Digi vastaa yritysten tiedontarpeeseen

Digitalisaatio tarkoittaa käytännössä suurimmalle osaa pienyrityksiä nykyisten toimintojen sähköistämistä (esimerkiksi nettimainonta, sähköiset ajanvarausjärjestelmät, sähköiset tilitoimistopalvelut), jonka kautta parannetaan tuottavuutta ja laatua. Parhaimmillaan se tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten toimintaan.

Lue lisää

Teollisen internetin laboratorio on otettu käyttöön SeAMKissa

Teollisen internet on mainittu yhtenä tärkeimpänä tutkimusalana Seinäjoen ammattikorkeakoulun strategiassa. SeAMK onkin investoinut merkittävästi teollisen internetin opetukseen ja laboratorioon. SeAMKin uusi teollisen internetin laboratorio otettiin käyttöön kesäkuussa 2016, kun Festo toimitti meille CPS Factory -tuotantolinjan.

 

Lue lisää

Kuvaa ei löytynyt.

Eväitä matkalla hiljaisen tiedon lähteille

Ruokaverstas on toimintamalli, jossa pyritään helpottamaan tiedon siirtymistä korkeakoululta yritysten käyttöön. Suunnittelu- ja selvitystyön jälkeen verstastoteutus käynnistetään julkistamalla alustusteksti ja kutsut. Verstastilaisuus koostuu teoriasta, käytännön kokeesta kokemusten jakamisesta ja tulosten tulkinnasta keskustelemalla. Toteutus jatkuu koosteella blogissa, jolloin keskustelua on mahdollista jatkaa. Varsinainen tiedon soveltaminen tapahtuu verstaan jälkeen.

Lue lisää

SeAMK selvitti sienisatoja

Kauppaan tulevat sienimäärät riippuvat vuosittain sienisadoista ja kansalaisten poiminta-aktiivisuudesta Luonnonvarakeskuksen mukaan. Sienisatoihin taas vaikuttavat metsän puulajit ja varjostus, aluetason makroilmasto sekä metsän mikroilmasto.

Lue lisää

Videon käyttö näyttöön perustuvan hoitotyön opetuksessa ja oppimisessa

Videoita on yleisesti hyödynnetty esimerkiksi kielten oppimisessa, koska ne mahdollistavat yhdessä äänen ja  kuvan kanssa myös sosiokulttuurisen tiedon välittämisen, kuten tapojen,  opetuksen ja oppimisen (Chen, 2011).

Hoitotyön koulutuksessa videoita on käytetty pääasiassa kliinisten hoitotaitojen opetuksessa ja oppimisessa, koska videon avulla voidaan kuvainnollisesti havainnollistaa hoitotyön toimenpiteitä (Forbes ym., 2016). Kliinisten hoitotoimenpiteiden toteuttamisen lisäksi sairaanhoitajilta vaaditaan näyttöön perustuvan hoitotyön osaamista. Tällä tarkoitetaan sitä, että hoitotyön päätöksenteko pohjautuu paraaseen mahdolliseen tutkimustietoon, käytännön asiantuntemukseen ja potilaan yksilöllisyyden, arvojen ja kokemusten huomioimiseen käytännön hoitotyössä (Melnyk ym. 2014). Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että sairaanhoitajaopiskelijoilla on vaikeuksia tutkitun tiedon etsimisessä ja sen soveltamisessa hoitotyön käytäntöön (Denison & Montgomery, 2012; Melnyk ym. 2014). Hoitotyön koulutuksen aikana näyttöön perustuvan toiminnan oppimisen on todettu olevan tehokkainta silloin, kun itseohjautuvaan oppimiseen yhdistetään opettajan konsultaatio tyyppinen opetus (Melender ym. 2016).

Lue lisää

SeAMK edistää energia- ja ravinnetehokasta maataloutta

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistikin laajan verkostohankkeen, jonka tavoitteena on luoda ravinne- ja energiatehokasta maataloutta edistävä oppilaitosten verkosto. Verkostossa rakennetaan yhteinen toimintamalli, jaetaan osaamista ja toteutetaan opiskelija- ja opettajavaihtoa. Oppilaitosympäristöstä asiat jalkautuvat suoraan opiskelijoiden omille tai näiden vanhempien maatiloille.

Lue lisää

Design by Oddmob