@SeAMK

Vierailu Kokkolan Biolaaksossa

28.08.2017

Ryhmämme starttasi Seinäjoen teknologiakeskus Framin edestä kello 8.30. Matkaa Kokkolaan taitoimme noin tunnin ja 45 minuuttia. Kyseessä oli vastavierailu kokkolalaisten joulukuussa 2016 tekemälle tutustumismatkalle Agrobiotalous Seinäjoki-hankkeen toimintaan.

Tutustuminen alkoi Kokkolan luonnonvarakeskuksen (Luke) tiloissa osallistujien henkilöesittelyillä, joiden jälkeen siirryttiin hanke-esittelyihin. Ensimmäisenä esiteltiin hajautettuun biokaasutuotantoon pureutuvaa Agera-projektia, jossa on kyse lietelannan hyödyntämisestä energiaksi sekä erilaisiksi arvokkaiksi jakeiksi. Ajatuksena on, että maatilat keräävät ja varastoivat kaasun, joka sitten nesteytetään tilalla kuorma-autoon rakennetussa liikuteltavassa yksikössä. Nesteyttämisen avulla kaasukuljetuksen hyötykuorma saadaan pidettyä korkeana, mikä parantaa kannattavuutta.

Tämän jälkeen saimme kuulla Luken Kokkolan yksikön toiminnasta. Se oli käytännössä muodostettu aikaisemman Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen yksikön henkilöstön pohjalta. Kotiutuminen uusiin tiloihin oli tapahtumassa ja yhteistyökumppanit kampusalueella olivat lähellä. Erityisen merkittävää yhteistyötä tehdään Geologian tutkimuskeskuksen kanssa niin tilojen käytön kuin laboratoriotoimintojenkin osalta. Tällä hetkellä Kokkolan yksikön tutkimuksen painopisteitä ovat esimerkiksi hieskoivun kasvattaminen ja entisten turvesoiden metsittäminen, sekä puusta saatavien arvokkaiden jakeiden nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Kävimme myös tutustumassa Luonnonvarakeskuksen toimisto- sekä laboratoriotiloihin ennen lounaalle siirtymistä. 

Iltapäivän ohjelma aloitettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tiloissa. Tutustuimme maatalousyrittäjille suunnattuun Agribisnes 2-koulutusohjelmaan Anu Rantamäen johdolla. Tätä koulutusta toteuttavat Chydeniuksen lisäksi Vaasan yliopiston Levón-instituutti, sekä Keskipohjanmaan aikuiskoulutus. Maatilat kasvavat ja kilpailu alalla kiristyy. Maatalousyrittäminen vaatiikin kokoa ajan enemmän liiketoimintaosaamista, ja tähän osaamistarpeen kasvuun Agribisnes 2-ohjelma osaltaan vastaa.

Myös Seinäjoelta saapuneet vieraat esittelivät omien organisaatioidensa toimintaa. Iltapäivän aikana kuultiin Into Seinäjoen, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen Seinäjoen yksikön sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun edustajien pitämät esittelyt.

Vieraiden puheenvuorojen jälkeen tutustuttiin vielä Kokkolan yliopistokeskuksen laboratoriotiloihin, joissa tutkitaan esimerkiksi akkukemikaaleja ja -materiaaleja. Tutkimuksissa mukana ovat mm. Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu sekä alueen yritykset.  

Kotimatka Seinäjoelle sujui rauhallisissa merkeissä. Mielessä kuitenkin myllersi. Biolaaksolaiset olivat koonneet kaikki alueellaan toteutettavat kemian- ja biotalouden hankkeet yhteen vihkoseen selkeäksi kokonaisesitykseksi, mikä antoi sangen vaikuttavan kuvan alan osaamisesta. Kenties jotakin vastaavaa voitaisiin kehittää myös meillä Etelä-Pohjanmaalla agrobiotalouden tiimoilta?

Lisätietoja

Biolaakso: http://www.biolaakso.fi/

Agera-hanke: Ageragas Innovation Oy, Martti Malmivirta
martti.malmivirta@eera.fi 040-5554720

Luonnovarakeskus: https://www.luke.fi/

Agribisnes 2 - hanke: www.chydenius.fi/agribisnes , paula.kivinen@chydenius.fi

Asiasanat

Design by Oddmob