@SeAMK

Vahvistava-palvelutuote Food Business Challenge -kilpailun voittoon

14.06.2018

Food Business Challenge -liikeideakilpailun on voittanut Ikääntyneiden hoivapalveluihin suunnattu Vahvistava –palvelutuote. Vahvistava tarjoaa helppokäyttöisen digitaalisen työkalun vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon ikääntyneiden hoivapalveluissa. Idean taustalla ovat Kati Laine ja Linda Viitasalo Ravistamo Oy:stä. Idea edusti kilpailussa Itä-Suomen yliopistoa.


Vajaaravitsemus on iso ongelma maailmanlaajuisesti ja yksistään Suomessa vanhusten vajaaravitsemus aiheuttaa vuosittain 1,4 miljardin kustannukset. Vahvistava-palvelu tarjoaa hoivayksikölle kustannustehokkaan tavan arvioida vanhusten ravitsemustilaa ja tehostaa ravitsemushoitoa. Palvelu mahdollistaa laadukkaamman hoivatyön, jonka kautta hoitajien työn mielekkyys ja vanhusten elämänlaatu paranevat. Digitalisaation avulla saadaan tehoa ravitsemushoitoon. Ratkaisu tähän on skaalautuva sovellusratkaisu ravitsemustilan arviointiin ja ravitsemushoidon tehostamiseen hoivapalveluyksikössä.


Myös tilastot osoittavat, että ikääntyneiden palveluihin on panostettava ja alalla tarvitaan uudenlaisia innovaatioita. Vuonna 2016 Suomessa oli 500 000 vähintään 75-vuotiasta henkilöä, joista 11,3% oli kotihoidon asiakkaita ja yhtä moni oli laitoshoidossa. Vuonna 2040 Suomessa ennustetaan olevan 925 000 yli 75-vuotiasta, joten vanhuspalveluissa on kiire löytää ratkaisuja, jotka tukevat vanhusten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Kilpailun tuomaristo perusteli valintaansa seuraavasti: ”Vahvistava puuttuu yhteiskunnallisesti merkittävään ongelmaan vanhusten vajaaravitsemukseen ja auttaa omalta osaltaan ratkaisemaan sen. Idea on ihmislähtöinen ja mahdollistaa palvelun lähes rajattoman edelleenkehittämisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä. Idealla on hyvä kasvupotentiaali sekä Suomessa että kansainvälisesti.” Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi Sitran kiertotalousasiantuntija Merja Rehn. Tuomaristossa vaikuttivat myös toimitusjohtaja Karri Kunnas Foodwest Oy:stä, professori Maija Tenkanen Helsingin yliopistosta sekä tutkimusylijohtaja Johanna Buchert Luonnonvarakeskuksesta.


Finaalivaiheeseen edenneitä ideoita yhdisti erityisesti digitaalisuus. Kaikilla kolmella tiimillä on kehitteillä jonkinlainen digitaalinen sovellus, joka tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja ruokaketjun haasteisiin. Voittajan lisäksi finaalivaiheeseen ylsivät Inca Paatelan ideoima IceBox-sovellus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sekä Turun yliopistoa edustava Safkat Solutions, jonka takana ovat Otto Laitinen, Santeri Elo ja Tijam Moradi. Finalistit esittelivät liikeideansa yleisölle Food Business Summit –tapahtumassa Seinäjoella 13.6.2018.

Food Business Challenge –kilpailu on osa agrobiotalouden innovaatioyhteisö AB Seinäjoen toimintaa, jossa ovat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Into Seinäjoki Oy, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti ja Seinäjoen yliopistokeskus. Erityiskiitos kilpailun rahoittamisesta kuuluu Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle.

 

Lisätietoja kilpailukonseptista:

projektipäällikkö Anu Portti
Seinäjoen ammattikorkeakoulu | SeAMK Ruoka
040 868 0890
anu.portti@seamk.fi


Lisätietoja Vahvistava –tuotteesta:
toimitusjohtaja Kaisa Kähkönen
Ravistamo Oy | Vahvistava
044-5026595
kaisa@ravistamo.fi

www.ravistamo.fi

Design by Oddmob