@SeAMK

Ruokaketjuosaamista Suomesta maailmalle

18.12.2017

Suomalaisen ruokaketjun vahvuus on sen katkeamattomuus. Pienet markkinat ja korkea teknologia mahdollistavat jäljitettävyyden. Maailmalla on harvinaista, että kuluttajalle voidaan osoittaa katkeamaton ketju tilalta jalostuksen ja kaupan kautta kuluttajan pöytään. Meille suomalaisille tämä on arkipäivää. Vaatimattomina emme tosin aina huomaa näitä omia vahvuuksiamme, joita maailmalla arvostetaan ja pidetään tavoiteltavina asioina. Haastavinta on muotoilla nämä meille itsestäänselvyydet houkutteleviksi vientituotteiksi.

Yhdessä vahvempia

FLEN –verkosto (Food Learning Export Network) on viiden suomalaisen ammattikorkeakoulun perustama ruokaketjun koulutusvientiverkosto. Mukana ovat Hämeen, Jyväskylän, Seinäjoen, Tampereen ja Savonia –ammattikorkeakoulut.  Verkosto sitoutuu osaksi ruuan ja ruokateknologian vientiä ja sen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla ruokaketjun toimialan koulutusta tarjotaan ulkomaille vietävän ruuan ja erityisesti ruokateknologian oheistuotteena. Tukena ovat suomalaisen ruokaketjun menestystekijät eli laadunhallinta, jäljitettävyys ja puhtaus.

Verkoston toimijoilla on jo valmiiksi yhteyksiä koulutusviennin kohdemaihin. Tämä mahdollistaa FLEN –verkoston suomalaisille yrityskumppaneille vientiponnisteluja edeltävät tapaamiset ja infotilaisuudet ulkomaisten toimijoiden tai viranomaisten kanssa.

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat kansainvälisillä markkinoilla varsin pieniä toimijoita, mikä tekee kilpailussa menestymisen vaikeaksi. Verkostomainen yhteistyö tuo toimintaan lisää sisältöä ja uskottavuutta, sillä FLEN kokoaa yhteen ruokaketjun osaamisen mukana olevista ammattikorkeakouluista.

Suomalaisten yritysten ja verkostossa mukana olevien ammattikorkeakoulujen voimin tarjotaan ensi sijassa lyhyitä koulutuksia. Nämä pohjautuvat suomalaisiin ruokaketjun vahvuuksiin eli ruokaturvallisuuteen, jäljitettävyyteen, erityisruokavalioihin sekä ruokateknologiaan. FLEN –verkoston suurin lisäarvo tulee ruokaketjun koulutusviennin kansallisesta toteutuksesta. 

Kuva: FLEN-verkosto Kiinan SIAL Shanghai-elintarvikemessuilla toukokuussa 2017.

Kuvassa vasemmalta: Tomi Hyttinen Savonia, Karoliina Väisänen JAMK, Elina Puska ja Jukka Lähteenkorva SeAMK ja Helena Kautola HAMK. Kuvaaja: Jukka Vainionpää.

Miten me sen teemme?

FLEN –verkosto valmistelee koulutustuotteita, joista muodostuvien konseptien toimivuus testataan käytännössä. Testaus tehdään mahdollisuuksien mukaan ruokaviennin yritysten kanssa messutapahtumissa ja vientityöpajoissa.  Tavoitteena on tehdä sopimuksia suoraan ulkomaisten asiakkaiden kanssa. Toinen vaihtoehto on sopia suomalaisen osapuolen kanssa koulutuksen myymisestä ruuan tai ruokateknologian myynnin ohessa. Tällainen konsepti toisi todennäköisesti etuja kaikille vientikaupan osapuolille.

Viennin parissa toimiville sitkeys ja suomalainen sisu on välttämätöntä, sillä uuden markkinan avaamiseen kuluu helposti 1-2 vuotta. Koulutusvientiin panostettaessa tämä on otettava huomioon. Avoin ja pitkäaikainen yhteistyö näyttää tuovan parhaat tulokset.

www.flen.fi

Elina Puska
asiantuntija TKI
elina.puska@seamk.fi
Antti Pasila
erityisasiantuntija TKI
antti.pasila@seamk.fi

Ruokaketjun koulutusvienti-hanke ja FLEN-verkosto
SeAMK Ruoka – yksikkö

Design by Oddmob