@SeAMK

Resepti: NICHE Action Plan

26.03.2018

9.3.2018 julkaistiin Ruokaketjun innovatiivisuuden kehittämisen toimintasuunnitelma Etelä-Pohjanmaalle. Se kostuu kahdeksasta erilaisesta toimenpiteestä. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat yhteistyö sekä tiedonvälityksen ja kommunikoinnin helpottaminen. Konkreettiset isot toimet liittyvät Ruokaprovinssi-brändiin ja ruokaturvallisuuteen. Läpileikkaavia teemoja ovat myös koko maakunnan huomioiminen ja kansainvälisyys.


Toimenpiteet ovat:
Action 1: Aluebrändin kehittäminen ja lanseeraus: Ruokaprovinssi
Action 2: Yhteinen sivusto: Foodprovince.fi & Ruokaprovinssi.fi
Action 3: Ruokaprovinssiverkosto-ryhmä Facebookissa
Action 4: Ruokaturvallisuus alueellisena osaamisvalttina
Action 5: Frami Food Lab
Action 6: Vierailukeskus, näyteikkuna Ruokaprovinssiin: “Ruokaheureka”
Action 7: Innovaatiokilpailu osana ruokaketjun opetusta: Food Business Challenge
Action 8: Lähiruuan saatavuuden parantaminen


Toimenpiteiden toteuttaminen eri organisaatioissa on jo käynnissä, ja toteutumista seurataan myös NICHE- hankkeen toimesta. Ideana on yhteinen hyöty ja ruokaketjun yhteistyön lisääminen. Kaikkia toimijoita on tarkoitus hyödyttää, mutta aktiivinen täytyy olla myös itse. Konkreettista osallistuttavaa juuri sinulle löytyy esimerkiksi Ruokaprovinssiverkosto-ryhmän kautta Facebookista: https://www.facebook.com/groups/149547935724626/. Jollet ole siellä jo, liity heti ja kutsu kaverisikin. Rakennetaan ryhmästä laaja ruokaketjun toimijoiden ja sidosryhmien verkosto, joka mahdollistaa verkostoitumisen ja ideoinnin yhdessä hyvin matalalla kynnyksellä. Lisäksi jokainen meistä on muutenkin osa Ruokaprovinssibrändiä: ole aktiivisesti mukana, annetaan Ruokaprovinssin näkyä ja kuulua, ollaan ylpeitä siitä!


Ja tässä resepti, eli näin syntyy ruokaketjun innovatiivisuuden toimintasuunnitelma:
- Tarvitaan: ruokamaakunta, maakuntaohjelma, yhteiset tavoitteet, hyvät käytännöt ja kehittämisen tahtotila, iso kulho ja monta motivoitunutta kokkia
- Alustetaan taikina maakuntaohjelmasta ja tavoitteista
- Kerätään raaka-aineiksi toiveita, tarpeita ja ideoita ruokaketjusta
- Maustetaan sekä omilla että kansainvälisillä hyvillä käytännöillä
- Jalostetaan ideoita eteenpäin ja nostatetaan taikinaa yhdessä
- Pyöritellään toimenpideaihiot ja etsitään aktiivisia leipureita
- Muotoillaan taikinasta kahdeksan eri kokoista, leipuriensa näköistä toimenpidettä
- Esikypsytetään innolla kevätauringossa ja jaetaan valmistettavaksi pääkokeille
- Kypsennetään tehokkaasti asiantuntijuudella ja sopivalla lämmöllä
- Nautitaan yhdessä tuloksista valmistuksen aikana ja sen jälkeen
- Kehitetään reseptiikkaa edelleen ja jatketaan herkullista yhteistyötä

Soila Mäntymaa
Asiantuntija TKI
SeAMK Ruoka

”Leivon leivon leipäsiä, teen teen tattusia, simusia, samusia, suolasia, makosia…”
NICHE Action Plan on SeAMK Ruoka –yksikön toteuttama Ruokaketjun innovatiivisuuden kehittämisen toimintasuunnitelma Etelä-Pohjanmaan liiton NICHE-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on edistää ruokaketjun innovatiivisuutta alueilla, joilla elintarvikeala on kärkiteema. Toimintasuunnitelma pohjaa maakuntastrategiaan, ja sillä haetaan konkreettisia toimenpiteitä ja vaikuttavuutta. Toimenpiteet toteutetaan kahden vuoden aikana, yhteistyössä alueen ruokaketjun yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kesken, hyödyttäen koko maakunnan ruoka-
alan toimijoita. Koko englanninkielinen toimintasuunnitelma tulee myöhemmin NICHE-hankkeen sivulle:
https://www.interregeurope.eu/niche/ ja tiivistelmä Etelä-Pohjanmaan liiton kautta. Saatavilla toki jo ennen sitä esimerkiksi sähköpostilla allekirjoittaneelta.

Design by Oddmob