@SeAMK

Miksi ostaa, kun voin vuokrata?

28.02.2017

Maatalousyrittäjät ovat tällä hetkellä kovassa paineessa investoimaan uuteen konekalustoon ruuhkahuippujen tasaamiseksi ja ajantasaisen kaluston hyödyntämiseksi haastavimmissa töissä. Sesongin ulkopuolella nykyinen konekalusto riittäisi vallan hyvin.

Mikä eteen?

Vaihtoehtoisena uutena ​ratkaisuna koneen ostamisen tilalle voisi harkita vuokraustoimintaa.

Rakennusalalla on jo pitkään harrastettu onnistuneesti konevuokrausliiketoimintaa. Maanrakennusalallakin  vuokraamista on laajasti kehitetty. Keski-Euroopassa vuokraus ja leasingtoiminta on jo erittäin pitkälle vietyä. Muiden toimialojen ja Euroopan opit ovatkin pikkuhiljaa rantautumassa myös Suomeen.

Maatalouskaupan toimijoilla on jo muutamia toimivia vuokrauskonsepteja ja myös suuret ketjut ovat aiheeseen heräämässä. Vuokraustoiminta tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kuntien talvikunnossapidolle: koneita voidaan vuokrata sesonkiluontoisesti talvikunnossapitoon.

Vuokraustoiminta tarjoaa asiakaslähtöisesti säästömahdollisuuksia tinkimättä konekaluston laadusta. Vuokraavalle yritykselle se tarjoaa suuren liiketoimintapotentiaalin. Ehkä nyt onkin aika omaksua uusia toimintamalleja ja miettiä, miten vuokraustoiminnalla voisi viedä omaa toimintaa eteenpäin.

Yli-Hukkalan Blogiteksti on julkaistu aikaisemmin Into Seinäjoki Oy:n verkkosivuilla.

Jussi Yli-Hukkala on pienviljelijäperinnettä ylläpitävä kotimaisen agroteknologiaviennin edistäjä ja myös kyseisen teknologian käyttäjä, joten tälle intolaiselle biotalous on tuttua muutenkin kuin hallituksen kärkihankkeena.

Design by Oddmob