@SeAMK

Keskity olennaiseen ja etsi voimaa verkostoista

19.12.2018

Olen toiminut tätä kirjoitusta tehdessäni reilun vuoden ruokamaakuntamme kansainvälistymisen edistämisen parissa. Vuoden aikana on löytynyt uusia kansainvälisiä ruoka-alan verkostoja ja yhteistyökumppaneita alueemme toimijoille. Uusien kumppanuuksien myötä maakuntamme ruoka-alan tutkimus- ja kehittämistoiminta on saanut lisää vaikuttavuutta, ja täten osaltaan pystytään myös edistämään alan yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Kesäkuussa järjestetty kansainvälinen ruokaturvallisuuteen keskittynyt Food Safety 2020 –konferenssi sujui yli odotusten. Maakuntamme maine ruokaprovinssina ja ruoka-alan osaajana kasvoi maailmalla tilaisuuden myötä kertaheitolla.

Kaikki nämä saavutukset on rakennettu verkostojen kanssa yhteistyössä. Joko kollegan, tiimin, yksikön, alueellisen tai kansainvälisen konsortion kanssa. Itselleni luontainen tapa toimia, mutta siinä on toki omat haasteensa. Ajattelen kuitenkin, että yksin toimiessaan joutuu tekemään myös asioita, joissa ei ole parhaimmillaan. Tämä taasen on taloudellisten resurssien haaskaamista, sillä kaikkeen keskittyminen syö ydinosaamisen syventämistä. Resursseja tulisi olla aina nimenomaan ydinosaamisen kehittämiseen, mikä on myös organisaation kannalta se paras ratkaisu. Verkostomaisessa toimintamallissa jokainen voi keskittyä omaan osaamiseensa, ja sen jatkojalostamiseen. Uudet kumppanit haastavat ajattelemaan uudella tavalla, ja puskevat organisaatioita tekemään enemmän ja paremmin.

Koskaan ei saa unohtaa, että ruoka-alan osaaminen löytyy jo alueeltamme, huolimatta siitä mitä muilla alueilla on tarjottavana. Alueen toimijoilla on erinomaiset lähtökohdat kansainvälisille markkinoille niin yritys- koulutus- ja tutkimuspuolelta, mutta kyky toteuttaa se, on aivan eri asia kuin osaamisen kehittäminen. Strategisella verkostoitumisella huolehdimme siitä, että ovet kansainvälisille markkinoille pysyvät auki. Vain sitä kautta voimme saada uusinta tietoa, inspiraatiota ja haastetta omaan tekemiseemme, ja täten kehittyä, kasvaa ja voimistua.

 

Elina Koivisto

Projektipäällikkö

SeAMK Ruoka

EU - E-P Foodnet on EAKR-ohjelman osa-rahoittama hanke. Tavoitteena on selvittää mihin eurooppalaisiin ruokaverkostoihin Etelä-Pohjanmaan kannattaisi lähteä tiiviimmin mukaan. Tavoitteena on löytää ne tulevaisuuden kannalta tärkeät kansainväliset alueiden verkostot, joiden avulla voitaisiin luoda uusia kumppanuuksia. Projektia toteuttaa SeAMK Ruoka –yksikkö, ja hankkeen uutena projektipäällikkönä toimii Anu Portti.

Design by Oddmob