@SeAMK

Hyönteistalouteen haetaan tuottavuutta tutkimuksesta

09.03.2017

Maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja Suomeen hyönteismaataloutta tuovan Finsect Oy:n perustajista Lauri Jyllillä esitteli tekeillä olevaa Hyönteistalous osana suomalaista alkutuotantoa pro graduaan Biotalouden tutkijahotellissa Seinäjoella maanantaina 6.3.

Jyllilän gradu tarjoaa ensimmäisenä Suomessa tutkittua tietoa kotisirkkojen tuotantoyksikön toiminnasta kuluista tuottoisuuteen asti.  Koetilana on toiminut Panu Ollikkalan Finnhopper Oy:n Sirkkaamo Kurikassa, jossa on kasvatettu kotisirkkoja 11 kuukauden koejakson ajan.

Tulosten mukaan kotisirkkakilon tuotantohinnaksi koetilalla tuli yhteensä 36,4 euroa. Kustannuksista palkkojen osuus oli reilut puolet (n. 20 euroa), sähkön reipas kolmannes (n.14 euroa) ja rehun (2,53 euroa). Kotisirkkakilon hinta pakastettuna kuluttajalle on tällä hetkellä Hollannissa noin 50 euroa kilolta. Tuohon hintaan suhteutettuna sirkat myyvälle tuottajalle kate olisi 13,6 euroa kilolta eli 38 prosenttia. Laskelmat eivät kuitenkaan sisällä vielä mahdollisia sirkkojen prosessointiin ja kuljetuksiin liittyviä kuluja, joten todellinen kate jää pienemmäksi.

Jyllilän mukaan pienimuotoinen ja käsityövaltainen hyönteisten kasvatus elintarvikekäyttöön ei ole kaupallisessa mielessä kannattavaa. Tuotannon skaalan kasvattaminen kuitenkin parantaisi tuottavuutta. Suuremmilla kasvatuslaatikoilla ja automaation lisäämisellä voitaisiin säästää merkittävästi esimerkiksi työajassa, hän toteaa. Finnsect Oy:n tuottajayhteisössä on mukana toinenkin kurikkalainen entinen sikatila, jonka tuotantotilat ovat kolminkertaiset tutkimustilaan suhteutettuna. Muualla Suomessa erivaiheissa olevia aloittavia tuottajia Finsectillä on neljä kappaletta.  Tulevaisuudessa on tarkoitus analysoida tuotantodataa myös näiltä tiloilta.

Etelä-Pohjanmaan alueella hyönteiskasvatuksen kehittämistä tutkitaan tällä hetkellä myös Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ENTOLAB-hankkeessa, jossa selvitetään esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa sekä elintarviketeollisuudessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämistä hyönteisten ravinnoksi. Hankkeeseen osallistuu myös joukko uusia hyönteisten kasvatuksesta kiinnostuneita tuottajia. Myös Lauri Jyllilä ja Finsect Oy ovat mukana hankkeessa.

Jyllilä valmistuu alkukesästä. Hän tulee jatkamaan työskentelyä hyönteistalouden kehittämiseksi Finsect Oy:ssä. Myös tutkimuksen jatkaminen kiinnostaa tulevaa maisteria. Monista hyönteistuotantoon liittyvistä asioista tiedetään vielä liian vähän, tarvitaan laadukasta systemaattista tietoa hän kiteyttää. Kenties saamme Laurista vielä ensimmäisen hyönteistalouden tohtorin maahamme.

Aapo Jumppanen

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Design by Oddmob