@SeAMK

Globalisaatio on haastanut suomalaisen elintarviketuotannon

11.01.2017

Ruuan tuonti Suomeen on lisääntynyt merkittävästi viimeisen reilun kolmenkymmenen vuoden aikana. Kasvaneen tuonnin taustalla on globalisaatio, ja siihen kytkeytynyt kuljetusteknologian ja tietoliikenneyhteyksien paraneminen. Myös elintarvikkeita voidaan viedä minne tahansa nopeammin ja edullisemmin. Suotuisammat luonnonolosuhteet ja halvemmat työvoimakustannukset heijastuvat aiempaa voimakkaammin ruuan maailmanmarkkinahintoihin. Euroopan unioniin liittyminen on vaikuttanut tuonnin lisääntymiseen, mutta ei yhtä voimakkaasti. Myös muuttuneilla kulutustottumuksilla on oma vaikutuksensa. Esimerkiksi matkailun myötä on totuttu aiempaa eksoottisempiin makuihin, mikä on heijastunut myös päivittäistavarakauppojen laajentuneeseen tuotevalikoimaan.

Edellä mainittu kehityskulku selvisi Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professorin Pekka Kaupin 11.1 Seinäjoella pitämästä esitelmästä. Tilanne ei professori Kaupin mukaan ole kuitenkaan toivoton, sillä samaan aikaan kun elintarvikkeiden tuonti Suomeen on kasvanut, on myös niiden vienti lisääntynyt. Vienti on tosin jäänyt joka vuosi tuontia pienemmäksi, mutta ilman sitä suomalainen elintarvikesektori olisi vielä vaikeammassa tilanteessa. Viime aikoina vientiä ovat haitanneet Venäjälle asetetut talouspakotteet, joiden tilalle ei ole vielä löydetty korvaavia markkinoita.

Pitkällä tähtäimellä viennin kehittäminen tarjoaa kuitenkin suomalaisille viljelijöille ja elintarvikealan yrityksille merkittävimmät uudet mahdollisuudet. Maailman väestö kasvaa ja kaupungistuu vauhdilla. Sopivia markkinoita tuotteilleen etsimällä suomalaiset elintarvikeyritykset voivat tehdä hyvää tulosta. Erilaiset kansainväliset niche-markkinat voivat esimerkiksi olla riittävän suuria Suomen globaalissa mitassa pienille elintarvikealan yrityksille.

Myös kotimaan markkinoilla tarvitaan uusia avauksia. Lähiruoka on yksi mahdollisuus. Se on osa globaalia trendiä, jossa tuoreus ja alkuperätieto ovat merkittäviä myyntiargumentteja. Lähiruosta saatava parempi kate, voi auttaa kannattavuusvaikeuksien kanssa kamppailevia alkutuottajia. Professori Kauppi tiivistää.  

Aapo Jumppanen

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Design by Oddmob