@SeAMK

Foodwestissa tunnetaan uusimmat trendit

19.02.2018

Kehityspäällikkö Harri Latva-Mäenpää Foodwestiltä saapui 30. tammikuuta kertomaan AB Seinäjoen aamukahveille elintarvikkeiden kaupallisen tuotekehittämisen uusimmista haasteista.

Markkinat edellyttävät nopeutta. Uusia tuotteita on tuotava säännöllisesti ja lyhyin väliajoin myyntiin. Samaan aikaan niiden elinkaari voi olla korkeintaan muutamia vuosia, ja joskus paljon vähemmänkin. Trendit seuraavat toinen toisiaan kiivaassa tahdissa. Myös uusia raaka-aineita halutaan ottaa käyttöön. Tästä hyvänä esimerkkinä on kuluttajien kasvava kiinnostus hyönteisten syömistä kohtaan.

Myyvien elintarvikkeiden kehittämisessä maulla ja koostumuksella on edelleen keskeinen merkitys, mutta niiden lisäksi käyttökokemus on noussut koko ajan suurempaan rooliin. Tuotteen tulee palvella kokonaisvaltaisesti kuluttajaa. Pakkausten on oltava helppokäyttöisiä ja hyvin toimivia, tämä pätee varsinkin kalliimpien hintaryhmien tuotteiseen. Tuotteiden odotetaan myös entistä useammin olevan funktionaalisia. Nälän tai herkuttelun tarpeen lisäksi niiden tulisi myös kohentaa kuluttajan terveyttä ja tarjota hänen haluamaansa ravintosisältöä. Hyvinvointiala ja elintarvikeala ovatkin lähentyneet Latva-Mäenpään mukaan toisiaan merkittävästi viime vuosina, sillä kuluttajat hakevat ruuasta yhä useammin parempaa hyvinvointia.

Tuotteiden vastuullisuus, jäljitettävyys ja luonnollisuus (free from-ajattelu) ja ekologinen kestävyys ovat myös yhä edelleen tärkeitä trendejä. Toisaalta samaan aikaan myös toiminnallisuus ja helppokäyttöisyys ovat nousussa kuluttajien halutessa kasvavissa määrin heti käyttövalmiita tuotteita ja tuoteformulaatioita. Nämä edellä mainitut asiat korostavat myös tuotetietojen oikeellisuuden merkitystä.

Kansainvälistyminen on myös alati merkittävämmässä roolissa elintarvikealalla. Ulkomaisen ruuan tuominen haastaa kotimaiset toimijat, mutta toisaalta vientiin tarjoutuu myös mahdollisuuksia, jos ne osataan käyttää. Pohjoismaiset raaka-aineet tunnetaan laadukkaina ja niillä on kysyntää ympäri maailmaa. Ne tulee kuitenkin kyetä jalostamaan tuotteiksi, jotka sopivat kunkin kohdealueen paikallisten kuluttajien mieltymyksiin niin maun kuin koostumuksen suhteen. Viennissä tarvitaan myös kansainvälisen elintarvikelainsäädännön tuntemusta.

Latva-Mäenpään mukaan kiivastahtisessa toimintaympäristössä pärjääminen edellyttää elintarvikeyrityksiltä kykyä toimia uudella tavalla. Asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden tunnistaminen on entistä keskeisempää. Perinteinen tuotekehitys, jossa asiakkaan tai kuluttajan rooli on sangen pieni ja vain tiettyihin vaiheisiin rajattu, ei enää riitä. Sen sijaan asiakkaat ja kuluttajat tulee saada sidotuksi tuotekehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin alusta alkaen, näin tuotteen kaupallistamiseen liittyvät riskit pienenevät, kun kuluttajien kysyntä kohtaa yritysten tarjonnan aiempaa paremmin.

Latva-Mäenpään mukaan asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen tuotekehitysprosessi huomioiden myös kuluttajaymmärryksen, voi tulla toteutusvaiheessaan perinteistä lähestymistapaa ehkä hieman kalliimmaksi, mutta suurella todennäköisyydellä maksaa itsensä myöhemmin takaisin. Onnistuneita kaupallisen tuotekehityksen ja markkinatutkimuksen prosesseja on Foodwestillä vedetty viime aikoina Sirkka Granolasta, litteään jauhelihaan, Vegekebabiin ja arkitisiin superruokiin asti.

Lisätiedot:

harri.latva-maenpaa(at)foodwest.fi

Puh. 050-356 1515 

Kirjoittaja: Aapo Jumppanen

Design by Oddmob