@SeAMK

Food Business Challenge -kilpailun kärkikolmikko on valittu

03.04.2018

AB Seinäjoen järjestämän valtakunnallisen Food Business Challenge –liikeideakilpailun ensimmäinen vaihe päättyi 12. maaliskuuta. Kilpailuun saapui kaikkiaan 19 ideakuvausta.

Ideoista noin puolet tuli Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta, joiden lisäksi edustettuina olivat ammattikorkeakouluista myös Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK. Yliopistoista ideoitaan lähettivät Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen sekä Aalto yliopiston opiskelijat. Mukana oli sekä suomalaisten että kansainvälisten opiskelijoiden kehittämiä ideoita.

Kilpailuun osallistuneissa ideakuvauksissa näkyivät selvästi ajankohtaiset kehityssuunnat ja trendit. Ideoissa olivat esillä mm. lähiruoka ja sen saatavuus, hyönteistuotanto, alustatalous ja erilaiset mobiilisovellukset sekä uudet makuelämykset. Elämyksellisyys ja erilaiset hyvinvointia edistävät teemat toistuivat useassa ideassa. Ilahduttavaa oli huomata, että ideat tarjosivat näkökulmia ja ratkaisuja monipuolisesti ruokaketjun eri osa-alueisiin.

Kilpailun tuomaristo on arvioinut kaikki kilpailuun saapuneet ideat ja valinnut arviointikriteerien perusteella kolme parasta ideaa jatkoon. Tuomarit ovat arvioineet mm. ideoiden luomaa lisäarvoa, asiakaslähtöisyyttä, idean soveltuvuutta nykypäivän digitaaliseen yhteiskuntaan sekä kiertotalouden periaatteiden ja mahdollisuuksien huomioimista. Lisäksi tuomaristo on arvioinut uusien toimintatapojen skaalautuvuutta ja idean toteutettavuutta, ottaen huomioon tiimin oma osaaminen ja idean toteuttamiseen tarvittavat taidot. Kaikkia kilpailun toiseen vaiheeseen päässeitä ideoita yhdistää yksi keskeinen asia; ruokaketjun digitalisaatio.

Kärkikolmikkoon valikoituivat seuraavat ideat:

  • ravitsemukseen liittyvä digitaalinen työkalu Itä-Suomen yliopistosta,

  • kuluttajille ja ravintoloille suunnattu mobiilisovellusidea Turun yliopistosta sekä

  • logistiikkaan liittyvä sovellus-/palveluidea Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK).

Mitä kilpailussa tapahtuu seuraavaksi? Kärkikolmikko osallistuu huhti-toukokuussa Seinäjoella järjestettävälle innovaatioleirille, jossa tiimeille on tarjolla asiantuntija-apua ideoiden jatkojalostamiseen. Leirin jälkeen jalostetut ideakuvaukset toimitetaan jälleen tuomariston arvioitavaksi. Kilpailun voittaja julkistetaan Food Business Summit –tapahtumassa 13. kesäkuuta.

Vaikka kärkikolmikkoon ei tänä vuonna päässyt yhtään ideaa Etelä-Pohjanmaalta, olen täysin vakuuttunut, että SeAMKin opiskelijoidenkin ideoista kuullaan vielä. Mukana oli toinen toistaan loistavampia ideoita, jotka voidaan ilomielin ja ylpeinä toivottaa tervetulleeksi rikastuttamaan omalta osaltaan Ruokaprovinssin toimintaa. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millaisia innovaatioita näistä kaikista liikeideakilpailuun osallistuneista ideoista jalostuu. 

Anu Portti

Projektipäällikkö | SeAMK Ruoka

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat kiertotalousasiantuntija Merja Rehn / Sitra, toimitusjohtaja Karri Kunnas / Foodwest Oy, professori Maija Tenkanen / Helsingin yliopisto sekä tutkimusylijohtaja Johanna Buchert / Luonnonvarakeskus.

Food Business Challenge –liikeideakilpailussa etsitään uutta liiketoimintaa ja uusia innovaatioita koko ruokaketjuun eli ”pellolta pöytään”. Kilpailun taustalla on tavoite edistää opiskelijoiden startup-valmiuksia ja yrittäjähenkisyyttä. Kilpailusta voi lukea lisää AB Seinäjoen sivuilta.

Design by Oddmob