@SeAMK

Agrobiotalouden kehittäminen jatkuu

30.08.2018

Seinäjoen kampusalueella on edistetty agrobiotalouden yhteisöllisyyttä ja uusien avauksien syntyä AB Seinäjoki -hankkeen kautta nyt kolme vuotta. Tuona aikana toimijat ovat lähentyneet ja verkosto on laajentunut niin alueellisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Aina kysytään, mitä on saatu aikaan. Tässä hankkeessa paljonkin. Ajattelua on avarrettu muun muassa aamukahvitilaisuuksin vaihtuvilla ja välillä haastavillakin teemoilla. Kansainvälisiä kontakteja on luotu ja vahvistettu Euroopassa, Afrikassa sekä Japanissa. Ollaan oltu mukana kehittäjinä ja sparraajina hyönteistalouden ensimmäisessä aallossa, etsitty uudentyyppisiä ratkaisuja maaseudun kehittämiseen ja saatettu tekijöitä yhteen.  Lisäksi AB Seinäjoki on vienyt läpi kaksi liikeideakilpailua, joista toisen voittajan liikeidea on jo saatavilla palvelutuotteena https://www.vahvistava.fi/. Liikeideakilpailusta myös kuplii pinnan alla pari muutakin yritysaihiota.

Paljon uusia alkuja on syntynyt AB Seinäjoen verkostossa viimeisen kolmen vuoden aikana.  Projektitiimi on suhtautunut kirjailmellisesti "uusien alkujen synnyttämiseen", sillä tiimin jäsenille on syntynyt hankeaikana yhteensä kolme vauvaa! Taaperoiässä siis liikutaan niin hankkeen puitteissa kuin perhe-elämässäkin.

AB Seinäjoki -hanke on saanut jatkorahoituksen kuluvan vuoden loppuun saakka. Tuona aikana edistetään Ruokaprovinssin brändityötä, viedään eteenpäin Food Business Challenge -liikeideakilpailua, edistetään yritysten välisen yhteistyön tiivistämistä ja paljon muuta. Muutosta hankkeen loppuun tuo AB Seinäjoki -tilan poistuminen hankkeen käytöstä. Tietoa AB Seinäjoen loppu vuoden toiminnasta saat verkostomme nettisivuilta (www.abseinajoki.com), Facebookista sekä Twitteristä (@agrobiotalous).

AB Seinäjoki tiimi:

Anu Portti, SeAMK Ruoka

Aapo Jumppanen, Helsingin Yliopisto / Ruralia-Instituutti

Maria Ahvenniemi, Into Seinäjoki Oy

Merja Högnäsbacka, Luonnonvarakeskus

Design by Oddmob