@SeAMK

Blog Search

Verkkolehti uudistuu - uusi osoite

Verkkolehti @SeAMK uudistuu. Löydät lehden jatkossa osoitteesta lehti.seamk.fi.
SeAMKin verkkolehti @SeAMK uudistuu ja vaihtaa osoitettaan. Löydät lehden jatkossa osoitteesta lehti.seamk.fi. https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/verkkolehti-uudistuu-uusi-osoite/

Pienen yrityksen omistajanvaihdoksen haasteet

Yrityksen omistajanvaihdos näyttää erilaiselta myyjän ja ostajan silmin katsottuna. Näkökulmien eroista huolimatta toteuttaminen edellyttää yhteistä näkemystä kaupan kohteesta ja ehdoista. Yrityksensä myyntiä suunnittelevien mielestä keskeisimpiä haasteit…
  Yrityksen omistajanvaihdos näyttää erilaiselta myyjän ja ostajan silmin katsottuna. Näkökulmien eroista huolimatta toteuttaminen edellyttää yhteistä näkemystä kaupan kohteest… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/pienen-yrityksen-omistajanvaihdoksen-haasteet/

Yrityksen ostajalle ammattitaitoista apua Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla yrityksen ostajan ei tarvitse olla yksin. Ammattitaitoista ja kokenutta apua on tarjolla. Maakunnassa omistajanvaihdosten edistämisellä on jo pitkät perinteet eri toimijoilla vankka kokemus yrityskauppojen toteuttamisesta ja yhteistyöst…
Etelä-Pohjanmaalla yrityksen ostajan ei tarvitse olla yksin. Ammattitaitoista ja kokenutta apua on tarjolla. Maakunnassa omistajanvaihdosten edistämisellä on jo pitkät perinteet e… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/yrityksen-ostajalle-ammattitaitoista-apua-etela-pohjanmaalla/

Kiertotaloudesta osa SeAMKin arkea

Ympäristöllä on yhä suurempi rooli talousjärjestelmässä. Ympäristöarvojen korostaminen on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Lisäksi ympäristöarvojen ja talouden vastakkainasettelu on alkanut hälventyä. Talouden ja ympäristön yhdistävä kiertotalous n…
Ympäristöllä on yhä suurempi rooli talousjärjestelmässä. Ympäristöarvojen korostaminen on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa. Lisäksi ympäristöarvojen ja talouden vastakkainas… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/kiertotaloudesta-osa-seamkin-arkea/

Monipuolisen tiedon hyödyntäminen oman toiminnan arvioinnissa edistää sote-yrityksen menestymistä

Yritysten on tärkeää arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti. Arvioinnin tarkoituksena on nähdä, onko yritys kehittymässä oikeaan suuntaan ja onko nykyinen strategia toimiva. Lisäksi arviointi auttaa omien prosessien kehittämisessä ja sitä kautta tuloks…
Yritysten on tärkeää arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti. Arvioinnin tarkoituksena on nähdä, onko yritys kehittymässä oikeaan suuntaan ja onko nykyinen strategia toimiva. Li… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/monipuolisen-tiedon-hyodyntaminen-oman-toiminnan-arvioinnissa-edistaa-sote-yrityksen-menestymista/

YAMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖSSÄ KEHITETTIIN LAKIPALVELUITA OSANA PANKIN ASIANTUNTIJAPALVELUITA

Pankkipalvelut ovat murroksessa jatkuvasti lisääntyvän digitalisaation myötä. Erinomaisen asiakaspalvelun merkitys korostuu ja on kilpailuetuna finanssialalla. Pankkipalveluita tarjottaessa painotetaan tulevaisuudessa aiempaa enemmän asiantuntijuutta edel…
Pankkipalvelut ovat murroksessa jatkuvasti lisääntyvän digitalisaation myötä. Erinomaisen asiakaspalvelun merkitys korostuu ja on kilpailuetuna finanssialalla. Pankkipalveluita ta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/yamk-tutkinnon-opinnaytetyossa-kehitettiin-lakipalveluita-osana-pankin-asiantuntijapalveluita/

Simulaation avulla toden tuntua oppimiseen

Simulaatio on menetelmä, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa todellisuutta jäljitteleviä oppimistilanteita. Oppimismenetelmänä se edustaa kokemuksellista oppimista. Simulaatio voidaan toteuttaa joko erityisesti tätä tarkoitusta varten suunn…
Simulaatio on menetelmä, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa todellisuutta jäljitteleviä oppimistilanteita. Oppimismenetelmänä se edustaa kokemuksellista oppimista.… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/simulaation-avulla-toden-tuntua-oppimiseen/

Liikkuvuutta ja kotikansainvälisyyttä virtuaalisesti

Virtuaalinen liikkuvuus ja kotikansainvälisyys antavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia kokemuksia kulttuurienvälisestä viestinnästä matkustamatta yhtään mihinkään. Vaikka vaihtojaksot niin opiskelun kuin harjoittelunkin parissa ovat edelleen suositt…
Virtuaalinen liikkuvuus ja kotikansainvälisyys antavat opiskelijoille mahdollisuuden hankkia kokemuksia kulttuurienvälisestä viestinnästä matkustamatta yhtään mihinkään. Vaikka va… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/liikkuvuutta-ja-kotikansainvalisyytta-virtuaalisesti/

Yrittäjävaihdosta buustia yritystoimintaan!

Erasmus nuorille yrittäjille on ikärajaton vaihto-ohjelma, joka antaa alkaville yrittäjille mahdollisuuden oppia kokeneilta pk-yrittäjiltä – ja päinvastoin. Ohjelman tarkoituksena on parantaa pk-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen k…
Erasmus nuorille yrittäjille on ikärajaton vaihto-ohjelma, joka antaa alkaville yrittäjille mahdollisuuden oppia kokeneilta pk-yrittäjiltä – ja päinvastoin. Ohjelman tarkoituks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/yrittajavaihdosta-buustia-yritystoimintaan/

Trendinä kestävä yrittäjyys

Kestävän yrittäjyyden määritelmä näyttää olevan vielä vakiintumaton ja tällä hetkellä trendi, jossa yritykset ja eri organisaiot haluavat olla mukana ainakin jollain osa-alueella.
Kestävä yrittäjyys oli aiheena Toledossa marraskuussa pidetyssä RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) -konferenssissa. Tilaisuuden pääpuhujana ollut Alberto Aragó… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/trendina-kestava-yrittajyys/

Älypuhelimen avulla turhat ajelut veks!

Konepalvelu Hölrin Oy on kortesjärvinen metsäkoneyritys. Tänä vuonna tehdyn yritysoston myötä henkilöstö kasvoi liki kolmanneksella ja nyt yritys työllistää 30 työntekijää. Kasvava henkilöstö on tuonut uusia haasteita myös henkilöstöhallintoon.
Konepalvelu Hölrin Oy on kortesjärvinen metsäkoneyritys. Tänä vuonna tehdyn yritysoston myötä henkilöstö kasvoi liki kolmanneksella ja nyt yritys työllistää 30 työntekijää. Kasvav… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/alypuhelimen-avulla-turhat-ajelut-veks/

Vakiintuneet yritykset kykenevät kasvuun, vieläpä kannattavasti

Kasvuyrittäjyys on noussut viime vuosina yrittäjyystutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi. Valtaosa kasvuyrittäjyyteen liittyvistä julkaisuista keskittyy uusien ja aloittavien yritysten kasvun tutkimiseen, myös julkinen talous lataa kovia kasvuodot…
Kasvuyrittäjyys on noussut viime vuosina yrittäjyystutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi osa-alueeksi. Valtaosa kasvuyrittäjyyteen liittyvistä julkaisuista keskittyy uusien ja aloittav… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/vakiintuneet-yritykset-kykenevat-kasvuun-vielapa-kannattavasti/

Matkailuyrittäjä digitalisaation hampaissa

Moni matkailuyrittäjä kokee epävarmuutta matkailualan markkinoinnin ja myynnin muuttuessa. Digitalisaatio näyttäytyy monelle pienelle yrittäjälle liian suurena hallittavaksi tai edes jotenkin ymmärrettäväksi. Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä ja k…
Moni matkailuyrittäjä kokee epävarmuutta matkailualan markkinoinnin ja myynnin muuttuessa. Digitalisaatio näyttäytyy monelle pienelle yrittäjälle liian suurena hallittavaksi tai e… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/matkailuyrittaja-digitalisaation-hampaissa/

Creathon-hanke vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla

SeAMKin liiketoiminnan ja kulttuurin yksikön kulttuurituotannon koulutusohjelma on mukana kansallisessa hankkeessa nimeltään Creathon. Sen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT…
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin kulttuurituotannon koulutusohjelma on mukana kansallisessa hankkeessa nimeltään Creathon. Sen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luo… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/creathon-hanke-vahvistaa-teknologista-osaamista-luovilla-aloilla/

Omistajanvaihdoksen haasteet korostuvat ensikertalaisilla

Äskettäin toteutetussa valtakunnallisessa omistajanvaihdosbarometrissa kysyttiin yli 55-vuotiaiden yrittäjien näkemyksiä tulevan omistajanvaihdoksen haasteista. Aiempien tutkimusten tapaan jatkajan tai ostajan löytyminen nousi merkittäväksi haasteeksi, ja…
Äskettäin toteutetussa valtakunnallisessa omistajanvaihdosbarometrissa kysyttiin yli 55-vuotiaiden yrittäjien näkemyksiä tulevan omistajanvaihdoksen haasteista. Aiempien tutkimust… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/omistajanvaihdoksen-haasteet-korostuvat-ensikertalaisilla/

Älykkyyden aikakausi pakottaa maailman ja liiketoiminnan muuttumaan

Olemme siirtymässä Kondratjevin kuudenteen aaltoon. Venäläinen taloustieteilijä Nikolai Kondratjev kehitti 1920-luvulla teorian pitkistä, talouteen rakenteellisesti kuuluvista sykleistä, aalloista. Hänen mukaansa modernit taloudet muuttuvat 40–60 vuoden a…
Olemme siirtymässä Kondratjevin kuudenteen aaltoon. Venäläinen taloustieteilijä Nikolai Kondratjev kehitti 1920-luvulla teorian pitkistä, talouteen rakenteellisesti kuuluvista syk… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/alykkyyden-aikakausi-pakottaa-maailman-ja-liiketoiminnan-muuttumaan/

Kokemuksia opettajavaihtojaksolta Kiinassa

SeAMKin ja Sandan yhteistyö. SeAMKilla on Sanda Universityn kanssa yhteistyösopimus, jonka pohjalta on tehty opiskelija- ja opettajavaihtoja liiketalouden alalla jo muutaman vuoden ajan. Lisäksi on toteutettu kaksoistutkintoyhteistyötä, jonka pohjalta on …
SeAMKin ja Sandan yhteistyö. SeAMKilla on Sanda Universityn kanssa yhteistyösopimus, jonka pohjalta on tehty opiskelija- ja opettajavaihtoja liiketalouden alalla jo muutaman vuode… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/kokemuksia-opettajavaihtojaksolta-kiinassa/

Tulevaisuuden terveydenhoito

Kirjoitus perustuu Jeroen Tasin (Philipsin Connected Care & Health Informatics yksikön toimituksjohtaja) kirjoitukseen The Telegraphissa 11.1.2017. Tällä hetkellä voidaan sanoa, että terveydenhoitojärjestelmä on erityisesti sairaudenhoitojärjestelmä, joka…
Kirjoitus perustuu Jeroen Tasin (Philipsin Connected Care & Health Informatics yksikön toimitusjohtaja) kirjoitukseen The Telegraphissa 11.1.2017.  Tällä hetkellä voidaan sanoa… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tulevaisuuden-terveydenhoito/

Tukevatko verkostosi menestystäsi - yhteistyösuhteiden digitaalinen suorituskykymittaristo

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut yhdessä Vaasan yliopiston kanssa hankkeen, jossa yrityksille on kehitetty työkaluja yhteistyösuhteiden ja verkostojen suorituskyvyn mittaamiseen. SeAMK toteutti kaksi osakokonaisuutta, joissa ensimmäisessä kehit…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on toteuttanut yhdessä Vaasan yliopiston kanssa hankkeen, jossa yrityksille on kehitetty työkaluja yhteistyösuhteiden ja verkostojen suorituskyvyn mit… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tukevatko-verkostosi-menestystasi-yhteistyosuhteiden-digitaalinen-suorituskykymittaristo/

Matkailualan yrittäjät hyödyntävät jo enemmän digitaalista markkinointiviestintää kuin perinteistä

Matka kasvuun -hankkeessa toteutettiin nykytila-analyysi matkailualan yrittäjille Etelä-Pohjanmaalla. Kyselyyn vastasi yhteensä 58 matkailualan yritystä. Yksi selvitettävä asia oli eri välineiden hyödyntäminen yritysten markkinointiviestinnässä.
Matka kasvuun -hankkeessa toteutettiin nykytila-analyysi matkailualan yrittäjille Etelä-Pohjanmaalla. Kyselyyn vastasi yhteensä 58 matkailualan yritystä. Yksi selvitettävä asia ol… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/matkailualan-yrittajat-hyodyntavat-jo-enemman-digitaalista-markkinointiviestintaa-kuin-perinteista/

« Edellinen 123456 Seuraava »
Design by Oddmob