@SeAMK

Blog Search

Silta kaupallistamiseen

Korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) tehostaminen on tärkeää. Korkeakoulujen TKI-työn seurauksena syntyy paljon kaupallista potentiaalia omaavia tuloksia, ideoita ja osaamista, joista ei toistai…
Korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (TKI) tehostaminen on tärkeää. Korkeakoulujen TKI-työn seurauksena syntyy paljon kaupal… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/silta-kaupallistamiseen/

SeAMKin kaunis ja toimiva kampus sai kiitosta

Ammattikorkeakoulujen yhteinen TKI-osaajavalmennus 2016 - 2017 on käynnissä. SeAMKissa järjestettiin valmennuksen Boot camp 15. - 17.11.2016. Boot camp oli valmennuksen toinen lähiopetuskerta, ja osallistujat pääsivät ohjelman lisäksi tutustumaan myös SeA…
Ammattikorkeakoulujen yhteinen TKI-osaajavalmennus 2016 - 2017 on käynnissä. SeAMKissa järjestettiin valmennuksen Boot camp 15. - 17.11.2016. Boot camp oli valmennuksen toinen lähi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkin-kaunis-ja-toimiva-kampus-sai-kiitosta/

Digitaalisen valmistuksen osaamiskeskus Etelä-Pohjanmaalle

EU satsaa voimakkaasti teollisen valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen tavoitteenaan tuotannon säilyttäminen ja kehittäminen Euroopassa. Kyse on kilpailukyvyn parantamisesta ja teollisten työpaikkojen säilyttämisestä ja lisäämisestä. Sama haaste kosk…
EU satsaa voimakkaasti teollisen valmistuksen tutkimukseen ja kehittämiseen tavoitteenaan tuotannon säilyttäminen ja kehittäminen Euroopassa. Kyse on kilpailukyvyn parantamisesta j… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/digitaalisen-valmistuksen-osaamiskeskus-etela-pohjanmaalle/

SeAMK Digital Factory Tuottava Idea -kilpailun kansalliseksi voittajaksi

SeAMK Digital Factory on voittanut yhteiskuntasarjan kansallisessa Tuottava Idea -kilpailussa. Tänä vuonna kilpailuun on osallistunut 41 alle kolmevuotiasta, jo tuottavassa käytössä olevaa ideaa jakaantuen neljään maantieteelliseen kilpailualueeseen. Kilp…
SeAMK Digital Factory on voittanut yhteiskuntasarjan kansallisessa Tuottava Idea -kilpailussa. Tänä vuonna kilpailuun on osallistunut 41 alle kolmevuotiasta, jo tuottavassa käytöss… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamk-digital-factory-tuottava-idea-kilpailun-kansalliseksi-voittajaksi/

Tietohallinto avoimen TKI-toiminnan tukena

Viime vuosina tietohallinto on pyrkinyt systemaattisesti löytämään uusia keinoja, joiden avulla se pystyisi tarjoamaan entistä parempaa tukea ammattikorkeakoulujen ydintoimintoihin, ts. opetukseen sekä tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).
Viime vuosina tietohallinto on pyrkinyt systemaattisesti löytämään uusia keinoja, joiden avulla se pystyisi tarjoamaan entistä parempaa tukea ammattikorkeakoulujen ydintoimintoih… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/tietohallinto-avoimen-tki-toiminnan-tukena/

Avoin toimintakulttuuri korkeakouluissa kehittyy

Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämisessä. Ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana suuri muutos.
Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämisessä. Päämääränä on kehittää sellaisia toim… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/avoin-toimintakulttuuri-korkeakouluissa-kehittyy/

SeAMKin neljäs kokoomateos julkistettiin

SeAMKin neljännen kokoomateoksen valmistumista juhlistettiin maanantaina 12.12.2016. Teoksen nimeksi muodostui Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen: Katsaus Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaan 2016.
SeAMKin neljännen kokoomateoksen valmistumista juhlistettiin maanantaina 12.12.2016. Teoksen nimeksi muodostui Hyvinvointia ja innovaatioita monialaisesti ja raja-aitoja madaltaen… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkin-neljas-kokoomateos-julkistettiin/

DISNORMATIIVISEN INFORMAATION JÄLJILLÄ

Internet on täynnä yleisesti hyväksyttyjen näkemyksien, tieteellisesti perustellun tiedon ja yhteiskunnassa vallitsevien normien vastaista informaatiota. Erilaiset keskusteluryhmät antavat vinkkejä huumeiden käyttöön, blogeissa kerrotaan kuinka toimia jos…
  Internet on täynnä yleisesti hyväksyttyjen näkemyksien, tieteellisesti perustellun tiedon ja yhteiskunnassa vallitsevien normien vastaista informaatiota. Erilaiset keskustelu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/disnormatiivisen-informaation-jaljilla/

SeAMK innovaatiosetelikokeilussa palveluntarjoajana

Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokeilua. SeAMK on tässä vaiheessa ilmoittanut Tekesille olevansa palveluntarjoaja mm. seuraavien palvelujen osalta, jotka aina räät…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu haluaa olla aktiivisesti tarjoamassa palveluitaan alueen pk-yrityksille osana innovaatiosetelikokeilua. SeAMK on tässä vaiheessa ilmoittanut Tekesille… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/seamk-innovaatiosetelikokeilussa-palveluntarjoajana2/

SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus palkitsivat vuoden kehittäjiä

Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vuoden kehittäjäyritys, SeAMKin kehittäjähenkilö sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittäjätiimi.
  Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vuoden kehittäjäyritys, SeAMKin kehittäjähenkilö s… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/seamk-ja-seinajoen-yliopistokeskus-palkitsivat-vuoden-kehittajia/

Kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja haasteista

Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuuluvat viiden ammattikorkeakoulun edustajat ottivat tehtäväksi jatkaa keväällä 201…
  Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuulu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/kyselytutkimus-ammattikorkeakoulujen-osaamisen-viennin-nykytilasta-ja-haasteista/

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit kartoitettu ensimmäisen kerran

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoitetut ympäristöt on koottu yhteen vasta julkaistuun tutkimusraporttiin ja koko li…
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoitetut… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/ammattikorkeakoulujen-tki-ymparistot-ja-infrastruktuurit-kartoitettu-ensimmaisen-kerran/

Yritysyhteistyö – mahdollisuus vai uhka

Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tässä suuressa roolissa on yhteistyö pai…
Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa so… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/yritysyhteistyo-mahdollisuus-vai-uhka/

Turhaa pelkoa vai todellisia vaaroja?

Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattavat verkossa kohdata. Useimmiten pelätään eniten pornosivuille joutumista ja p…
Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattava… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/turhaa-pelkoa-vai-todellisia-vaaroja/

Terveiset TKI-valmennuksesta

Elokuussa käynnistyi kolmas valtakunnallinen TKI-osaajavalmennus. Valmennus tuotetaan 26 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä rakennetaan tiimien, henkilökohtaisen toiminnan ja mentoroinnin kautta ammattikorkeakoulujen strategisia painoaloja ja yhteis…
Elokuussa käynnistyi kolmas valtakunnallinen TKI-osaajavalmennus. Valmennus tuotetaan 26 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä rakennetaan tiimien, henkilökohtaisen toiminnan j… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/terveiset-tki-valmennuksesta/

Opinnoilla suuri vaikutus naispuolisten opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin

Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Smart ladies in digital world -hankkeeseen osallistuneet naisopiskelijat saivat kirjoittaa näkemyksiään siitä, mikä on vaikuttanu…
Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Smart ladies in digital world -hankkeeseen osallistun… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/opinnoilla-suuri-vaikutus-naispuolisten-opiskelijoiden-yrittajyysaikomuksiin/

Silta kaupallistamiseen -hanke auttaa kaupallistamisprosessissa

Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena on se, että korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena syntyy pal…
Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena o… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/silta-kaupallistamiseen-hanke-auttaa-kaupallistamisprosessissa/

TKI-hankkeissa syntyy monenlaisia aineistoja ja tuloksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia tutkimusaineistoja ja tuloksia ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa syntyy ja …
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia tutk… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/tki-hankkeissa-syntyy-monenlaisia-aineistoja-ja-tuloksia/

Kesän @SeAMK-verkkolehdessä paneudutaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kesän 2016 @SeAMK-verkkolehti on ilmestynyt.
Tuoreesta kesän @SeAMK-verkkolehdestä pääset lukemaan mielenkiintoisia artikkeleita mm. seuraavista teemoista: Digiajan korkeakoulu – kohti digiajan opetusta ja oppimista Gree… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/kesan-seamk-verkkolehdessa-paneudutaan-tutkimus-ja-kehittamistoimintaan/

Tehokasta tiedonsiirtoa yrityksiin

Avoin innovaatiotoiminta ja tarvelähtöinen tutkimus vaativat tuoreita näkökulmia ja rajat ylittäviä verkostoja. Ammattikorkeakoulujen toteuttama käyttäjälähtöinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) onkin tärkeässä roolissa innovaatioekosys…
Avoin innovaatiotoiminta ja tarvelähtöinen tutkimus vaativat tuoreita näkökulmia ja rajat ylittäviä verkostoja. Ammattikorkeakoulujen toteuttama käyttäjälähtöinen tutkimus-, k… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tehokasta-tiedonsiirtoa-yrityksiin/

Design by Oddmob