@SeAMK

Blog Search

Turhaa pelkoa vai todellisia vaaroja?

Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattavat verkossa kohdata. Useimmiten pelätään eniten pornosivuille joutumista ja p…
Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattava… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/turhaa-pelkoa-vai-todellisia-vaaroja/

Sosiaalialan koulutus Etelä-Pohjanmaalla 30 vuotta

Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkamisesta.
Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkamisesta. Keskiasteen koulunuudistuksen periaatteita … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/sosiaalialan-koulutus-etela-pohjanmaalla-30-vuotta/

Monialainen oppimisympäristö tukee oman osaamisen tunnistamista

Joulukuu 2015 – minä vastavalmistuneena tradenomina, vuoden yrittäjyysopiskelijana, lukukauden projektiammattilaisena ja työttömänä. Työttömänä! Eikö minua valmistettukaan työelämään? Kyllä valmistettiin, ainakin osittain sain eväitä tulevaisuuden työeläm…
Joulukuu 2015 – minä vastavalmistuneena tradenomina, vuoden yrittäjyysopiskelijana, lukukauden projektiammattilaisena ja työttömänä. Työttömänä! Eikö minua valmistettukaan työeläm… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/monialainen-oppimisymparisto-tukee-oman-osaamisen-tunnistamista/

Tulevaisuuden osaajaksi! Dialogisen johtamisen koulutus käynnistyy syksyllä

Uudistuva ja työntekijää arvostava johtaminen sekä henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat työyhteisön tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi Dinno-tutkimusohjelmassa saatujen tutkimustulosten mukaan yhteistoiminnallisuus ja johta…
Uudistuva ja työntekijää arvostava johtaminen sekä henkilöstön hyvä työmotivaatio ja työhyvinvointi ovat työyhteisön tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Esimerkiksi Dinno-tutkim… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tulevaisuuden-osaajaksi-dialogisen-johtamisen-koulutus-kaynnistyy-syksylla/

Tulevaisuuden työ on vuorovaikutusta

Avoimen iltamissa 23.8. pohditaan sitä, mitä on tulevaisuuden työ ja voiko opiskelun kautta saada eväitä uuteen työelämään. Tilaisuudessa esiintyvän toimitusjohtaja Mikael Jungnerin mukaan työtapojen on muututtava, koska maailma ympärillä muuttuu ratkaise…
  Avoimen iltamissa 23.8. pohditaan sitä, mitä on tulevaisuuden työ ja voiko opiskelun kautta saada eväitä uuteen työelämään. Tilaisuudessa esiintyvän toimitusjohtaja Mikael Ju… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tulevaisuuden-tyo-vuorovaikutusta/

Seinäjokelaisten sosiaalisuutta testattiin halaamalla ja kännykkää lainaamalla

Social experimentin tarkoituksena oli selvittää, uskaltavatko seinäjokelaiset halata täysin ventovierasta ihmistä ja miten he suhtautuvat tähän. Samalla halusimme tietää, mikä sai heidät halaamaan vierasta henkilöä. Toinen koe oli kännykän lainaaminen tun…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat Salla Kohtamäki ja Loraine Mustajärvi tekivät osana opintojaan Social experimentin, jonka tarkoituksena oli … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seinajokelaisten-sosiaalisuutta-testattiin-halaamalla-ja-kannykkaa-lainaamalla/

Sosionomiopiskelijoiden opintomatka Pärnuun

Seinäjoen ammattikorkeakoulun 22 sosionomiopiskelijaa ja lehtori Arja Haapaharju tekivät opintomatkan Viron Pärnuun 26.–29.4.2016. Opintomatka oli osa 3 opintopisteen laajuista yhteisötyön opintojaksoa.
Sosionomi opiskelijoiden opintomatka Pärnuun Seinäjoen ammattikorkeakoulun 22 sosionomiopiskelijaa ja lehtori Arja Haapaharju tekivät opintomatkan Viron Pärnuun 26.–29.4.2016. … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/sosionomiopiskelijoiden-opintomatka-parnuun/

SeAMK matkalla kohti osaamisen viennin vireää ekosysteemiä

Koulutusviennin tiekartta 2016-2019 julkistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta maaliskuussa 2016. Tiekartta antaa suuntaviivat osaamisen viennin kehittämiselle ja ministeri Grahn-Laasosen mukaan Suomen halutaankin näkyvän maailmalla osaamisen …
Koulutusviennin tiekartta 2016 - 2019 julkistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta maaliskuussa 2016. Tiekartta antaa suuntaviivat osaamisen viennin kehittämiselle ja mi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seamk-matkalla-kohti-osaamisen-viennin-vireaa-ekosysteemia/

Kohti digiajan opetusta ja oppimista

Digitalisaatio muuttaa maailmaa eikä korkeakoulutus ole poikkeus. Kyse on yhtä perustavasta muutokses-ta kuin teollistuminen aikoinaan. Monesti huomio kiinnittyy vain työkaluihin – ohjelmiin, verkkosivuihin, robotteihin – mutta vähintään yhtä tärkeää on t…
Digitalisaatio muuttaa maailmaa eikä korkeakoulutus ole poikkeus. Kyse on yhtä perustavasta muutoksesta kuin teollistuminen aikoinaan. Monesti huomio kiinnittyy vain työkaluihin –… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/kohti-digiajan-opetusta-ja-oppimista/

SeAMKissa vieraili 30 henkilön delegaatio Namibiasta

SeAMKissa vieraili iso 30 henkilön delegaatio Namibiasta. Vierailun tavoitteena oli yritysten välisen kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen ja myös osaamisen viennin edistäminen erityisesti elintarvikealalla, mutta myös muilla aloilla. - Yhteistyöl…
 SeAMKissa vieraili toukokuun lopulla iso 30 henkilön delegaatio Namibiasta. Vierailun tavoitteena oli yritysten välisen kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen ja myös osaamise… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seamkissa-vieraili-30-henkilon-delegaatio-namibiasta/

Vanhustyössä tarvitaan rautaisia ammattilaisia

Kiinnostaisiko Sinua työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ikäihmisten parissa? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) voit opiskella itsellesi työelämälähtöisen ja monipuolisen vanhustyön AMK-tutkinnon (Geronomi AMK), joka avaa ovia monen…
Kiinnostaisiko Sinua työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena ikäihmisten parissa? Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) voit opiskella itsellesi työelämälähtöisen … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/vanhustyossa-tarvitaan-rautaisia-ammattilaisia/

Palkittu SeAMK Digital Factory

Viime syksynä 2015 SeAMK Digital Factory sai kaksi merkittävää teknologista huomionosoitusta: Eläköön automaatio! -palkinto ja IDEAL PLM:n Vuoden asiakas.
Viime syksynä 2015 SeAMK Digital Factory sai kaksi merkittävää teknologista huomionosoitusta. Messukeskuksessa pidettävillä Teknologia15-messuilla myönnettiin Eläköön automaati… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/palkittu-seamk-digital-factory/

SeAMKin kohokohdat ja onnistumiset vuonna 2015

Katso video, jossa henkilökunta ja opiskelija kertovat, mitkä olivat vuoden 2015 kohokohdat ja onnistumiset
Videolle on koostettu vuoden 2015 onnistumisia ja kohokohtia.   Kuvaus: Sofia Niemelä, viestintä- ja markkinointivastaava, SeAMK   https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/seamkin-kohokohdat-ja-onnistumiset-vuonna-2015/

Virallista ja epävirallista korkeakoulupolitiikkaa

Suomen korkeakouluja on 1990-luvulta lähtien kehitetty duaalimallin pohjalta. Sen mukaan ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on erilaiset tutkinnot, niillä ei ole yhteistä opetusta, ja niiden tutkimustoiminta painottuu eri tavalla. Ammattikorkeakoulut…
Suomen korkeakouluja on 1990-luvulta lähtien kehitetty duaalimallin pohjalta. Sen mukaan ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on erilaiset tutkinnot, niillä ei ole yhteistä ope… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/virallista-ja-epavirallista-korkeakoulupolitiikkaa/

« Edellinen 1234567 Seuraava »
Design by Oddmob