@SeAMK

Blog Search

Työpajaterveiset Språkdagar 2016 -päiviltä

Språkdagar 2016 -päivät kokosivat kielten ja viestinnän opettajat ympäri Suomea verkostoitumaan, vaihtamaan ajatuksia ja saamaan uutta tietoa kielten ja viestinnän opetuksesta. Kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät järjestetään joka toinen vuo…
Språkdagar 2016 -päivät kokosivat kielten ja viestinnän opettajat ympäri Suomea verkostoitumaan, vaihtamaan ajatuksia ja saamaan uutta tietoa kielten ja viestinnän opetuksesta. Ki… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/tyopajaterveiset-sprakdagar-2016-paivilta/

Opettajavaihdon kokemukset laajentavat kansainvälistä osaamista

Opettajavaihdot monipuolistavat opetusta ja mahdollistavat opettajille laajennetun kansainvälisen osaamisen hankkimisen mielekkäällä ja monipuolisella tavalla. Opettajavaihdot ovat mahdollisia esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman avulla. Kyseinen ohjelma on Eur…
Opettajavaihdot monipuolistavat opetusta ja mahdollistavat opettajille laajennetun kansainvälisen osaamisen hankkimisen mielekkäällä ja monipuolisella tavalla. Opettajavaihdot ova… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/opettajavaihdon-kokemukset-laajentavat-kansainvalista-osaamista/

SeAMKissa jo yli sata mentoriparia

Tänä syksynä käynnistyi neljättä kertaa SeAMK mentorointiohjelma. Pareja on ollut mukana jo yli sata ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Mentorointi on yksi SeAMKin uraohjauksen työkaluista, joita hyödynnetään JoPo – Jopparilta Urasuunnittelussa -hank…
Tänä syksynä käynnistyi neljättä kertaa SeAMK mentorointiohjelma. Pareja on ollut mukana jo yli sata ja kokemukset ovat olleet positiivisia. Mentorointi on yksi SeAMKin uraohjauks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkissa-jo-yli-sata-mentoriparia/

SeAMKin näkökulmia biotalouslogistiikan insinöörikoulutuksen toteuttamiseen Seinäjoella

Seinäjoella toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa yhteisesti biotalouslogistiikan insinöörikoulutus.
Seinäjoella toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa yhteisesti biotalouslogistiikan insinöörikoulutus. Koulutusprojektille on valittu keväällä 2016 ohjausryhmä, jossa ov… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkin-nakokulmia-biotalouslogistiikan-insinoorikoulutuksen-toteuttamiseen-seinajoella/

Osaamisen viennin tuoteperhe tuloksekkaan toiminnan perustana SeAMKissa

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvelujen vienti voi edistää myös muiden alojen vientiä ja päinvastoin. Osaamisen…
Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvel… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/osaamisen-viennin-tuoteperhe-tuloksekkaan-toiminnan-perustana-seamkissa/

Opiskelijana yrittäjäksi?

Opintojen aikainen opiskelijayrittäjyys poikkeaa normaaliyrittäjyydestä. Nuoren henkilön on helpompi päättää omasta ajankäytöstään ja suunnata se yritystoimintaan. Pienet tulot ja suuremmat riskit on helpompi kantaa nuorena. Toisaalta verkostojen ja refer…
Opintojen aikainen opiskelijayrittäjyys poikkeaa normaaliyrittäjyydestä. Nuoren henkilön on helpompi päättää omasta ajankäytöstään ja suunnata se yritystoimintaan. Pienet tulot ja… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/opiskelijana-yrittajaksi/

Osaamisen viennin tuoteperhe SeAMKissa

Osaamisen viennin ja koulutusviennin kehittäminen yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa nähdään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tärkeänä, sillä koulutuspalvelujen vienti voi edistää myös muiden alojen vientiä ja päinvastoin. Osaamisen…
Asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen  Asiakaslähtöisyys on ytimessä osaamisen viennissä eli ei etsitä tuotteille asiakkaita, vaan etsitään asiakkaille uusia ratkaisuja ja palve… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/osaamisen-viennin-tuoteperhe-seamkissa/

Autoalan messut ja insinöörikouluttajien kohtaaminen

Autoinsinööriopiskelijat ja -opettajat vierailivat marraskuussa Helsingin messukeskuksessa haistelemassa alan uusia tuulia.
Autoinsinööriopiskelijat ja -opettajat vierailivat 18.11.2016 Helsingin messukeskuksessa haistelemassa alan uusia tuulia. Messukeskuksessa marraskuussa järjestetyn massiivisen Aut… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/autoalan-messut-ja-insinoorikouluttajien-kohtaaminen/

PROJEKTIAMMATTILAISEKSI SEAMKISTA

Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty projektiosaamisen koulutusta.
Projektiosaaminen on nykyään tärkeää minkä tahansa alan ammattilaiselle. Tämän takia Seamkissa on viime vuosina määrätietoisesti kehitetty projektiosaamisen koulutusta. Perusta tä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/projektiammattilaiseksi-seamkista/

Avoin toimintakulttuuri korkeakouluissa kehittyy

Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämisessä. Ammattikorkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana suuri muutos.
Suomi on asettanut tavoitteekseen nousta vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) edistämisessä. Päämääränä on kehittää sellaisia toim… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/avoin-toimintakulttuuri-korkeakouluissa-kehittyy/

Teräsbetonirakenteiden muottikalustolla tuntumaa ja silmää alan töihin

SeAMKin rakennustekniikan laboratoriossa on syksyn aikana otettu käyttöön uusi teräsbetonirakenteiden muottikalusto. Kaluston avulla rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijat saavat hyvää tuntumaa teräsbetonirakentamiseen.
SeAMKin rakennustekniikan laboratoriossa on syksyn aikana otettu käyttöön uusi teräsbetonirakenteiden muottikalusto. Kaluston avulla rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelij… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/terasbetonirakenteiden-muottikalustolla-tuntumaa-ja-silmaa-alan-toihin/

Vuoden maatilaharjoittelutila PICNUS Oy

Vuonna 2016 vuoden harjoittelutila on PICNUS OY / Saara ja Kyösti Marttila. PICNUS Oy on Kurikan Jalasjärvellä toimiva maatilayritys, joka innovatiivisella asenteella on ollut yhteistyössä ELMA-yksikön kanssa. Tila on toiminut maatilaharjoittelutilana vu…
Vuonna 2016 vuoden harjoittelutila on PICNUS OY / Saara ja Kyösti Marttila. PICNUS Oy on Kurikan Jalasjärvellä toimiva maatilayritys, joka innovatiivisella asenteella on ollut yhte… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/picnus-oy-vuoden-maatilaharjoittelutila/

Sairaanhoitajakoulutuksen uutta sähköistä valintakoetta pilotoimassa

Sairaanhoitajakoulutukseen hakevien lukumäärät ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti koulutukseen käytettävien resurssit ovat merkittävästi pienentyneet. Ammattikorkeakoulut päättävät itse opiskelijavalinnan perusteista, ja valin…
Valintakokeet sairaanhoitajakoulutuksessa Sairaanhoitajakoulutukseen hakevien lukumäärät ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samanaikaisesti koulutukseen käytettävien … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/sairaanhoitajakoulutuksen-uutta-sahkoista-valintakoetta-pilotoimassa/

DISNORMATIIVISEN INFORMAATION JÄLJILLÄ

Internet on täynnä yleisesti hyväksyttyjen näkemyksien, tieteellisesti perustellun tiedon ja yhteiskunnassa vallitsevien normien vastaista informaatiota. Erilaiset keskusteluryhmät antavat vinkkejä huumeiden käyttöön, blogeissa kerrotaan kuinka toimia jos…
  Internet on täynnä yleisesti hyväksyttyjen näkemyksien, tieteellisesti perustellun tiedon ja yhteiskunnassa vallitsevien normien vastaista informaatiota. Erilaiset keskustelu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/disnormatiivisen-informaation-jaljilla/

Tiedonseurantataidot ja some-osaaminen tutkijan ja kehittäjän työssä

Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua, mutta ovat myös ammatillisen ja tutkimuksellisen kehittämistyön pohja. Ammattikorkeakoulussa tiedonhankinnan opetuksesta ovat vastanneet kirjaston informaatikot sen perustamisesta asti.
  Hyvät tiedonhankintataidot sujuvoittavat opiskelua, mutta ovat myös ammatillisen ja tutkimuksellisen kehittämistyön pohja. Ammattikorkeakoulussa tiedonhankinnan opetuksesta o… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/tiedonseurantataidot-ja-some-osaaminen-tutkijan-ja-kehittajan-tyossa/

Ryhmätoimintaa HYVÄLLÄ MEININGILLÄ

Positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Toiminta oli SeAMKin sosionomiopiskelijoiden järjestämä.
Järjestimme 6.6.–28.7.2016 välisenä aikana positiivisesti suuntautunutta ja itsetuntemusta lisäävää ryhmätoimintaa sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Ryhmiä muodostettiin kaks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/ryhmatoimintaa-hyvalla-meiningilla/

SeAMK ja Seinäjoen yliopistokeskus palkitsivat vuoden kehittäjiä

Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vuoden kehittäjäyritys, SeAMKin kehittäjähenkilö sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittäjätiimi.
  Koulutuksen ja tutkimuksen gaalassa huomioitiin totuttuun tapaan vuoden kehittäjiä. Valinnat jakautuivat seuraaviin luokkiin: vuoden kehittäjäyritys, SeAMKin kehittäjähenkilö s… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/seamk-ja-seinajoen-yliopistokeskus-palkitsivat-vuoden-kehittajia/

Kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja haasteista

Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuuluvat viiden ammattikorkeakoulun edustajat ottivat tehtäväksi jatkaa keväällä 201…
  Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuulu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/kyselytutkimus-ammattikorkeakoulujen-osaamisen-viennin-nykytilasta-ja-haasteista/

Työstä opintopisteitä!

Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehittyvää osaamista opintopisteiksi. SeAMK on mukana osatoteuttajana Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä –hankk…
Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella. Työn opinnollistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan työstä kehittyvää osaamista opintopisteiksi. SeAMK on mukana osa… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/tyosta-opintopisteita/

Sairaanhoitajaopiskelijat väittelemässä tutkimusmenetelmäosaamisen merkityksestä potilaan hoidossa

Näyttöön perustuvien toimintojen on todettu tuottavan laadukasta hoitoa potilaille sekä olevan kustannustehokasta. Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä tutkimustiedon käyttö, mikä edellyttää hoitotyöntekijöiltä tutkimusmenetelmäosaamista. Tutkim…
Näyttöön perustuvien toimintojen on todettu tuottavan laadukasta hoitoa potilaille sekä olevan kustannustehokasta. Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä tutkimustiedon kä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/sairaanhoitajaopiskelijat-vaittelemassa-tutkimusmenetelmaosaamisen-merkityksesta-potilaan-hoidossa/

Design by Oddmob