@SeAMK

Blog Search

Educa 2018 - opettajien kohtauspaikka

Helsingin messukeskuksessa järjestettiin 26.-27.1.2018 vuosittaiset Educa-messut, jotka ovat maamme suurin opetusalan tapahtuma. Ne toimivat niin perusopetuksen, ammatillisen opetuksen kuin korkea-asteen opettajien kohtauspaikkana.
Helsingin messukeskuksessa järjestettiin 26. - 27.1.2018 vuosittaiset Educa-messut, jotka ovat maamme suurin opetusalan tapahtuma. Ne toimivat niin perusopetuksen, ammatillisen op… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/educa-2018-opettajien-kohtauspaikka/

Kulttuurituotannon opetusohjelma uudistui yhteistyöllä

Vuoden 2016 lopulla päätettiin SeAMKissa, että kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma on uudistettava. Opetus- ja kulttuuriministeriö supisti alan tutkintotavoitteita niin, että ohjelmassa ei enää voitu tarjota kolmea suuntautumisvaihtoehtoa. Uuden opetussuu…
Vuoden 2016 lopulla päätettiin SeAMKissa, että kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma on uudistettava. Opetus- ja kulttuuriministeriö supisti alan tutkintotavoitteita niin, että ohje… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/kulttuurituotannon-opetusohjelma-uudistui-yhteistyolla/

Jopparilta polkimille

JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa SeAMKin yksiköiden yhteisessä hankkeessa (ESR) on toteutettu kaksi opiskelijakyselyä. Ensimmäinen toteutettiin hankkeen alussa pari vuotta sitten kartoittamaan uraojauksen nykytilaa ja opiskelijoiden ajatuksi…
JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa SeAMKin yksiköiden yhteisessä hankkeessa (ESR) on toteutettu kaksi opiskelijakyselyä. Ensimmäinen toteutettiin hankkeen alussa pari … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/jopparilta-polkimille/

Urasuunnittelu on sijoitus tulevaisuuteen – vinkkejä pohdintaan

Uraputki, uraohjaus, urasuunnittelu, työura – kuulostaa haastavalta ja URAutuneelta toiminnalta. Paremman sanan ja ilmaisun puutteessa myös SeAMKissa puhutaan uraohjauksesta ja -suunnittelusta.
Uraputki, uraohjaus, urasuunnittelu, työura – kuulostaa haastavalta ja URAutuneelta toiminnalta. Paremman sanan ja ilmaisun puutteessa myös SeAMKissa puhutaan uraohjauksesta ja -s… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/urasuunnittelu-sijoitus-tulevaisuuteen-vinkkeja-pohdintaan/

Saksalainen malli opintojen ja työn yhdistämiseen

Kaksi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin saksalaisista yhteistyökorkeakouluista – Europäische Fachhochschule (EUFH) Brühlissä Kölnin liepeillä ja Nordakademie Hampurin alueella – toteuttavat pedagogista mallia, joka yhdistää teoriaa ja käytäntöä keskenään …
Kaksi SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin saksalaisista yhteistyökorkeakouluista – Europäische Fachhochschule (EUFH) Brühlissä Kölnin liepeillä ja Nordakademie Hampurin alueella – t… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/saksalainen-malli-opintojen-ja-tyon-yhdistamiseen/

SeAMKin strategiaa käytännössä: kansainvälisyyttä ruohonjuuritasolla

Kaikille opiskelijoille mahdollistetaan SeAMKin strategian (2015–2020) mukaan valmiudet globaalissa ympäristössä työskentelyyn. Tämä edellyttää kansainvälisyyden systemaattista kehittämistä kaiken SeAMKissa tarjottavan koulutuksen lävistävänä tekijänä.
Kaikille opiskelijoille mahdollistetaan SeAMKin strategian (2015–2020) mukaan valmiudet globaalissa ympäristössä työskentelyyn. Tämä edellyttää kansainvälisyyden systemaattista ke… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/seamkin-strategiaa-kaytannossa-kansainvalisyytta-ruohonjuuritasolla/

Bio- ja elintarviketekniikan insinööriopiskelijat kehittivät gluteenitonta kotisirkkaleipää tuotekehityksen kurssilla

Syksyllä tehty lainsäädäntötulkinnan muutos on mahdollistanut hyönteiselintarvikkeiden tulemisen markkinoille. Aihe on kiinnostanut myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, jotka lähtivät Entolab-hankkeen tukemana suunnittelemaan gluteenitonta ko…
Syksyllä tehty lainsäädäntötulkinnan muutos on mahdollistanut hyönteiselintarvikkeiden tulemisen markkinoille. Aihe on kiinnostanut myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoita… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/bio-ja-elintarviketekniikan-insinooriopiskelijat-kehittivat-gluteenitonta-kotisirkkaleipaa-tuotekehityksen-kurssilla/

Oppiminen on tutkimista, tutkiminen on kehittämistä – SeAMK Liiketalouden ja kulttuurin opinnäytetöistä koottiin julkaisu

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi julkaisu, jonka artikkelit perustuvat liiketalouden ja kulttuurin alan opinnäytetöihin. Julkaisun pääset lukemaan osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7109-73-1
Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt uusi julkaisu, jonka artikkelit perustuvat liiketalouden ja kulttuurin alan opinnäytetöihin. Julkaisun pääset lukemaan … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/oppiminen-tutkimista-tutkiminen-kehittamista-seamk-liiketalouden-ja-kulttuurin-opinnaytetoista-koottiin-julkaisu/

Simulaatioilla vahvempaan yhteistyöhön

Mikä simulaatio? Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan, päättävät ja näkevät toimintansa seurauksia. Simulaati…
Mikä simulaatio?  Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat akt… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/simulaatioilla-vahvempaan-yhteistyohon/

Mukavia kokemuksia ja paljon oppimista

Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta, kohdasta Ikääntyvien palvelut, olemme tänä vuonna voineet lukea: ’’Seinäjoen kaupungin Ikäkeskus (Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö) järjestää yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden kanssa 19…
 Seinäjoen kaupungin verkkosivuilta, kohdasta Ikääntyvien palvelut, olemme tänä vuonna voineet lukea:  ’’Seinäjoen kaupungin Ikäkeskus (Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö) järjest… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/mukava-kokemus-vieraille-ja-tietysti-meille-opiskelijoille-paljon-opittiin/

Sähköisen raportointialustan hyödyntäminen terveysalan käytännön harjoittelun ohjauksessa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelua ja käytännön harjoittelua ohjataan Suomessa lainsäädännöllä ja koulutus pohjautuu EU:n määrittelemään sairaanhoitajan ammattipätevyysdirektiiviin (2013/55/EU). Direktiivi koskee sairaanhoitajan ammattipätevyyden tunnusta…
Sosiaali- ja terveysalan opiskelua ja käytännön harjoittelua ohjataan Suomessa lainsäädännöllä ja koulutus pohjautuu EU:n määrittelemään sairaanhoitajan ammattipätevyysdirektiiviin… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/sahkoisen-raportointialustan-hyodyntaminen-terveysalan-kaytannon-harjoittelun-ohjauksessa/

SeAMKin asiantuntijat vetämässä E-P:n kauppakamarin asiakasraatia: aitiopaikka nähdä yrityselämän tarpeita

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari käynnisti asiakasraatitoiminnan vuoden 2017 alussa. Sen tavoitteena on ollut tehostaa kauppakamarin ja jäsenistön välistä vuorovaikutusta, saada palautetta toiminnasta ja kartoittaa yritysten tarpeita. Raati on kokoontunut vu…
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari käynnisti asiakasraatitoiminnan vuoden 2017 alussa. Sen tavoitteena on ollut tehostaa kauppakamarin ja jäsenistön välistä vuorovaikutusta, saada palau… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/seamkin-asiantuntijat-vetamassa-e-pn-kauppakamarin-asiakasraatia-aitiopaikka-nahda-yrityselaman-tarpeita/

Kosovon hoitotyön projekti ja pitkän aikavälin tuloksia

Seinäjoen ammattikorkeakoulu osallistui Kosovon hoitotyön täydennyskoulutusprojektiin Finnish Support to Continuing Nursing Education in Kosovo Phase II 2004–2008 yhdessä Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitoksen ja Socon, Social and Health Consultant…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu osallistui Kosovon hoitotyön täydennyskoulutusprojektiin Finnish Support to Continuing Nursing Education in Kosovo Phase II  2004–2008 yhdessä Tampe… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/kosovon-hoitotyon-projekti-ja-pitkan-aikavalin-tuloksia/

MBA-tutkinnon opinnäytetyössä kehitettiin mikroyrityksen markkinointiviestintää: Myös pieni yritys saa hyötyjä systemaattisesta ja tutkimukseen perustuvasta kehittämisestä

Jaana Eskon MBA-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena oli markkinointiviestinnän kehittäminen mikroyrityksessä, jonka myyntituotteena ovat polttopuut. Opinnäytetyössä käytiin läpi markkinointiviestinnän suunnitteluvaiheet ja keinot sekä markkinointiviestinn…
Jaana Eskon MBA-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena oli markkinointiviestinnän kehittäminen mikroyrityksessä, jonka myyntituotteena ovat polttopuut. Opinnäytetyössä käytiin läpi m… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/mba-tutkinnon-opinnaytetyossa-kehitettiin-mikroyrityksen-markkinointiviestintaa-myos-pieni-yritys-saa-hyotyja-systemaattisesta-j/

Koulutusvienti – uusi toimintamuoto AMKeille

Ammattikorkeakoulujen toimintaan on 2016 alusta alkaen tullut uutta ja mielenkiintoista aktiviteettia, kun EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan periä lukuvuosimaksu. Tämä on vain yksi koulutusviennin muoto. Tämän lisäksi Suomesta on…
Ammattikorkeakoulujen toimintaan on 2016 alusta alkaen tullut uutta ja mielenkiintoista aktiviteettia, kun EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan periä lukuvu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/koulutusvienti-uusi-toimintamuoto-amkeille/

Vuosi musiikkimanagerin matkassa

Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen (30 op) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoitteena opinnoissa oli manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musi…
Kuluvana vuonna 2017 SeAMK:n Liiketoiminta ja Kulttuuri yksikkö toteutti musiikkimanagereiden erikoistumiskoulutuksen ( 30 op ) yhteistyössä Arcada Yrkeshögskolanin kanssa. Tavoit… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/vuosi-musiikkimanagerin-matkassa/

Annoskuvakirja kiinnostaa Suomessa ja ulkomailla

Tänä syksynä julkaistiin sähköisenä ravitsemustutkimukseen ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu Annoskuvakirja. Julkaisulle tuli tarve, koska lasten ruokamäärien arviointiin ei ole Suomessa olemassa apuvälineitä.
Tänä syksynä julkaistiin sähköisenä ravitsemustutkimukseen ja terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu Annoskuvakirja. Julkaisulle tuli tarve, koska lasten ruokamäärien arvioi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/annoskuvakirja-kiinnostaa-suomessa-ja-ulkomailla/

Anonyyminä verkossa

Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää helposti.
Kaikesta mitä teemme netissä jää jälki. Yksittäisellä tietokoneella on IP-osoite (internetin protokollaosoite), joka on aina yksilöllinen. Sen avulla tekemisemme voidaan jäljittää… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/anonyymina-verkossa/

Mannerheim-menu valmistui

Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen historian esittelyä ja kaupungin ruokamatkailua. Menuta voi jatkossa nauttia Hotelli-Ravintola Almassa erillisestä tilauksesta…
Restonomiopiskelija Emma Mallin opinnäytetyö Mannerheim-menusta valmistui SeAMKin Ruoka-yksikössä. Työ tukee osaltaan Seinäjoen historian esittelyä ja kaupungin ruokamatkailua. … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/mannerheim-menu-valmistui/

Lihan 40. jatkokoulutuspäivät Hämeenlinnassa

Klikkiotsikon kautta koulutusteemaan eli missä tilanteessa liha-alan koulutus on Suomessa? Liha-ala työllistää Suomessa reilu 8000 henkeä ja kansainvälisesti tuhansia. Suomalaisyrityksissä ikäjakauma varsinkin toimihenkilöpuolella on melko korkea, joten t…
Klikkiotsikon kautta koulutusteemaan eli missä tilanteessa liha-alan koulutus on Suomessa? Liha-ala työllistää Suomessa reilu 8000 henkeä ja kansainvälisesti tuhansia. Suomalaisyri… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/lihan-40-jatkokoulutuspaivat-hameenlinnassa/

Design by Oddmob