@SeAMK

Blog Search

Tulevaisuuden megatrendejä ja kehittämisideoita Kliininen asiantuntija kehittäjänä -seminaarissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä järjestettiin Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yritykselle simulaation keinoin -hankkeen kevätseminaari 27.3.2019. Kaikille avoin Kliininen asiantuntija kehittäjänä -seminaari kok…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä järjestettiin Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yritykselle simulaation keinoin -hankkeen kevätseminaari… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/tulevaisuuden-megatrendeja-ja-kehittamisideoita-kliininen-asiantuntija-kehittajana-seminaarissa/

Ruuantuotantoa avaruuden pääkaupungissa, jalat maassa

Jokainen agrologiopiskelija ei ole tuleva maatalousyrittäjä. Osa on, ja se on äärimmäisen tärkeää, koska maatalousyrityksissä kipeästi tarvitaan AMK-tason osaamista ja yrittäjähenkeä. Lisäksi agrologikoulutukseen mahtuu kuitenkin esimerkiksi elintarvikepr…
Kuka tuottaa sinun ruokasi? Millainen tyyppi hän on? Maanläheisyys kuvaa maatalousalan osaajia usein hyvin. You know: kädet mullassa, jalat maassa ja vaatimaton ”tää nyt on vaa… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/ruuantuotantoa-avaruuden-paakaupungissa-jalat-maassa/

SeAMKin uusi automaatiotekniikan YAMK-ohjelma

SeAMKissa alkaa uusi automaatiotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto syksyllä 2019. Automaatiotekniikka on monitieteinen ala, jota sovelletaan laajasti teollisessa tuotannossa, älykkäissä koneissa, maataloudessa, liikenteessä ja monilla muilla aloil…
Automaatiotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu automaatiotekniikan, konetekniikan, tietotekniikan ja prosessitekniikan insinööreille. Koulutukseen voivat h… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/seinajoen-ammattikorkeakoulun-uusi-automaatiotekniikan-yamk-ohjelma/

Kympin antaisin, jos olisi vielä selkeämpi

SeAMK-Finna-kyselyn tuloksia
Kansalliskirjaston tammi-helmikuussa toteuttamalla verkkokyselyllä kerättiin käyttäjien kokemuksia ja tarpeita Finna-verkkopalvelusta. Kysely koski kaikkien arkistojen, kirjastoje… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/kympin-antaisin-jos-olisi-viela-selkeampi/

Englannin kielellä opettamiseen tukea ja tsemppiä

Korkeakoulut kansainvälistyvät ja SeAMK muiden mukana on äskettäin luonut oman kansainvälistymisstrategiansa. Kansainvälistyminen tarkoittaa korkeakoulun arjessa monia asioita, esimerkiksi opettajan työhön kohdistuu odotuksia vieraalla kielellä opettamise…
Korkeakoulut kansainvälistyvät ja SeAMK muiden mukana on äskettäin luonut oman kansainvälistymisstrategiansa. Kansainvälistyminen tarkoittaa korkeakoulun arjessa monia asioita, es… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/englannin-kielella-opettamiseen-tukea-ja-tsemppia/

C2 Advertising -mainostoimistosta käytännön kokemuksia opetukseen

Oman ammattitaitoni kehittäminen ja uusien ideoiden saaminen opetukseen mahdollistui minulle marras-joulukuun aikana, jolloin pääsin neljäksi viikoksi C2 Advertising -mainostoimiston oppiin.
Oman ammattitaitoni kehittäminen ja uusien ideoiden saaminen opetukseen mahdollistui minulle marras-joulukuun aikana, jolloin pääsin neljäksi viikoksi C2 Advertising -mainostoimi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/c2-advertising-mainostoimistosta-kaytannon-kokemuksia-opetukseen/

SeAMKissakin flipataan!

Miltä kuulostaisi opiskelu ilman luentoja ja monen tunnin kalvosulkeisia? Ei enää puhuvaa päätä luokan edessä vaan opettaja, joka neuvoo ja ohjaa, kun opiskelija törmää ongelmaan. Jatkuva arviointi opintojakson läpi sen sijaan, että oppiminen testataan yh…
Miltä kuulostaisi opiskelu ilman luentoja ja monen tunnin kalvosulkeisia? Ei enää puhuvaa päätä luokan edessä vaan opettaja, joka neuvoo ja ohjaa, kun opiskelija törmää ongelmaan… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seamkissakin-flipataan/

SILTA-opinnot kehitteillä pysyväksi toiminnaksi

Viime keväänä peräti 35 sedun merkonomiopiskelijaa ilmoitti kiinnostuksensa lähteä mukaan SeAMKin tarjoamiin SILTA-opintoihin. Tie tulevaisuuteen -hankkeen projektiryhmä oli vuoden alusta suunnitellut pilottiin opintopaketin, jonka ideana oli tarjota SILT…
Viime keväänä peräti 35 sedun merkonomiopiskelijaa ilmoitti kiinnostuksensa lähteä mukaan SeAMKin tarjoamiin SILTA-opintoihin. Tie tulevaisuuteen -hankkeen projektiryhmä oli vuode… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/silta-opinnot-kehitteilla-pysyvaksi-toiminnaksi/

Aluevaikuttavuutta FramiPro-projekteilla

Seinäjoen ammattikorkeakoulun monialainen projektioppimisympäristö FramiPro (FP) tarjosi toiminta-aikanaan (2012 - 2018) SeAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osa tutkinnostaan aitojen työelämälähtöisten projektien pariss…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun monialainen projektioppimisympäristö FramiPro (FP) tarjosi toiminta-aikanaan (2012 - 2018) SeAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijoille mahdollisuu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aluevaikuttavuutta-framipro-projekteilla/

Työelämälähtöisiä oppimisen ekosysteemejä kehittämässä

EAMK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa tavoitteena on uudistaa korkeakoulujen toimintatapoja ja oppimista (eamk.fi).
EAMK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa tavoitteena on uudistaa korkeakoulujen toimintatapoja ja oppimista (eamk.fi). Muk… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyoelamalahtoisia-oppimisen-ekosysteemeja-kehittamassa/

Joulukuusi pitää asemansa

Vuosi 2018 muistetaan muun muassa metsien hiilinieluihin, avohakkuisiin ja jokamiehenoikeuksiin liittyvistä monimuotoisista keskusteluista. Tänäkin vuonna kynttilät syttyvät liki 1,5 miljoonaan suomalaiseen joulukuuseen. Tilastokeskuksen mukaan yli miljoo…
Vuosi 2018 muistetaan muun muassa metsien hiilinieluihin, avohakkuisiin ja jokamiehenoikeuksiin liittyvistä monimuotoisista keskusteluista. Tänäkin vuonna kynttilät syttyvät liki … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/joulukuusi-pitaa-asemansa/

SeAMKista valmistuneiden työllistyminen parantunut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on suomalaisten ammattikorkeakoulujen joukossa eräs aktiivisimmin ja systemaattisimmin valmistuneiden sijoittumisinformaatiota keräävä korkeakoulu. Tästä SeAMK on saanut myös ulkopuolista kiitosta. Nyt valmistunut tutkimus on …
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on suomalaisten ammattikorkeakoulujen joukossa eräs aktiivisimmin ja systemaattisimmin valmistuneiden sijoittumisinformaatiota keräävä korkeakoulu. Tä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seamkista-valmistuneiden-tyollistyminen-parantunut/

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistä arkea Osnabrückissä

Artikkelin kirjoittaja osallistui kesäkuussa 2018 Saksan Osnabrückissä järjestetylle korkeakoulujen työntekijöiden kansainvälisyysviikolle. Seminaariohjelman ohella viikko tarjosi mahdollisuuden tutusta siihen, millaista arjen yhteistyötä Osnabrückin kaks…
Artikkelin kirjoittaja osallistui kesäkuussa 2018 Saksan Osnabrückissä järjestetylle korkeakoulujen työntekijöiden kansainvälisyysviikolle. Seminaariohjelman ohella viikko tarjosi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/ammattikorkeakoulun-ja-yliopiston-yhteista-arkea-osnabruckissa/

KIVAKO-hanke kielivarantoa vahvistamassa

Englanninkielen hallinta on jo käytännössä kansalaistaito suomalaisessa yhteiskunnassa. Englannin lisäksi globalisoituvan maailman tietointensiivissä työtehtävissä tarvitaan muidenkin vieraiden kielten osaajia ja kulttuurien tuntijoita. Nyt tilanne on kui…
Englanninkielen hallinta on jo käytännössä kansalaistaito suomalaisessa yhteiskunnassa. Englannin lisäksi globalisoituvan maailman tietointensiivissä työtehtävissä tarvitaan muide… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/kivako-hanke-kielivarantoa-vahvistamassa/

Trumped

Niin siinä lukee. Kädessäni on lista seminaarihuoneista, joista oma esitykseni sijaitsee tämän otsikon alla. Abstraktini tutkimuksestamme hyväksyttiin keväällä median ja viestinnän tutkimuksen konferenssiin Berkeleyssä, Kaliforniassa. Konferenssin teemana…
Niin siinä lukee. Kädessäni on lista seminaarihuoneista, joista oma esitykseni sijaitsee tämän otsikon alla. Abstraktini tutkimuksestamme hyväksyttiin keväällä median ja viestinnä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/trumped/

Tradenomista on moneksi

Tradenomista on moneksi, SeAMKista valmistuneiden uratarinoita -tapahtuma, järjestetään 13.11 klo 9 - 11.30 keltaisessa auditoriossa. Tapahtumassa on kertomassa omasta opiskelu- ja urapolustaan SeAMKin entisiä opiskelijoita. Vierailijoita on tulossa tapah…
Tradenomista on moneksi, SeAMKista valmistuneiden uratarinoita -tapahtuma, järjestetään 13.11 klo 9 - 11.30 keltaisessa auditoriossa. Tapahtumassa on kertomassa omasta opiskelu- … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tradenomista-moneksi/

Kansainvälistymässä opiskelijakonferenssin kautta

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat ovat aktivoituneet uudella tavalla kansainvälistymisen areenoilla. Jo kahtena peräkkäisenä vuonna opiskelijat ovat ottaneet osaa alan vuosittaiseen BOBCATSSS-konferenssiin.
SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat ovat aktivoituneet uudella tavalla kansainvälistymisen areenoilla. Jo kahtena peräkkäisenä vuonna opiskelijat ovat ottaneet osaa … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/kansainvalistymassa-opiskelijakonferenssin-kautta/

GrowUp Students -kilpailu tulee jälleen!

Viimevuonna ensimäistä kertaa järjestetty GrowUp Students starttaa jälleen lokakuussa - tänä vuonna laajemmin kuin aikaisemmin. Onnistunut konsepti on innoittanut sekä Tampereen, että Vaasan ammattikorkeakoulun mukaan kilpailuun. Tänä vuonna yritysideakil…
Viimevuonna ensimäistä kertaa järjestetty GrowUp Students starttaa jälleen lokakuussa - tänä vuonna laajemmin kuin aikaisemmin. Onnistunut konsepti on innoittanut sekä Tampereen,… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/growup-students-kilpailu-tulee-jalleen/

Verkkosivusto käyttäjälähtöiseksi

Kesäkuun lopulla vietimme SeAMKin nykyisen verkkosivuston 1-vuotispäivää, joten nyt on hyvä hetki pohtia sivuston toimivuutta.
  Kesäkuun lopulla vietimme SeAMKin nykyisen verkkosivuston 1-vuotispäivää, joten nyt on hyvä hetki pohtia sivuston toimivuutta.   Kehittämisen taustalla kävijädataa, sivu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/verkkosivusto-kayttajalahtoiseksi/

Tarina näkyväksi verkkokäsikirjan avulla

Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana 2015-2018 toteutetussa ESR-hankkeessa Näkymättömät Nuorten digitarinat yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana 2015-2018 toteutetussa ESR-hankkeessa Näkymättömät Nuorten digitarinat yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. H… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tarina-nakyvaksi-verkkokasikirjan-avulla/

« Edellinen 1234567 Seuraava »
Design by Oddmob

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/seamkverkkolehti/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0