@SeAMK

Blog Search

Kansainväliseksi osaajaksi kasvamassa

Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirjastojen kehitysyhteistyöseminaariin Helsingissä. Kutsu kaksipäiväiseen semi…
Huhtikuussa SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan lehtori Satu Salmela sekä ensimmäisen vuoden opiskelija Eppu Kaipainen osallistuivat Suomen Kirjastoseuran kutsumina puhujina kirj… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kansainvaliseksi-osaajaksi-kasvamassa/

Sosiaalialan YAMK-opiskelijoilla yhteinen opintojakso saksalaisten kanssa

Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhteistyössä saksalaisten sosiaalityön maisteriopiskelijoiden kanssa. Evangelische Hochschule Dresdenistä mukana toteutuksessa ovat …
  Sosiaalialan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoilla on erityinen tilaisuus suorittaa Vertaillen asiantuntijaksi -opintojakso yhteistyössä saksalaisten sosiaalityön maisteriopis… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kuva-puuttuu-sosiaalialan-yamk-opiskelijoilla-yhteinen-opintojakso-saksalaisten-kanssa/

Kansainvälisyyttä ja kulttuurikokemuksia sosionomikoulutuksessa

SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson International social and health services UAS Saxion, Netherlands keväällä 2017. Tavoitteena oli harjaantua kulttuurienväliseen…
  SeAMK ja hollantilainen Saxion-ammattikorkeakoulu toteuttivat sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden yhteisen opintojakson International social and health services… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kansainvalisyytta-ja-kulttuurikokemuksia-sosionomikoulutuksessa/

Sairaanhoitajaopiskelijat aktiivisesti mukana SeAMK henkilökunnan ensiapukoulutuksessa

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tänä lukuvuonna ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan työntekijöiden ensiapuosaamista hätäensiapu- ja elvytyskoulutuksilla. Huhtikuussa 2017 järjestettiin SeAMKin henkilökunnalle kaksi kahdeksan tunnin pituista hätäensi…
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on tänä lukuvuonna ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan työntekijöiden ensiapuosaamista hätäensiapu- ja elvytyskoulutuksilla. Huhtikuussa 2017 j… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/sairaanhoitajaopiskelijat-aktiivisesti-mukana-seamk-henkilokunnan-ensiapukoulutuksessa/

Käytännön harjoittelujaksot vahvistavat sairaanhoitajaopiskelijan osaamista

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op), johon sisältyy käytännön harjoittelua 75 op. Opintojen aikana opiskelijat harjoittelevat erilaisissa toimintaympäristöissä perusterveydenhu…
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) on laajuudeltaan 210 opintopistettä (op), johon sisältyy käytännön harjoittelua 75 op. Opintojen aikana … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-kesakuun-verkkolehti/kaytannon-harjoittelujaksot-vahvistavat-sairaanhoitajaopiskelijan-osaamista/

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 15.3.2017

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 15.3.–5.4.2017. SeAMKissa on haettavana 800 opiskelupaikkaa. SeAMK tarjoaa koulutusta kuudella alalla: kulttuurial… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/haku-seamkin-koulutuksiin-alkaa-153/

Laaja PRO SOS-hanke pyrkii kehittämään sosiaalityötä

SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä Pohjanmaan maakuntien osaamiskeskus SONet BOTNIA on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen laajaan sosiaalityön kehittämisen hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on, vuosien 2017 ja 2018 aikana, vahvistaa sosiaa…
SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä Pohjanmaan maakuntien osaamiskeskus SONet BOTNIA on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen laajaan sosiaalityön kehittämisen hankkee… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/laaja-pro-sos-hanke-pyrkii-kehittamaan-sosiaalityota/

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

SeAMKin sosiaali-ja terveysalalla on käynnistymässä DIDIVE-projekti eli ”Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseksi”. Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2017-28.2.2019. Projekti on valtakunnallinen, ESR-…
SeAMKin sosiaali-ja terveysalalla on käynnistymässä DIDIVE-projekti eli ”Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/didive-dialogia-digitalisaatiota-ja-verkostoyhteistyota-maatalousyrittajien-tyohyvinvoinnin-ja-tuloksellisuuden-tueksi/

Kansainvälisen viikon videokooste

SeAMKin kansainvälistä viikkoa vietettiin 13.-17.2. SeAMKin kansainväliselle viikolle saapui 90 vierasta 16 maasta ja 38 yhteistyökorkeakoulusta ympäri maailmaa. Kansainvälinen vi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/kansainvalisen-viikon-videokooste/

VIDEON KÄYTTÖ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN HOITOTYÖN OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010).
Nykyinen teknologia tarjoaa monenlaisia välineitä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen (Roblyer & Doering, 2010). Videoita on yleisesti hyö… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/videon-kaytto-nayttoon-perustuvan-hoitotyon-opetuksessa-ja-oppimisessa/

SeAMKissa toteutettu Kokeileva Suomi –kiertueen tapahtuma synnytti huikeita innovaatioita ikääntyneiden arjen parantamiseksi

Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.
Valtioneuvoston kanslia on nostanut kokeilukulttuurin vahvistamisen yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi.   Kärkihanke on osa Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen –… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/seamkissa-toteutettu-kokeileva-suomi-kiertueen-tapahtuma-synnytti-huikeita-innovaatioita-ikaantyneiden-arjen-parantamiseksi/

Mentorointipilotti osana uuden lehtorin perehdytystä

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä käynnistettiin lukuvuoden 2016-2017 kestävä mentorointipilotti ns. triangelimallilla, jossa mentoroiva kokeneempi lehtori on sekä mentori nuoremmalle kollegalle että itse mentoroitava (aktori).
Sosiaali- ja terveysalan yksikössä käynnistettiin lukuvuoden 2016-2017 kestävä mentorointipilotti ns. triangelimallilla, jossa mentoroiva kokeneempi lehtori on sekä mentori nuorem… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/mentorointipilotti-osana-uuden-lehtorin-perehdytysta/

Vaivaisuusko kunniaan?

Seitsemän tutkijan muodostama Viva (lue vaiva)-kollektiivi julkaisi juuri Gaudeamuksen kustantamana kirjan, jonka viesti on selkeä: kaikki ihmiset ovat vaivaisia, eikä sitä seikkaa tulisi piilottaa, vaan hyväksyä ja rakentaa yhteiskunnat sen varaan.
Seitsemän tutkijan muodostama Viva (lue vaiva)-kollektiivi julkaisi juuri Gaudeamuksen kustantamana kirjan, jonka viesti on selkeä: kaikki ihmiset ovat vaivaisia, eikä sitä seikka… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/vaivaisuusko-kunniaan/

SeAMK mukana kartoittamassa ikääntyneiden ihmisten tilannetta

Marraskuussa 20 000 ikäihmistä Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa saa vastattavakseen kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena on selvittää heidän terveyttään ja elinolosuhteitaan. Tutkimustulosten avulla halutaan myötävaikuttaa sosiaali- ja…
SeAMK on mukana laajassa tutkimuksessa, joka kartoittaa ikääntyneiden ihmisten tilannetta Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa – tavoitteena on myötävaikuttaa hyvä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/seamk-mukana-laajassa-tutkimuksessa-joka-kartoittaa-ikaantyneiden-ihmisten-tilannetta-etela-pohjanmaalla-pohjanmaalla-ja-vasterb/

Sairaanhoitajaopiskelijat väittelemässä tutkimusmenetelmäosaamisen merkityksestä potilaan hoidossa

Näyttöön perustuvien toimintojen on todettu tuottavan laadukasta hoitoa potilaille sekä olevan kustannustehokasta. Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä tutkimustiedon käyttö, mikä edellyttää hoitotyöntekijöiltä tutkimusmenetelmäosaamista. Tutkim…
Näyttöön perustuvien toimintojen on todettu tuottavan laadukasta hoitoa potilaille sekä olevan kustannustehokasta. Näyttöön perustuvassa toiminnassa on keskeistä tutkimustiedon kä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/sairaanhoitajaopiskelijat-vaittelemassa-tutkimusmenetelmaosaamisen-merkityksesta-potilaan-hoidossa/

Sosiaalialan koulutus Etelä-Pohjanmaalla 30 vuotta

Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkamisesta.
Sosiaalialan koulutus viettää juhlavuottaan Etelä-Pohjanmaalla, sillä elokuussa 2016 tuli kuluneeksi 30 vuotta koulutuksen alkamisesta. Keskiasteen koulunuudistuksen periaatteita … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/sosiaalialan-koulutus-etela-pohjanmaalla-30-vuotta/

Torakat ja me

Suomessa hyönteishypetys on vielä puhdasta teoriaa, joka kaupallistuu euroja takoviksi tuotteiksi vasta, kun on markkinoille tuotavia sovelluksia. Niitä konseptoitiin kevätlukukaudella 2016 yhdistämällä kaksi kurssia kahdelta eri koulutusalalta: liiketoim…
On lokakuun ensimmäinen kylmä päivä ja käpytikka nakuttaa. Tunnin jyystämisen jälkeen se on saanut aikaan kaksi kauniin pyöreää reikää talonpäätyyn, ja meuhkaa kattorakenteissa ni… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/torakat-ja-me/

Uutta koulutusta opetuksen ja tki-toiminnan yhteistyössä – green carea hyvinvointiin

Green Care -toiminta perustuu todettuihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnin tavoitteelliseen edistämiseen. Luonto tarjoaa meille avoimen resurssin, jota hyödyntämällä voimme lö…
Green Care –toiminta perustuu todettuihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä psyykkisellä että fyysisellä tasolla ja ennen kaikkea ihmisten hyvinvoinnin tavoitteelliseen edistäm… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/uutta-koulutusta-opetuksen-ja-tki-toiminnan-yhteistyossa-green-carea-hyvinvointiin/

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisia vanhuspalveluyrityksiä

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -projekti, jonka avulla pyritään lisäämään työhyvinvointia ja työn laatua eteläpohjalaisissa yksityisiss…
  Hyvinvoiva työyhteisö on yrityksen kilpailuvaltti. SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla on vuoden alussa käynnistynyt kaksivuotinen Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -pro… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tyon-ilolla-tuottavuutta-ja-kilpailukykya-hankkeessa-kehitetaan-etelapohjalaisia-vanhuspalveluyrityksia/

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla

Mitä termi Green Care oikein tarkoittaa, onko se puiden halailua vai jotakin muuta? Green Caressa on kysymys luonto- ja maatilaympäristön hyödyntämisestä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.
Mitä termi Green Care oikein tarkoittaa, onko se puiden halailua vai jotakin muuta? Green Caressa on kysymys luonto- ja maatilaympäristön hyödyntämisestä hoiva-, kuntoutus- ja hyv… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/green-care-tunnetuksi-etela-pohjanmaalla/

Design by Oddmob