@SeAMK

Blog Search

Tienviittoja kansainvälisen työvoiman työllistämiseen

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeessa on järjestetty toimenpiteinä asiantuntijatapaaminen toukokuussa ja vertaistukitapaaminen mentoroinnin keinoin elokuussa 2018. Mentorointi nähdään hyvänä keinona viedä tietoa yrittäjältä t…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö toteutti yhdessä ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työl… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tienviittoja-kansainvalisen-tyovoiman-tyollistamiseen/

Somea ja järjestelmiä - Sosiaali- ja terveysalan pk-yrittäjien digitalisoituminen vaatii monitasoista kehittämistyötä

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä palveluntuottajille kuluneen vuoden aikana toteutettu kysely nostaa esiin kuusi keskeisintä sote-yrittäjien kokemaa digitaalisuuden kehittämiskohdetta. Ensimmäinen tunnistettu kehittämiskohde on markkinoinnin digi…
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä palveluntuottajille kuluneen vuoden aikana toteutettu kysely nostaa esiin kuusi keskeisintä sote-yrittäjien kokemaa digitaalisuuden kehit… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/somea-ja-jarjestelmia-sosiaali-ja-terveysalan-pk-yrittajien-digitalisoituminen-vaatii-monitasoista-kehittamistyota/

TUURA – tukea urapolulle –hanke SeAMK terveysalalla

Hankkeessa kehitetään uraohjauspalveluja, joilla tuetaan erityisesti tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, opiskelijoiden valmistumista sekä työllistymistä.
SeAMK terveysala on mukana TUURA – tukea urapolulle hankkeessa. Hanketta koordinoi TAMK ja mukana ovat myös HAMK ja HUMAK. Hankkeen tavoite Hankkeessa kehitetään uraohjauspalv… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tuura-tukea-urapolulle-hanke-seamk-terveysalalla/

Nursing Exchange Student’s Experiences of her Participation in Surgical Nursing Simulations

This article considers my staying at Seinäjoki University of Applied Science in faculty of Health care and social work.
My Name is Julia Großegger and I am visiting Finland for my Exchange. This article considers my staying at Seinäjoki University of Applied Science in faculty of Health care and so… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/nursing-exchange-students-experiences-her-participation-surgical-nursing-simulations/

Asiakkaiden kohtaamisen haasteita pk-yrityksissä

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarissa 13.11.2018 saatiin perehtyä eri ikäisten asiakkaiden kohtaamisen haasteisiin. Seinäjoki-salissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui lähes 300 innokasta…
Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarin antia Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation kei… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/asiakkaiden-kohtaamisen-haasteita-pk-yrityksissa/

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö alkoi opetuksen suunnittelulla

Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opettajien kesken. Tämän verkostoitumisen myötä S…
  Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammat… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seinajoen-ja-satakunnan-ammattikorkeakoulujen-hoitotyon-opettajien-yhteistyo-alkoi-opetuksen-suunnittelulla/

What is MAMBA project about?

MAMBA is about maximizing mobility and accessibility of services in rural regions. It is a project under the Interreg Baltic Sea Region Programme that runs from October 2017 until September 2020. It includes 15 partners from six countries: Denmark, German…
  MAMBA is about maximizing mobility and accessibility of services in rural regions. It is a project under the Interreg Baltic Sea Region Programme that runs from October 2017 … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/what-mamba-project-about/

Isien merkitys varhaislapsuudessa terveyden näkökulmasta

Suomi on todellinen mallimaa imeväiskuolleisuuden ehkäisyssä. Suomessa imeväiskuolleiden määrä vuonna 2015 oli 1,7 tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Luku on pienin itsenäisen Suomen historiassa.
Suomi on todellinen mallimaa imeväiskuolleisuuden ehkäisyssä. Suomessa imeväiskuolleiden määrä vuonna 2015 oli 1,7 tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Luku on pienin itsenäisen Su… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/isien-merkitys-varhaislapsuudessa-terveyden-nakokulmasta/

Opinnäytetyössä puntaroitiin vapaaehtoistoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa

SeAMKin geronomiksi valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin opinnäytetyössä pohdittiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan merkitystä.
  SeAMKista geronomiksi valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin opinnäytetyössä pohdittiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan merkitystä. … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/opinnaytetyossa-puntaroitiin-vapaaehtoistoiminnan-taloudellista-ja-yhteiskunnallista-arvoa/

Sairaanhoitajaopiskelijoiden (monimuotototeutus) toteuttama teemapäivä maakunnassa

Alajärven maakuntakorkeakoulussa aloitti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena tammikuussa 2018. Ryhmässä on 25 opiskelijaa, joista kaksi on polkuopiskelijoita. Kuntien johtajat olivat esittäneet toiveen yhteisty…
Alajärven maakuntakorkeakoulussa aloitti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena tammikuussa 2018. Ryhmässä on 25 opiskelijaa, joista kaks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/sairaanhoitajaopiskelijoiden-monimuotototeutus-toteuttama-teemapaiva-maakunnassa/

Kaappaa kasvis! -tapahtumaviikko kannusti kasvisten käyttöön

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon terveyden edistämisen yksikkö Aksila ja Seinäjoen kaupunki järjestivät viikolla 37 Kaappaa kasvis -tapahtumaviikon. Kaappaa kasvis! -viikko on yhdessä koulun ja kodin …
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon terveyden edistämisen yksikkö Aksila ja Seinäjoen kaupunki järjestivät viikolla 37 Kaappa… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/agroblogi/kaappaa-kasvis-tapahtumaviikko-kannusti-kasvisten-kayttoon/

Muistisairaudet ovat maailmanlaajuinen haaste

Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa ja nykyisin lähes jokaisen meistä elämää muistisairaudet koskettavat ainakin jossakin muodossa. Vain harvan lähipiiristä ei löydy muistisairautta sairastavaa ihmistä.
Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa ja nykyisin lähes jokaisen meistä elämää muistisairaudet koskettavat ainakin jossakin muodossa. Vain harvan lähipiiristä ei löydy mui… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/muistisairaudet-ovat-maailmanlaajuinen-haaste/

Sosiaalinen media identiteetin rakentajana

Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetti voidaan ymmärtää dialektiseksi prosessiksi, jossa ihminen luo käsitystä itsestään vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Esimerkiksi brittiläinen sosiologi Stuart Hall on …
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetti voidaan ymmärtää dialektiseksi prosessiksi, jossa ihminen luo käsitystä itsestään vuorovaikutuks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/sosiaalinen-media-identiteetin-rakentajana/

Uusia ideoita kliinisen hoitotyön opetukseen 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssista Zurichistä

Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun Zürichissä elokuussa järjestettyyn 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssiin. Konferenssin sisältö oli monipuolinen, aiheissa oli huomioitu …
Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssiin, joka järjestettiin 29… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/uusia-ideoita-kliinisen-hoitotyon-opetukseen-17th-world-congress-clinical-nursing-practice-konferenssista-zurichista/

Erikoistumiskoulutuksella kehittäjiksi

SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op).
SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op). Koulutus järjestettiin viiden ammattikorkeako… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/erikoistumiskoulutuksella-kehittajiksi/

Polvikipu tai muut alaraajavaivat voivat olla peräisin jalkaterän toimintahäiriöstä

Ihminen ottaa päivittäin 9 000–14 000 askelta, mikä vastaa 10-12 kilometrin kävelymatkaa.
Ihminen ottaa päivittäin 9 000–14 000 askelta, mikä vastaa 10-12 kilometrin kävelymatkaa. Fysioterapiassa selvitellään jalkaterän toimintahäiriöiden yhteyttä alarajojen rasitusp… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/polvikipu-tai-muut-alaraajavaivat-voivat-olla-peraisin-jalkateran-toimintahairiosta/

Konnichiwa, terveiset konferenssi- ja työmatkalta Japanista !

Sain key note speaker -kutsun Emergency and Acute Care Medicine -konferenssiin Japaniin. Terveystieteiden ja lääketieteen ammattilaisille suunnattu konferenssi järjestettiin 22-23.8.2018 paahteisessa ja kosteassa Tokiossa. Konferenssiin oli saapunut runsa…
Sain key note speaker -kutsun Emergency and Acute Care Medicine -konferenssiin Japaniin. Terveystieteiden ja lääketieteen ammattilaisille suunnattu konferenssi järjestettiin 22-23… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/konnichiwa-terveiset-konferenssi-ja-tyomatkalta-japanista/

Aurinkoiset terveiset Families throughout the lifespan -konferenssista Tampereelta !

Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampere-talossa 3-5.6.2018. Konferenssiin oli kokoontunut n. 100 osallistujaa Pohjoismaista, Afrikasta, Australiasta, Aasiasta sekä …
Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampere-talossa 3. - 5.6.2018. Konferenssiin oli kokoont… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-families-throughout-lifespan-konferenssista-tampereelta/

Oppimista toiminnallisessa ympäristössä

Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä oppimismenetelmistä. Kun toiminta on yhteydessä opiskeltavaan aineeseen, se tuottaa hyvän oppimistuloksen. Opetuksen konkretisoinnin kannalta tekeminen on tärkeää. Kokeilemalla j…
Äiti-vauvapäivä lapsen motorisen kehityksen ymmärtämisen tukena fysioterapian tutkinto-ohjelmassa Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä opp… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/oppimista-toiminnallisessa-ymparistossa-aiti-vauvapaiva-lapsen-motorisen-kehityksen-ymmartamisen-tukena-fysioterapian-tutkinto-o/

Aurinkoiset terveiset Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressista Roomasta

Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoisaan konferenssiin osallistui runsaasti terveydenhuollon opettajia, sairaanh…
Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-nursing-education-research-2018-maailmankongressista-roomasta/

Design by Oddmob