@SeAMK

Blog Search

Tulevaisuuden megatrendejä ja kehittämisideoita Kliininen asiantuntija kehittäjänä -seminaarissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä järjestettiin Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yritykselle simulaation keinoin -hankkeen kevätseminaari 27.3.2019. Kaikille avoin Kliininen asiantuntija kehittäjänä -seminaari kok…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä järjestettiin Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yritykselle simulaation keinoin -hankkeen kevätseminaari… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/tulevaisuuden-megatrendeja-ja-kehittamisideoita-kliininen-asiantuntija-kehittajana-seminaarissa/

EHealth-yritykset kaipaavat sopivia kumppaneita

Yli puolet (53 %) terveysteknologia-alalla toimivien yritysten edustajista haluaa löytää sopivia kumppaneita ja kontakteja terveydenhuoltoalan ammattilaisista. Yritysten näkemyksiä yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa selvitettiin BaltCityP…
Yli puolet (53 %) terveysteknologia-alalla toimivien yritysten edustajista haluaa löytää sopivia kumppaneita ja kontakteja terveydenhuoltoalan ammattilaisista. Yritysten näkemyksi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/ehealth-yritykset-kaipaavat-sopivia-kumppaneita/

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia - ja luo haasteita - sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksien toiminnalle

Meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet parempaan asiakaskokemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sote-uudistuksessa digitaalisia palveluja lisätään ja eri toimijoiden välill…
Meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet parempaan asiakaskokemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-ja-luo-haasteita-sosiaali-ja-terveysalan-pk-yrityksien-toiminnalle/

Toiminnallinen opinnäytetyö sairaanhoitajan ammatillisen kasvun tukena

Työelämän muutokset aiheuttavat ammattikorkeakouluille haasteita vastata uusiin teknologisiin, taloudellisiin ja globaalisiin haasteisiin. Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta valmistuvat nuoret tarvitsevat oman alan substanssiosaamisen lisäksi toiminnal…
Työelämän muutokset aiheuttavat ammattikorkeakouluille haasteita vastata uusiin teknologisiin, taloudellisiin ja globaalisiin haasteisiin. Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta va… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/toiminnallinen-opinnaytetyo-sairaanhoitajan-ammatillisen-kasvun-tukena/

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Kansalaisopiston yhteistyö tiivistyy

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus tukee hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen uudistumista kehittämällä omaa toimintaansa jatkuvasti. Tulevaisuuden asiantuntijoilta vaaditaan entistä enemmän näkemystä asiakkaan kokonaistilanteesta ja ky…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus tukee hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen uudistumista kehittämällä omaa toimintaansa jatkuvasti. Tulevaisuuden asiantuntijo… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seinajoen-ammattikorkeakoulun-ja-kansalaisopiston-yhteistyo-tiivistyy/

Kansalaisuuden avaimet -hankkeen asiantuntija vieraili vammaisen hoitotyön opintojaksolla

SeAMKin terveysalan yksikössä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä osana kliinisen hoitotyö 2 opintojaksolla syksystä 2016 lähtien. Vammaisuuden monimuotoisuus yllättää useimmiten opiskelijat, …
SeAMKin terveysalalla sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä osana kliinisen hoitotyö 2 opintojaksolla syksystä 2016 lä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/asiantuntijan-vierailut-seamkin-terveysalalla-kansalaisuuden-avaimet-hankkeesta-vammaisen-hoitotyon-opinnoissa/

YAMK-tutkinnon menestyksekäs suorittaminen

Syksyn 2018 aikana pyysimme erästä sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavaa ryhmää miettimään, mitkä asiat vaikuttavat YAMK-tutkinnon suorittamiseen menestyksekkäästi. Opiskelijat tekivät SWOT-nelikentän aiheesta ensin itse…
  Syksyn 2018 aikana pyysimme erästä sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavaa ryhmää miettimään, mitkä asiat vaikuttavat YAMK-tutkinnon suoritta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/yamk-tutkinnon-menestyksekas-suorittaminen/

DIALOGITAITOJA VOI OPPIA PELAAMALLA

Dialogivirta-lautapeli on esimerkki siitä, miten tutkimushankkeen tuloksia voi tuotteistaa edelleen hyödynnettäväksi. Tuotteistamisen myötä tuloksia voidaan viedä työelämän, työyhteisöjen kehittämiseen uusissa hankkeissa, koulutuksissa, opetuksessa sekä m…
  Dialogivirta-lautapelin synty ja esimerkkejä sen käytöstä Dialogivirta-lautapeli on esimerkki siitä, miten tutkimushankkeen tuloksia voi tuotteistaa edelleen hyödynnettäväks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/dialogitaitoja-voi-oppia-pelaamalla/

Ajatuksia robotiikan hyödyntämisestä hoivapalveluissa Japanin vaihdon kokemusten pohjalta

Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskiessa. Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa, mutta samalla potentiaalis…
Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskiessa. Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tämä tarkoi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/ajatuksia-robotiikan-hyodyntamisesta-hoivapalveluissa-japanin-vaihdon-kokemusten-pohjalta/

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija: Green Care Pro.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointivaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden …
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvin… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/luonnon-hyvinvointivaikutusten-asiantuntija-green-care-pro/

PRO SOS - aikuissosiaalityön hanke osana sote-uudistusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu koko ajan huolimatta siitä, toteutuuko uudistus nykyhallituksen suunnittelemassa muodossa tai aikataulussa. Sote-uudistuksessa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta, kustannustehokkuuden…
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu koko ajan huolimatta siitä, toteutuuko uudistus nykyhallituksen suunnittelemassa muodossa tai aikataulussa. Sote-uudistuksess… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/pro-sos-aikuissosiaalityon-hanke-osana-sote-uudistusta/

Tienviittoja kansainvälisen työvoiman työllistämiseen

Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työllistämiseen -hankkeessa on järjestetty toimenpiteinä asiantuntijatapaaminen toukokuussa ja vertaistukitapaaminen mentoroinnin keinoin elokuussa 2018. Mentorointi nähdään hyvänä keinona viedä tietoa yrittäjältä t…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö toteutti yhdessä ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa Menestystä yrittäjille maahanmuuttajien työl… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tienviittoja-kansainvalisen-tyovoiman-tyollistamiseen/

Somea ja järjestelmiä - Sosiaali- ja terveysalan pk-yrittäjien digitalisoituminen vaatii monitasoista kehittämistyötä

Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä palveluntuottajille kuluneen vuoden aikana toteutettu kysely nostaa esiin kuusi keskeisintä sote-yrittäjien kokemaa digitaalisuuden kehittämiskohdetta. Ensimmäinen tunnistettu kehittämiskohde on markkinoinnin digi…
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjille sekä palveluntuottajille kuluneen vuoden aikana toteutettu kysely nostaa esiin kuusi keskeisintä sote-yrittäjien kokemaa digitaalisuuden kehit… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/somea-ja-jarjestelmia-sosiaali-ja-terveysalan-pk-yrittajien-digitalisoituminen-vaatii-monitasoista-kehittamistyota/

TUURA – tukea urapolulle –hanke SeAMK terveysalalla

Hankkeessa kehitetään uraohjauspalveluja, joilla tuetaan erityisesti tukea tarvitsevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, opiskelijoiden valmistumista sekä työllistymistä.
SeAMK terveysala on mukana TUURA – tukea urapolulle hankkeessa. Hanketta koordinoi TAMK ja mukana ovat myös HAMK ja HUMAK. Hankkeen tavoite Hankkeessa kehitetään uraohjauspalv… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tuura-tukea-urapolulle-hanke-seamk-terveysalalla/

Nursing Exchange Student’s Experiences of her Participation in Surgical Nursing Simulations

This article considers my staying at Seinäjoki University of Applied Science in faculty of Health care and social work.
My Name is Julia Großegger and I am visiting Finland for my Exchange. This article considers my staying at Seinäjoki University of Applied Science in faculty of Health care and so… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/nursing-exchange-students-experiences-her-participation-surgical-nursing-simulations/

Asiakkaiden kohtaamisen haasteita pk-yrityksissä

Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarissa 13.11.2018 saatiin perehtyä eri ikäisten asiakkaiden kohtaamisen haasteisiin. Seinäjoki-salissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui lähes 300 innokasta…
Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation keinoin -hankkeen syysseminaarin antia Taitoja hyvinvointipalveluja tuottaville pk-yrityksille simulaation ke… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/asiakkaiden-kohtaamisen-haasteita-pk-yrityksissa/

Seinäjoen ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen hoitotyön opettajien yhteistyö alkoi opetuksen suunnittelulla

Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön opettajien kesken. Tämän verkostoitumisen myötä S…
  Yhteistyötapaaminen eAMK –hankkeen (eAMK-projekti 2017-2019) yhteisenä päivänä keväällä 2018 tuotti verkostoitumista Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) ja Satakunnan ammat… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seinajoen-ja-satakunnan-ammattikorkeakoulujen-hoitotyon-opettajien-yhteistyo-alkoi-opetuksen-suunnittelulla/

What is MAMBA project about?

MAMBA is about maximizing mobility and accessibility of services in rural regions. It is a project under the Interreg Baltic Sea Region Programme that runs from October 2017 until September 2020. It includes 15 partners from six countries: Denmark, German…
  MAMBA is about maximizing mobility and accessibility of services in rural regions. It is a project under the Interreg Baltic Sea Region Programme that runs from October 2017 … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/what-mamba-project-about/

Isien merkitys varhaislapsuudessa terveyden näkökulmasta

Suomi on todellinen mallimaa imeväiskuolleisuuden ehkäisyssä. Suomessa imeväiskuolleiden määrä vuonna 2015 oli 1,7 tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Luku on pienin itsenäisen Suomen historiassa.
Suomi on todellinen mallimaa imeväiskuolleisuuden ehkäisyssä. Suomessa imeväiskuolleiden määrä vuonna 2015 oli 1,7 tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Luku on pienin itsenäisen Su… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/isien-merkitys-varhaislapsuudessa-terveyden-nakokulmasta/

Opinnäytetyössä puntaroitiin vapaaehtoistoiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista arvoa

SeAMKin geronomiksi valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin opinnäytetyössä pohdittiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan merkitystä.
  SeAMKista geronomiksi valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin opinnäytetyössä pohdittiin Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n vapaaehtoistoiminnan merkitystä. … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/opinnaytetyossa-puntaroitiin-vapaaehtoistoiminnan-taloudellista-ja-yhteiskunnallista-arvoa/

« Edellinen 1234 Seuraava »
Design by Oddmob

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/seamkverkkolehti/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0