@SeAMK

Blog Search

Verkkolehti uudistuu - uusi osoite

Verkkolehti @SeAMK uudistuu. Löydät lehden jatkossa osoitteesta lehti.seamk.fi.
SeAMKin verkkolehti @SeAMK uudistuu ja vaihtaa osoitettaan. Löydät lehden jatkossa osoitteesta lehti.seamk.fi. https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/verkkolehti-uudistuu-uusi-osoite/

Asiakasosallisuuden kehittämisen kokeiluja sosionomikoulutuksessa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita. Asiakkaan parempi kohtaaminen ja asiakaslähtöiset palvelut ovat kehittämistyön ytimessä. Tavoitteen saav…
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) oli tavoitteena uudistaa palveluita vastaamaan paremmin lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita. Asiakkaan parempi kohtaamine… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/asiakasosallisuuden-kehittamisen-kokeiluja-sosionomikoulutuksessa/

Iäkkäille suunnattu tehokas elintapaohjelma ylläpitää arjen toimintakykyä

Suoriutuminen tavallisista arjen askareista mahdollistaa turvallisen ja mielekkään asumisen omassa kodissa. Ikääntyminen tuo usein mukanaan erilaisia sairauksia ja toimintakyvyn laskua, mikä vähitellen voi johtaa siihen, että arki kotona hankaloituu ja er…
Suoriutuminen tavallisista arjen askareista mahdollistaa turvallisen ja mielekkään asumisen omassa kodissa. Ikääntyminen tuo usein mukanaan erilaisia sairauksia ja toimintakyvyn l… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/iakkaille-suunnattu-tehokas-elintapaohjelma-yllapitaa-arjen-toimintakykya/

YRITYKSET EIVÄT TIEDÄ MITEN JA MISSÄ TESTATA TUOTTEITAAN

Monella yrityksellä on ollut ja on tarve päästä testaamaan tuotteitaan tai saada hyväksyntä tuotteilleen. Tietoisuus Living Labien olemassaolosta kuitenkin puuttuu. Osa kyselyyn vastanneista yrityksistä toivookin, että olisi hyvä saada tarkempia ja yksity…
Monella yrityksellä on ollut ja on tarve päästä testaamaan tuotteitaan tai saada hyväksyntä tuotteilleen. Tietoisuus Living Labien olemassaolosta kuitenkin puuttuu. Osa kyselyyn v… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/yritykset-eivat-tieda-miten-ja-missa-testata-tuotteitaan/

CHILD-UP –hanke tutkii ja kehittää lasten ja nuorten toimijuutta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kumppanina Euroopan komission rahoittamassa tutkimus- ja innovaatiohankkeessa ”Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation”, tuttavallisemmin CHILD-UP. Horisontti 2020 ohje…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kumppanina Euroopan komission rahoittamassa tutkimus- ja innovaatiohankkeessa ”Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/child-hanke-tutkii-ja-kehittaa-lasten-ja-nuorten-toimijuutta/

Kyky innovoida uusia palveluja sote-alalla vaatii monenlaista osaamista

Yrityksessä on tärkeää ideoita uusia palveluja ja tuotteistaa niitä, jotta nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Jos yritys tyytyy tarjoamaan vain nykyisiä palveluja, se voi asiakkaiden tarpeiden muuttuessa hävitä markkina-asemansa.
Yrityksessä on tärkeää ideoita uusia palveluja ja tuotteistaa niitä, jotta nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Jos yritys tyytyy tarjoamaan vain nykyisiä pal… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/kyky-innovoida-uusia-palveluja-sote-alalla-vaatii-monenlaista-osaamista/

Sote-alan yritykset ymmärtävät asiakastiedon merkityksen, mutta markkinointiosaamisessa on vielä kehitettävää

Yritys kykenee säilyttämään oman kilpailukykynsä vain ennakoimalla asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Digitaalisuus muuttaa asiakkaiden odotuksia ja mahdollistaa uudenlaiset toimintatavat. Kun yrityksessä ymmärretään laajasti asiakkaiden odotukset, tarpeet j…
Yritys kykenee säilyttämään oman kilpailukykynsä vain ennakoimalla asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Digitaalisuus muuttaa asiakkaiden odotuksia ja mahdollistaa uudenlaiset toiminta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/sote-alan-yritykset-ymmartavat-asiakastiedon-merkityksen-mutta-markkinointiosaamisessa-viela-kehitettavaa/

Sairaanhoitajaopiskelijan kokemuksia vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson opinnollistamisesta

Vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson harjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa työn opinnollistamisena sairaanhoitajaopiskelijan omalle työpaikalle. Tämä mahdollistuu monimuoto-opiskelijoille, joilla opintojen aikainen työssäkäynti ja …
Vastaanotto ja polikliinisen hoitotyön opintojakson harjoittelu voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa työn opinnollistamisena sairaanhoitajaopiskelijan omalle työpaikalle. Tämä mahdo… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/sairaanhoitajaopiskelijan-kokemuksia-vastaanotto-ja-polikliinisen-hoitotyon-opintojakson-opinnollistamisesta/

Sote-alan yritykset kehittävät enemmän nykyistä toimintaa kuin innovoivat uutta

Sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset panostavat enemmän olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin innovoivat uutta. Eniten panostetaan nykyisten tuotteiden tai palveluiden laadun parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen. Uuden kehittämisen osalta…
Sosiaali- ja terveysalan pk-yritykset panostavat enemmän olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin innovoivat uutta. Eniten panostetaan nykyisten tuotteiden tai palveluide… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/sote-alan-yritykset-kehittavat-enemman-nykyista-toimintaa-kuin-innovoivat-uutta/

Kansainvälisessä opettajavaihdossa Dresdenissä

Kansainvälisyys on ammattikorkeakouluopettajan työn keskeinen ulottuvuus, jota toteutin kansainvälisessä Erasmus+ opettajavaihdossa Saksassa 12.-16.11.2018 Evangelische Hochschule Dresdenissä (ehs 2019). EU:n Erasmus+ ohjelman kautta toteutetaan eniten ka…
Kansainvälisyys on ammattikorkeakouluopettajan työn keskeinen ulottuvuus, jota toteutin kansainvälisessä Erasmus+ opettajavaihdossa Saksassa 12.-16.11.2018 Evangelische Hochschule… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/kansainvalisessa-opettajavaihdossa-dresdenissa/

EHealth-yritykset kaipaavat sopivia kumppaneita

Yli puolet (53 %) terveysteknologia-alalla toimivien yritysten edustajista haluaa löytää sopivia kumppaneita ja kontakteja terveydenhuoltoalan ammattilaisista. Yritysten näkemyksiä yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa selvitettiin BaltCityP…
Yli puolet (53 %) terveysteknologia-alalla toimivien yritysten edustajista haluaa löytää sopivia kumppaneita ja kontakteja terveydenhuoltoalan ammattilaisista. Yritysten näkemyksi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/ehealth-yritykset-kaipaavat-sopivia-kumppaneita/

Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia - ja luo haasteita - sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksien toiminnalle

Meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet parempaan asiakaskokemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sote-uudistuksessa digitaalisia palveluja lisätään ja eri toimijoiden välill…
Meneillään olevan maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on digitaalisuus ja sen tuomat mahdollisuudet parempaan asiakaskokemukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/digitalisaatio-tuo-mahdollisuuksia-ja-luo-haasteita-sosiaali-ja-terveysalan-pk-yrityksien-toiminnalle/

Toiminnallinen opinnäytetyö sairaanhoitajan ammatillisen kasvun tukena

Työelämän muutokset aiheuttavat ammattikorkeakouluille haasteita vastata uusiin teknologisiin, taloudellisiin ja globaalisiin haasteisiin. Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta valmistuvat nuoret tarvitsevat oman alan substanssiosaamisen lisäksi toiminnal…
Työelämän muutokset aiheuttavat ammattikorkeakouluille haasteita vastata uusiin teknologisiin, taloudellisiin ja globaalisiin haasteisiin. Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulusta va… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/toiminnallinen-opinnaytetyo-sairaanhoitajan-ammatillisen-kasvun-tukena/

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Kansalaisopiston yhteistyö tiivistyy

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus tukee hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen uudistumista kehittämällä omaa toimintaansa jatkuvasti. Tulevaisuuden asiantuntijoilta vaaditaan entistä enemmän näkemystä asiakkaan kokonaistilanteesta ja ky…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus tukee hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen uudistumista kehittämällä omaa toimintaansa jatkuvasti. Tulevaisuuden asiantuntijo… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/seinajoen-ammattikorkeakoulun-ja-kansalaisopiston-yhteistyo-tiivistyy/

Kansalaisuuden avaimet -hankkeen asiantuntija vieraili vammaisen hoitotyön opintojaksolla

SeAMKin terveysalan yksikössä sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä osana kliinisen hoitotyö 2 opintojaksolla syksystä 2016 lähtien. Vammaisuuden monimuotoisuus yllättää useimmiten opiskelijat, …
SeAMKin terveysalalla sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutukseen on kuulunut vammaisen hoitotyön opinnot yhtenä osana kliinisen hoitotyö 2 opintojaksolla syksystä 2016 lä… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/asiantuntijan-vierailut-seamkin-terveysalalla-kansalaisuuden-avaimet-hankkeesta-vammaisen-hoitotyon-opinnoissa/

YAMK-tutkinnon menestyksekäs suorittaminen

Syksyn 2018 aikana pyysimme erästä sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavaa ryhmää miettimään, mitkä asiat vaikuttavat YAMK-tutkinnon suorittamiseen menestyksekkäästi. Opiskelijat tekivät SWOT-nelikentän aiheesta ensin itse…
  Syksyn 2018 aikana pyysimme erästä sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavaa ryhmää miettimään, mitkä asiat vaikuttavat YAMK-tutkinnon suoritta… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/yamk-tutkinnon-menestyksekas-suorittaminen/

DIALOGITAITOJA VOI OPPIA PELAAMALLA

Dialogivirta-lautapeli on esimerkki siitä, miten tutkimushankkeen tuloksia voi tuotteistaa edelleen hyödynnettäväksi. Tuotteistamisen myötä tuloksia voidaan viedä työelämän, työyhteisöjen kehittämiseen uusissa hankkeissa, koulutuksissa, opetuksessa sekä m…
  Dialogivirta-lautapelin synty ja esimerkkejä sen käytöstä Dialogivirta-lautapeli on esimerkki siitä, miten tutkimushankkeen tuloksia voi tuotteistaa edelleen hyödynnettäväks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/dialogitaitoja-voi-oppia-pelaamalla/

Ajatuksia robotiikan hyödyntämisestä hoivapalveluissa Japanin vaihdon kokemusten pohjalta

Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskiessa. Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa, mutta samalla potentiaalis…
Suomi ja Japani ovat molemmat tilanteessa, jossa ikääntyvien ihmisten osuus väestössä kasvaa syntyvyyden samanaikaisesti laskiessa. Hyvinvointipalveluiden näkökulmasta tämä tarkoi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/ajatuksia-robotiikan-hyodyntamisesta-hoivapalveluissa-japanin-vaihdon-kokemusten-pohjalta/

Luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija: Green Care Pro.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvinvointivaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden …
Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Hyvin… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/luonnon-hyvinvointivaikutusten-asiantuntija-green-care-pro/

PRO SOS - aikuissosiaalityön hanke osana sote-uudistusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu koko ajan huolimatta siitä, toteutuuko uudistus nykyhallituksen suunnittelemassa muodossa tai aikataulussa. Sote-uudistuksessa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta, kustannustehokkuuden…
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu koko ajan huolimatta siitä, toteutuuko uudistus nykyhallituksen suunnittelemassa muodossa tai aikataulussa. Sote-uudistuksess… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/pro-sos-aikuissosiaalityon-hanke-osana-sote-uudistusta/

« Edellinen 12345 Seuraava »
Design by Oddmob