@SeAMK

Blog Search

Sairaanhoitajaopiskelijoiden (monimuotototeutus) toteuttama teemapäivä maakunnassa

Alajärven maakuntakorkeakoulussa aloitti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena tammikuussa 2018. Ryhmässä on 25 opiskelijaa, joista kaksi on polkuopiskelijoita. Kuntien johtajat olivat esittäneet toiveen yhteisty…
Alajärven maakuntakorkeakoulussa aloitti Seinäjoen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutus (AMK) monimuotototeutuksena tammikuussa 2018. Ryhmässä on 25 opiskelijaa, joista kaks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/sairaanhoitajaopiskelijoiden-monimuotototeutus-toteuttama-teemapaiva-maakunnassa/

Muistisairaudet ovat maailmanlaajuinen haaste

Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa ja nykyisin lähes jokaisen meistä elämää muistisairaudet koskettavat ainakin jossakin muodossa. Vain harvan lähipiiristä ei löydy muistisairautta sairastavaa ihmistä.
Muistisairaudet yleistyvät väestön vanhetessa ja nykyisin lähes jokaisen meistä elämää muistisairaudet koskettavat ainakin jossakin muodossa. Vain harvan lähipiiristä ei löydy mui… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/muistisairaudet-ovat-maailmanlaajuinen-haaste/

Sosiaalinen media identiteetin rakentajana

Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetti voidaan ymmärtää dialektiseksi prosessiksi, jossa ihminen luo käsitystä itsestään vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Esimerkiksi brittiläinen sosiologi Stuart Hall on …
Identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään. Identiteetti voidaan ymmärtää dialektiseksi prosessiksi, jossa ihminen luo käsitystä itsestään vuorovaikutuks… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/sosiaalinen-media-identiteetin-rakentajana/

Uusia ideoita kliinisen hoitotyön opetukseen 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssista Zurichistä

Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun Zürichissä elokuussa järjestettyyn 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssiin. Konferenssin sisältö oli monipuolinen, aiheissa oli huomioitu …
Sain EVICURES-hankkeeseen kirjoittamani englanninkielisen artikkelin pohjalta puhujakutsun 17th World Congress on Clinical Nursing & Practice -konferenssiin, joka järjestettiin 29… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/uusia-ideoita-kliinisen-hoitotyon-opetukseen-17th-world-congress-clinical-nursing-practice-konferenssista-zurichista/

Erikoistumiskoulutuksella kehittäjiksi

SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op).
SeAMKissa toteutettiin lukuvuonna 2017-18 ensimmäinen Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä erikoistumiskoulutus (30 op). Koulutus järjestettiin viiden ammattikorkeako… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/erikoistumiskoulutuksella-kehittajiksi/

Polvikipu tai muut alaraajavaivat voivat olla peräisin jalkaterän toimintahäiriöstä

Ihminen ottaa päivittäin 9 000–14 000 askelta, mikä vastaa 10-12 kilometrin kävelymatkaa.
Ihminen ottaa päivittäin 9 000–14 000 askelta, mikä vastaa 10-12 kilometrin kävelymatkaa. Fysioterapiassa selvitellään jalkaterän toimintahäiriöiden yhteyttä alarajojen rasitusp… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/polvikipu-tai-muut-alaraajavaivat-voivat-olla-peraisin-jalkateran-toimintahairiosta/

Konnichiwa, terveiset konferenssi- ja työmatkalta Japanista !

Sain key note speaker -kutsun Emergency and Acute Care Medicine -konferenssiin Japaniin. Terveystieteiden ja lääketieteen ammattilaisille suunnattu konferenssi järjestettiin 22-23.8.2018 paahteisessa ja kosteassa Tokiossa. Konferenssiin oli saapunut runsa…
Sain key note speaker -kutsun Emergency and Acute Care Medicine -konferenssiin Japaniin. Terveystieteiden ja lääketieteen ammattilaisille suunnattu konferenssi järjestettiin 22-23… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/asiantuntijablogi/konnichiwa-terveiset-konferenssi-ja-tyomatkalta-japanista/

Aurinkoiset terveiset Families throughout the lifespan -konferenssista Tampereelta !

Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampere-talossa 3-5.6.2018. Konferenssiin oli kokoontunut n. 100 osallistujaa Pohjoismaista, Afrikasta, Australiasta, Aasiasta sekä …
Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampere-talossa 3. - 5.6.2018. Konferenssiin oli kokoont… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-families-throughout-lifespan-konferenssista-tampereelta/

Oppimista toiminnallisessa ympäristössä

Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä oppimismenetelmistä. Kun toiminta on yhteydessä opiskeltavaan aineeseen, se tuottaa hyvän oppimistuloksen. Opetuksen konkretisoinnin kannalta tekeminen on tärkeää. Kokeilemalla j…
Äiti-vauvapäivä lapsen motorisen kehityksen ymmärtämisen tukena fysioterapian tutkinto-ohjelmassa Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä opp… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/oppimista-toiminnallisessa-ymparistossa-aiti-vauvapaiva-lapsen-motorisen-kehityksen-ymmartamisen-tukena-fysioterapian-tutkinto-o/

Aurinkoiset terveiset Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressista Roomasta

Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoisaan konferenssiin osallistui runsaasti terveydenhuollon opettajia, sairaanh…
Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical staff’s experiences of simulation education. Antoi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/aurinkoiset-terveiset-nursing-education-research-2018-maailmankongressista-roomasta/

Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille SeAMKissa

SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen ja kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon edellyttämi…
SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoitaja (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/kliininen-asiantuntijuus-ylempi-ammattikorkeakoulututkinto-sairaanhoitajille-ja-terveydenhoitajille-seamkissa/

Työhyvinvointi – SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kärki

Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tuo oman osuutensa suomalaisen työelämän monitieteiseen tutkimiseen ja kehittämiseen. Toiminta työhyvinvoinnin tukemisen parissa on mitä parhainta ammat…
  Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tuo oman osuutensa suomalaisen työelämän monitieteiseen tutkimiseen ja … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyohyvinvointi-karki-seamkissa/

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa on pohdittu entistä parempaa vanhustyötä

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia ja työtapoja, ja siten lisätä yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta. Etelä-Pohjanmaan alueella kehittämistyö on kohdistunut vanhuspalveluyrityksiin, joi…
Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia ja työtapoja, ja siten lisätä yritykse… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/tyon-ilolla-tuottavuutta-ja-kilpailukykya-hankkeessa-pohdittu-entista-parempaa-vanhustyota/

Hyvinvointibarometri 2017 –tutkimus tukee maakunta- ja soteuudistustyötä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SonetBotnia toteuttivat maakuntaliittojen toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2017 Hyvinvointibarometri 2017-tutkimuksen, jonka tarkoituksena on tukea hyvinvoinnin edistämiseen liittyvässä työssä. Barometritutkimuksen tuloks…
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SonetBotnia toteuttivat maakuntaliittojen toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2017 Hyvinvointibarometri 2017-tutkimuksen, jonka tarkoituksena on tu… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/hyvinvointibarometri-2017-tutkimus-tukee-maakunta-ja-soteuudistustyota/

Matkaraportti eurooppalaisten vanhustyön opettajien yhteistyöverkoston (CWEG) tapaamisesta

Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Brysselissä lokakuussa. Verkosto järjestää vuosittain yhteistoiminnallisen työpajan, joka kerää yhteen gerontologian opettajia use…
Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Brysselissä lokakuussa. Verkosto järjestää vuosittain… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/matkaraportti-eurooppalaisten-vanhustyon-opettajien-yhteistyoverkoston-cweg-tapaamisesta/

Green Care –palveluita navetassa, tallissa ja sävelten siivittämänä

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeessa on kuluneen syksyn aikana toteutettu kolme käytännön palvelukokeilua. Luontolähtöisten Green Care-palveluiden tarjoamista suunnittelevat ja yrittäjiksi aikovat kehittivät ideoitaan valmiiksi palveluiksi…
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeessa on kuluneen syksyn aikana toteutettu kolme käytännön palvelukokeilua. Luontolähtöisten Green Care-palveluiden tarjoamista suunn… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/green-care-palveluita-navetassa-tallissa-ja-savelten-siivittamana/

Simulaatioilla vahvempaan yhteistyöhön

Mikä simulaatio? Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan, päättävät ja näkevät toimintansa seurauksia. Simulaati…
Mikä simulaatio?  Simulaatioilla tarkoitetaan oppimistilanteita, jotka jäljittelevät todellisuutta. Simulaatio-oppimisessa oppijat ovat keskiössä, he tekevät ja osallistuvat akt… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/simulaatioilla-vahvempaan-yhteistyohon/

Maaseutuyritysten kehittäminen alkoi mittavalla alkukartoituksella

Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotasi? Kuinka hyvin työtilasi ja työvälineesi ovat käyttötarkoitukseen sopivat? Mihin sinulle merkityksellisiin ja tärkeisiin verko…
Vastaavatko työn vaatimukset voimavarojasi? Mitkä asiat nykyisessä työympäristössäsi nostavat ja mitkä laskevat työmotivaatiotasi? Kuinka hyvin työtilasi ja työvälineesi ovat käytt… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/maaseutuyritysten-kehittaminen-alkoi-mittavalla-alkukartoituksella/

TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI - Työyhteisö hyötyy dialogisesta johtamisesta ja kehittämisestä

Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämisen yhteydessä lisääntynyt, eivät arkikäytänteet ole kuitenkaan muuttuneet oleellisesti aiempaa dialogisimmiksi. Dialogin toteutt…
Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. Vaikka puhe dialogisuudesta onkin työelämän kehittämisen yhteydessä lisääntynyt, eivät arkikäytänteet ole k… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/tulevaisuuden-osaajaksi-tyoyhteiso-hyotyy-dialogisesta-johtamisesta-ja-kehittamisesta/

HealthyKids of Seinäjoki –mallin tuotteistaminen vientituotteeksi

Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun –ohjelma ja sen tulokset ovat saaneet kansainvälistä huomiota. Maailman terveysjärjestö (WHO) mainitsi vuonna 2015 omilla verkkosivuillaan Seinäjoen kaupungin vuonna 2009 alkaneen toiminnan lasten lihavuuden vähentämis…
Seinäjoen malli ”HealthyKids of Seinäjoki” toimii kehitysalustana lasten, nuorten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Moniammatillin… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/healthykids-seinajoki-mallin-tuotteistaminen-vientituotteeksi/

« Edellinen 123 Seuraava »
Design by Oddmob