@SeAMK

Blog Search

Monialainen automaatio - Osa 1: Teknologia

Tänä päivänä automaatio muodossa tai toisessa on levinnyt kaikille elämän osa-alueille ja liike-elämän toimialoille. Robotiikkaa ja automaatiota on sovellettu pitkään teollisessa tuotannossa, mutta yhtäältä yhä enemmän myös kuluttajatuotteissa, työkoneiss…
Artikkeli muodostaa kolmen osan kokonaisuuden, jossa käsitellään digitalisaation, robotisaation ja automaation kehitystä, työelämän murrosta sekä monialaisen automaation koulutust… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/monialainen-automaatio-osa-1-teknologia/

OLETKO TYYTYVÄINEN SISÄILMAN LAATUUN?

Kiinteistöjen omistajat ja tilojen käyttäjät ovat väliin eri mieltä onko sisäilman laatu riittävän hyvä. Tilan käyttötarkoitus vaikuttaa hyvin olennaisesti ilmanvaihdon mitoitukseen. Kaikille tilan käyttäjille on kuitenkin yhteistä, että raitista ilmaa ta…
Kiinteistöjen omistajat ja tilojen käyttäjät ovat väliin eri mieltä onko sisäilman laatu riittävän hyvä. Tilan käyttötarkoitus vaikuttaa hyvin olennaisesti ilmanvaihdon mitoitukse… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/oletko-tyytyvainen-sisailman-laatuun/

Millainen on tulevaisuuden peräkärry?

MSK Groupín peräkärryvalmistaja Juncar esitti tämän kysymyksen Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka SeAMK Innovaatioviikon aikana kokoontuivat pohtimaan ja ratkaisemaan yritysten ja organisaatioiden toimeksiantoja.
MSK Groupín peräkärryvalmistaja Juncar esitti tämän kysymyksen Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka SeAMK Innovaatioviikon aikana kokoontuivat po… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/millainen-tulevaisuuden-perakarry/

SeAMKin uusi automaatiotekniikan YAMK-ohjelma

SeAMKissa alkaa uusi automaatiotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto syksyllä 2019. Automaatiotekniikka on monitieteinen ala, jota sovelletaan laajasti teollisessa tuotannossa, älykkäissä koneissa, maataloudessa, liikenteessä ja monilla muilla aloil…
Automaatiotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu automaatiotekniikan, konetekniikan, tietotekniikan ja prosessitekniikan insinööreille. Koulutukseen voivat h… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/seinajoen-ammattikorkeakoulun-uusi-automaatiotekniikan-yamk-ohjelma/

Dokumentaation puute: ohjelmistokehityksen Akilleen kantapää

Dokumentointi on olennainen osa ohjelmistokehitystä, ja budjetoida myös sille aikaa. Parasta olisi varmistaa tämä viikoittain erillisten osasten valmistuessa.
Yritys saa ohjelmistotilauksen. Toiminnallisista vaatimuksista keskusteltaessa huomataan, että moni ohjelmiston tarvitsema komponentti on jo toteutettu aiemmissa projekteissa, ja … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2019/dokumentaation-puute-ohjelmistokehityksen-akilleen-kantapaa/

Trendinä kestävä yrittäjyys

Kestävän yrittäjyyden määritelmä näyttää olevan vielä vakiintumaton ja tällä hetkellä trendi, jossa yritykset ja eri organisaiot haluavat olla mukana ainakin jollain osa-alueella.
Kestävä yrittäjyys oli aiheena Toledossa marraskuussa pidetyssä RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) -konferenssissa. Tilaisuuden pääpuhujana ollut Alberto Aragó… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/trendina-kestava-yrittajyys/

Ohjelmien kontitus ja sen hyödyt

Ohjelmien tai palveluiden ’kontittamisella’ tarkoitetaan tapaa, jossa yksi palvelinkone virtualisoidaan moneksi pieneksi, kevyeksi ja itsenäiseksi järjestelmäksi. Järjestelmät ylläpitävät yleensä yhtä tiettyä palvelua tai ohjelmaa.
Ohjelmien tai palveluiden ’kontittamisella’ tarkoitetaan tapaa, jossa yksi palvelinkone virtualisoidaan moneksi pieneksi, kevyeksi ja itsenäiseksi järjestelmäksi. Järjestelmät yll… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/ohjelmien-kontitus-ja-sen-hyodyt/

Ilmastonmuutoksen torjunta esillä Seinäjoella

Asiantuntijoita Virosta, Liettuasta, Tshekistä ja Suomesta tutustui lokakuussa eteläpohjalaiseen lämpöyrittäjyyteen ja maatilan energiaratkaisuihin Seinäjoella ja Härmänmaalla suomalaisten osaajien opastuksella.
Asiantuntijoita Virosta, Liettuasta, Tshekistä ja Suomesta tutustui lokakuussa eteläpohjalaiseen lämpöyrittäjyyteen ja maatilan energiaratkaisuihin Seinäjoella ja Härmänmaalla suo… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/ilmastonmuutoksen-torjunta-esilla-seinajoella/

Yhteistyörobotiikalla vauhtia pk-yritysten robotisointiin

Teollisuus 4.0 -mallin yhtenä ajurina on ollut tarve vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ratkaisemalla massakustomoinnin asettamat vaatimukset valmistavan teollisuuden tuotantoympäristöille. Ideaalitilanteessa massakustomoinnilla tarkoitetaan sitä, että …
Teollisuus 4.0 -mallin yhtenä ajurina on ollut tarve vastata muuttuviin asiakastarpeisiin ratkaisemalla massakustomoinnin asettamat vaatimukset valmistavan teollisuuden tuotantoym… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2018/yhteistyorobotiikalla-vauhtia-pk-yritysten-robotisointiin/

SeAMKin Tekniikan kokoomateos julkistettiin

SeAMKin Tekniikan on painoalana älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät. Yksikön TKI:n näkyvimpänä kärkiprofiilina on digitaalinen valmistus ja teollinen internet. Toisaalta myös rakentamisessa ja rakennetussa ympäristössä digitalisaatio on muuttanut to…
SeAMKin Tekniikan on painoalana älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät. Yksikön TKI:n näkyvimpänä kärkiprofiilina on digitaalinen valmistus ja teollinen internet. Toisaalta myö… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2015/seamkin-tekniikan-kokoomateos-julkistettiin/

Sensorit vahtivat lakkaamatta esineiden internetissä

Esineiden internetillä tarkoitetaan laitteita, jotka voidaan kytkeä internettiin ja tätä kautta ohjata, mitata ja sensoroida etänä. Käytännössä kaikki älypuhelimet ovat myös IoT-laitteita. Esineiden internetin laitteistoon kuuluvat yleisesti * Kaikk…
  Esineiden internet Esineiden internetillä tarkoitetaan laitteita, jotka voidaan kytkeä internettiin ja tätä kautta ohjata, mitata ja sensoroida etänä. Käytännössä kaikki äly… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/sensorit-vahtivat-lakkaamatta-esineiden-internetissa/

Tutkijavaihto edistämässä WindCoE -hankkeen virtuaaliympäristön luontia

Tallinnan Teknillisen yliopiston (TTÜ) tutkija Rinaldo Rüütli saapui tutkijavaihtoon SeAMKin Tekniikan yksikköön ja osallistui WindCoE-hankkeeseen kuuluvan virtuaalimallin luontiin. Rüütlin vierailu Seinäjoella edustaa uutta alkavaa yhteistyömuotoa Teknii…
Tallinnan Teknillisen yliopiston (TTÜ) tutkija Rinaldo Rüütli saapui tutkijavaihtoon SeAMKin Tekniikan yksikköön ja osallistui WindCoE-hankkeeseen kuuluvan virtuaalimallin luontiin… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/tutkijavaihto-edistamassa-windcoe-hankkeen-virtuaaliympariston-luontia/

Maatalousyrittäjä käyttää robotteja, toimii digitaalisen informaatiovirran solmukohdassa ja lentää!

Tätä kaikkea tämän päivän yrittäjä tekee tai ainakin voisi tehdä, ja enemmänkin, mikäli on uskominen vuoden 2017 Agritechnica agroteknologiamessujen antiin. Näyttelyn 22:ssa Seinäjoen Areenaa suuremmassa hallissa jokaisessa oli jotakin mainittuun teemaan …
Tätä kaikkea tämän päivän yrittäjä tekee tai ainakin voisi tehdä, ja enemmänkin, mikäli on uskominen vuoden 2017 Agritechnica agroteknologiamessujen antiin. Näyttelyn 22:ssa Seinäj… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/maatalousyrittaja-kayttaa-robotteja-toimii-digitaalisen-informaatiovirran-solmukohdassa-ja-lentaa/

Kiertotalous – uusia mahdollisuus puurakennusteollisuudelle

SeAMK ja TTY:n Seinäjoen kaupunkilaboratorio ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg –rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vuosille 2018-2020. Hankkeen nimi on "Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle".
SeAMK ja TTY:n Seinäjoen kaupunkilaboratorio ovat saaneet kolmivuotisen EU Interreg –rahoituksen Botnia-Atlantica -ohjelmasta vuosille 2018-2020. Hankkeen nimi on "Kiertotalous – … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/joulukuu-2017/kiertotalous-uusia-mahdollisuus-puurakennusteollisuudelle/

Kuinka 3D:tä voitaisiin hyödyntää entistä enemmän?

Seinäjoella virtuaalitodellisuus ja 3D-mallinnustekniikat ovat olleet opetuksenkin aallonharjalla koko 2000-luvun. Hypekäyrän huipulla ovat tällä hetkellä esimerkiksi itse ajavat autot, digital twins, puettavat älyvaatteet ja esineiden internet.Sen sijaan…
Rakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa yksi kulmakivi on 3D-mittausten hyödyntäminen suunnitteluprosessin seurannassa ja mitatun tiedon yhdistäminen tietomalleihin sekä uuden… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2017-marraskuun-verkkolehti/kuinka-3dta-voitaisiin-hyodyntaa-entista-enemman/

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 15.3.2017

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 15.3.–5.4.2017. SeAMKissa on haettavana 800 opiskelupaikkaa. SeAMK tarjoaa koulutusta kuudella alalla: kulttuurial… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/haku-seamkin-koulutuksiin-alkaa-153/

Kansainvälisen viikon videokooste

SeAMKin kansainvälistä viikkoa vietettiin 13.-17.2. SeAMKin kansainväliselle viikolle saapui 90 vierasta 16 maasta ja 38 yhteistyökorkeakoulusta ympäri maailmaa. Kansainvälinen vi… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2017-seamk/kansainvalisen-viikon-videokooste/

Teknologiabussilla maakuntakierroksilla

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö toteutti hankkeen, jossa esiteltiin teknologia-aiheisia demoja sekä tekniikan alan laboratoriolaitteistoa alueen yrityksille liikkuvan esittelybussin avulla. Kaikki demot pyrittiin toteuttamaan mahdollisimma…
Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö toteutti hankkeen, jossa esiteltiin teknologia-aiheisia demoja sekä tekniikan alan laboratoriolaitteistoa alueen yrityksille liikku… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/teknologiabussilla-maakuntakierroksilla/

Teollisen internetin laboratorio on otettu käyttöön SeAMKissa

Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa. Teollista internetiä voidaan hyödyntää muun muassa tuotantolaitteiden etävalvonnassa sekä ennakoivassa kunnossapidossa.…
Teollinen internet tarkoittaa älykkäiden koneiden ja järjestelmien välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa. Teollista internetiä voidaan hyödyntää muun… https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/teollisen-internetin-laboratorio-otettu-kayttoon-seamkissa/

Kilpailu quadrokopterin suunnittelusta, rakennuksesta ja lentämisestä osana tekniikan opintoja

Quadrokopterit, joita suomeksi sanotaan nelikoptereiksi, ovat yleistyneet voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana. Suurelle yleisölle suunnatut kaupalliset quadrokopterit keskittyvät lähinnä valo- ja videokuvien tallentamiseen. Mikäli kopterin halutaan…
  Quadrokopterit, joita suomeksi sanotaan nelikoptereiksi, ovat yleistyneet voimakkaasti viimeisen parin vuoden aikana. Suurelle yleisölle suunnatut kaupalliset quadrokopterit … https://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-joulukuun-verkkolehti/kilpailu-quadrokopterin-suunnittelusta-rakennuksesta-ja-lentamisesta-osana-tekniikan-opintoja/

« Edellinen 12 Seuraava »
Design by Oddmob

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/seamkverkkolehti/public_html/files/tmp) in Unknown on line 0