@SeAMK

Agrologikoulutuksen opinnot ja työharjoittelu tehostuvat digitaalisuudella

08.03.2016

Digitaalisuus on jo osana agrologien koulutuksessa, teoriaopetuksessa ja harjoittelujaksoissa.
Teoriaopetuksessa digitaalisuus näkyy verkko-opetuksessa ja digitaalisena kampuksena. Opiskelijat voivat tehdä opintoja paikasta riippumatta, joka antaa joustavuutta opintoihin ja opintopolkuihin.

Virtuaalimaatila-oppimisympäristöllä tuetaan työharjoittelua


Työharjoittelun tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kokemusta opiskelemastaan alasta. Oppimisympäristöillä voidaan tehostaa työharjoittelua. Virtuaalitilojen kehittämishankkeessa on kehitetty uudenlainen, osittain mobiili oppimisympäristö, jonka on todettu hyödyttävän niin opiskelijaa kuin työharjoittelutilaakin.
Virtuaalimaatila-oppimisympäristöllä tuetaan työharjoittelun kulkua alusta loppuun. Opiskelija hyötyy oppimisympäristöstä jo ennen työharjoittelun alkua, sillä hänellä on mahdollisuus tutustua harjoittelutiloihin virtuaalisesti sekä käyttää tietoja myös muissa oppimistehtävissä opiskelun aikana. Näin orientoituminen tulevaan työtehtävään on helpompaa. Työharjoittelija pitää yllä virtuaalimaatilan tietoja harjoittelun aikana, jolloin tieto pysyy ajantasaisena.
Oppimisympäristön tiedonkeruu toteutetaan osittain mobiilisti, jonka vuoksi tiedot voidaan kirjata ympäristöön missä tahansa. Oppimisympäristöön toteutetaan mobiilikäyttöliittymän lisäksi verkkokäyttöliittymä.


Ari Sivula, Eliisa Kallio, Juhani Suojaranta, Jussi-Matti Kallio
Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Elintarvike ja maataloudessa.

Design by Oddmob