@SeAMK

Insinööriopiskelijat hakivat uutta tietoa elintarviketeollisuusmessuilta

29.09.2017

Bio- ja elintarviketekniikan kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat osallistuivat syyskuulla Tampereella järjestetyille Elintarviketeollisuus-messuille. Messuilla kuultiin mielenkiintoisia esityksiä ajankohtaisista teemoista. Opettajat olivat etukäteen miettineet, mitkä esitykset tukevat meneillään olevien opintojaksojen teemoja. Näitä esityksiä suositeltiin opiskelijoille ja he saivat näihin liittyviä tehtäviä pohdittavakseen.

Opiskelijat odottivat messuilta verkostoitumista ja tutustumista alalla toimiviin yrityksiin. He myös toivoivat näkevänsä uutta teknologiaa ja kuulevansa uutta tietoa.

 

Opiskelijoiden odotukset täyttyivät

 

Kolmannen vuoden insinööriopiskelijan Maarit Vähämäen mukaan messut täyttivät odotukset. Hän oli kierrellyt messuilla ja huomannut osan messuesittelijöistä olevan vähemmän innokkaita esittelemään tuotteita opiskelijoille, jotka eivät ole sillä hetkellä todellisia ostajia. Osa esittelijöistä taas oli ollut helposti lähestyttäviä ja kertoneet mielellään yrityksestään ja tuotteistaan. Eräs esittelijä oli hänelle maininnutkin ”te opiskelijat olette tulevaisuus, muistakaa meidän yritys”. Vähämäki mainitsee saaneensa paljon irti Linkosuon strategiaa käsitelleestä luennosta. Siitä erityisesti hänelle jäi mieleen yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden merkityksen korostuminen.

Neljännen vuoden insinööriopiskelija Jussi-Matti Peltonen piti mielenkiintoisena VTT:n luentoa, jossa käsiteltiin vaihtoehtoisia proteiinilähteitä. Hän oli ehtinyt tutustua kone- ja laitevalmistajiin sekä heidän laitteisiinsa. Myös hänen messuodotuksensa täyttyivät.

Opettajanäkökulmasta messut olivat hyvä ajankohtaiskatsaus elintarvikealaan ja oivallinen tilaisuus täydentää verkostoja. Messujen saldona oli mm. yrityksien edustajien kanssa sovittuja vierailijaluentoja. Lisäksi käyntikortteja kertyi useampi ja jokaiseen liittyi jotain kiinnostavaa yhteistyömahdollisuutta.

 

Margit Närvä ja Matti-Pekka Pasto, SeAMK Ruoka

Design by Oddmob