@SeAMK

SeAMK mukana kartoittamassa ikääntyneiden ihmisten tilannetta

02.11.2016

SeAMK on mukana laajassa tutkimuksessa, joka kartoittaa ikääntyneiden ihmisten tilannetta Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa – tavoitteena on myötävaikuttaa hyvään elämään.

Marraskuussa 20 000 ikäihmistä Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Västerbottenissa saa vastattavakseen kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena on selvittää heidän terveyttään ja elinolosuhteitaan. Tutkimustulosten avulla halutaan myötävaikuttaa sosiaali- ja vanhustenhuollon kehittämiseen Merenkurkun alueella.

Kyselytutkimus toteutetaan nyt jo kolmannen kerran Merenkurkun alueella.  Kyselylomakkeen saavat vastattavakseen tällä kertaa vuosina 1930, 1935, 1940, 1945 ja 1950 -syntyneet henkilöt.  Kyselytutkimuksella kartoitetaan terveyttä, harrastuksia, sosiaalista kanssakäymistä, taloudellista tilannetta, poliittista ja sosiaalista osallistumista, valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa on mukana myös Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoen alue.  Kyselylomake lähetetään suomen- tai ruotsinkielisenä riippuen vastaanottajan rekisteröidystä äidinkielestä.  Kyselytutkimus on osa laajaa GERDA-hanketta (Gerontologinen Regionaalinen Datapohja), jossa kerätään tietoa ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteesta ja tarpeista, jotta voitaisiin luoda ikääntyneille ihmisille yhtäläiset edellytykset hyvään vanhuuteen Merenkurkun alueella.

GERDA-hankkeessa on kerätty tietoa ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteesta aikaisemmin vuosina 2005 ja 2010 Pohjanmaalla ja Västerbottenissa.   Vastaanottajien kiinnostus tutkimusta kohtaan on ollut suurta. Viimeisessä kyselyssä (2010) kaksi kolmesta vastaanottajasta osallistui (64%). Tämä osoittaa, että ikääntyneille ihmisille on tärkeää saada osallistua, olla osallisena ja saada äänensä kuuluviin. 

Tutkimuksen toteuttavat Åbo Akademin, Yrkeshögskolan Novian, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Uumajan yliopiston tutkijat. Aineistoa käytetään tutkimuksessa jatkuvasti. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella on julkaistu artikkeleita ja jopa TV-sarjoja. Tutkimuksen tuloksista tullaan tiedottamaan aktiivisesti.

  

Lisätietoja: Jenni Kulmala, yliopettaja, dosentti, SeAMK

 

Design by Oddmob