@SeAMK

Vuoden maatilaharjoittelutila PICNUS Oy

15.12.2016

Vuonna 2016 vuoden harjoittelutila on PICNUS OY / Saara ja Kyösti Marttila. PICNUS Oy on Kurikan Jalasjärvellä toimiva maatilayritys, joka innovatiivisella asenteella on ollut yhteistyössä ELMA-yksikön kanssa.  Tila on toiminut maatilaharjoittelutilana vuodesta 1995 lähtien. Saara ja Kyösti Marttila ovat opiskelleet maatalousalan tutkinnon Ilmajoella, joten oppilaitos on heille tuttu jo opiskeluajoilta ja yhteistyö on jatkunut ansiokkaasti harjoittelutilayhteistyönä.

Tilalla on suuri metsä- ja peltopinta-ala. Pelloilla viljellään eläinten rehun lisäksi myös öljykasveja. Robottipihatossa on 130 lypsylehmää, joilla on erittäin korkea keskituotos, sekä hiehot ja vasikat. Lisäksi tilalla on 1000 lihasikapaikkaa. Suomalaiset ja eri maailman maista tulleet opiskelijat ovat voineet tutustua monipuolisesti suomalaisen maatilan eri toimintoihin, sekä seurata ja samalla oppia miten suurta maatilaa ja sen työntekijöitä johdetaan. 

Kallio @SeAMK-verkkolehti vuoden 2016 maatilaharjoittelutila(kuva).JPG

SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki palkitsee vuodesta 2016 lähtien vuosittain ansioituneen harjoittelutilan. Harjoittelutila on toiminut esimerkillisesti opiskelijoiden maatilaharjoittelupaikkana ja edistänyt opiskelijoiden tuntemusta maatilayrityksen toimintaan, niin käytännön kuin kirjallisten töiden osalta. Maatilan kanssa on yhteistyö toiminut moitteettomasti ja harjoittelijat ovat kokeneet harjoittelunsa maatilalla erittäin hyödylliseksi saamansa käytännön kokemusten, tulevan opiskelun ja työelämän kannalta.

KV-toiminta on kiinnostanut harjoittelutilaa ja maatila on vuosittain ottanut ulkomaalaisia harjoittelijoita kotimaisten harjoittelijoiden seuraksi tilalleen opiskelemaan suomalaisen maatilan toimintaa käytännössä.

Vuoden harjoittelutilan kriteerit:

  • Tila on yhteistyökykyinen, kiinnostunut myös osallistumaan erilaisiin maatalouteen ja opiskeluun liittyviin kehityshankkeisiin
  • Tila on monipuolinen maatilatalouden oppimispaikkana
  • Henkilöstö on kiinnostunut jatkuvaan maatilatalouden ja itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen
  • Tilalla on hyvä työilmapiiri, hyvä opiskelijoiden ohjaus työtehtäviin ja lisäansiona erityisten oppijoiden huomioiminen
  • Tilalla on kiinnostus kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisten opiskelijoiden ohjaamiseen

 

Teksti:

Jussi-Matti Kallio, SeAMK  Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki

 

 

Design by Oddmob