@SeAMK

SeAMKissa haettavana 910 paikkaa kuudella alalla - hae 28.3. klo 15.00 mennessä

Mar 23, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on haettavana yhteensä 16 AMK-tutkintoon johtavaa ja kuusi ylempään AMK -tutkintoon johtavaa tut…Lue lisää

Vahvaa vuorovaikutusta ja värikkäitä Post it -lappuja

Mar 21, 2018
SeAMKin ensimmäinen Innovaatio-viikko alkoi maanantaina 12.3.2018. Valmentajana kohtasin Areenalla hämmentyneitä, epäluuloisia j…Lue lisää

Opettajan yrittäjyysmittaristo auttaa kehittämään yrittäjyyden opetusta

Mar 21, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on juuri käynnissä yrittäjyyden opetukseen liittyvä kysely. Kyselyssä käytetään Lappeenrannan te…Lue lisää

Tietoa ja taitoa kehittämiseen ja kasvuun tilitoimistoille

Mar 16, 2018
Tilitoimistoala elää suurten muutosten aikaa. Taloushallinnon prosessit ja raportit automati-soituvat kovaa vauhtia. Ohjelmistor…Lue lisää

Kliininen asiantuntijuus – Ylempi AMK-tutkinto sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille SeAMKissa

Mar 7, 2018
SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla alkaa kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK) tutkinto syksyllä 2018. Tutkinto tuottaa sairaanhoi…Lue lisää

SeAMK Lift –rahoitus keksijän apuna

Mar 6, 2018
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa 2020 on sovittu, että korkeakoulutoimijat edistävät innovaatioketjun katkeamatonta toim…Lue lisää

Työuran rakentaminen alkaa jo opiskeluaikana

Mar 6, 2018
Työelämän kannalta tärkeitä verkostoja yrityksiin ja eri alojen asiantuntijoihin pitää rakentaa jo opiskeluaikana. Se tarkoittaa…Lue lisää

Työhyvinvointi – SeAMK Sosiaali- ja terveysalan kärki

Mar 5, 2018
Tarve työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämiselle on yhä kasvava. SeAMK Sosiaali- ja terveysala tuo oman osuutensa suomal…Lue lisää

Viro tärkeä yhteistyökumppani

Feb 24, 2018
Viron tasavalta täyttää tänään tasan 100 vuotta. Juhlapäivänä on aihetta kiittää ja onnitella virolaisia hankeystäviä.Lue lisää

Prominence – kansainvälisyystaitoja kaikille 

Feb 22, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana syksyllä 2017 käynnistyneessä Prominence-hankkeessa. Prominence on kansainvälinen, Erasmu…Lue lisää

Digitaalisuus mahdollisuus puutuotealan yritysten kasvulle

Feb 22, 2018
Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia puutuotealan pk-yrityksille. Puuteollisuudessa digitalisaation vaikutukset on koettu yr…Lue lisää

Facebook-mainonta kiinnostaa yrittäjiä maakunnassa

Feb 22, 2018
DNA:n tekemän digitaalisen elämäntavan tutkimuksen mukaan (06/2017) suomalaisten eniten käyttämät somekanavat ovat Youtube, Face…Lue lisää

”Hei, sä oot siellä Twitterissä!”  -AMK-asiantuntijuus näkyväksi somessa

Feb 21, 2018
Opiskelija kommentoi uuden kurssin ensimmäisellä luennolla: ”Olet niitä harvoja SeAMKin tviittaavia opettajia!” Pari viikkoa aik…Lue lisää

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä –hankkeessa on pohdittu entistä parempaa vanhustyötä

Feb 13, 2018
Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia ja työtapoja, ja siten lisätä …Lue lisää

Digitaaliset oppimisympäristöt Digivaattori-hankkeen koulutuskäytössä

Feb 13, 2018
Digivaattori-hankkeessa on Digitaalisen markkinoinnin koulutusten yhteydessä kokeiltu erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä …Lue lisää

Yrittäjyydestä avaintaito

Feb 12, 2018
Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen kutsui äskettäin koulutusorganisaatioita yrittäjyyden vallankumoukseen (Pentikäinen 2018). …Lue lisää

Jopparilta polkimille

Dec 22, 2017
JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa SeAMKin yksiköiden yhteisessä hankkeessa (ESR) on toteutettu kaksi opiskelijakyse…Lue lisää

Kulttuurituotannon opetusohjelma uudistui yhteistyöllä

Dec 22, 2017
Vuoden 2016 lopulla päätettiin SeAMKissa, että kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma on uudistettava. Opetus- ja kulttuuriminister…Lue lisää

Tulevaisuudessa 3D-teknologiasta apua eläinten terveyden seurantaan

Dec 22, 2017
SeAMK Ruoka käynnisti keväällä 2017 hankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Faba Osk:n kanssa 3D-teknologian hyödyntämisestä k…Lue lisää

Hyvinvointibarometri 2017 –tutkimus tukee maakunta- ja soteuudistustyötä

Dec 22, 2017
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SonetBotnia toteuttivat maakuntaliittojen toimeksiannosta maalis-huhtikuussa 2017 Hyvinvointibar…Lue lisää

TIETOA PUUTUOTEALAN PK-YRITYKSILLE UUSIMMISTA TUTKIMUKSISTA

Dec 21, 2017
Puutuotealan kehitysnäkymät ovat parantuneet rohkaisevasti viimeisten vuosien aikana. Kotimaisen kysynnän kasvu on kääntynyt uud…Lue lisää

Maatilojen omistajanvaihdoksista tehdyn kyselyn tuloksia

Dec 21, 2017
Maatiloilla odotetaan tapahtuvan sukupolvenvaihdoksia tulevan vuoden aikana merkittävä määrä. Jo nyt lisäys näkyy asiantuntijoid…Lue lisää

Sensorit vahtivat lakkaamatta esineiden internetissä

Dec 21, 2017
Esineiden internetillä tarkoitetaan laitteita, jotka voidaan kytkeä internettiin ja tätä kautta ohjata, mitata ja sensoroida etä…Lue lisää

Kasvitehtaasta tuoretta rehua ympärivuotisesti

Dec 21, 2017
Kun jyviä tai palkokasvin siemeniä idätetään ja versotetaan kasvatusalustalla noin viikon ajan pelkän veden ja keinovalon avulla…Lue lisää

Urasuunnittelu on sijoitus tulevaisuuteen – vinkkejä pohdintaan

Dec 21, 2017
Uraputki, uraohjaus, urasuunnittelu, työura – kuulostaa haastavalta ja URAutuneelta toiminnalta. Paremman sanan ja ilmaisun puut…Lue lisää

Digitalisaatio haastaa yritykset muuttumaan

Dec 21, 2017
”Digitalisaatio on sitä, että digitalisoituminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä, markkinoiden dynamiikkaa ja yritysten ydintoim…Lue lisää

Ruokaprovinssissa on potentiaalia – valmisteilla ruokaketjun innovatiivisuuden Action Plan

Dec 21, 2017
SeAMK Ruoka -yksikössä tehdään parhaillaan Etelä-Pohjanmaan liiton Interreg Europe -rahoitteiselle NICHE-hankkeelle ruokaketjun …Lue lisää

Matkaraportti eurooppalaisten vanhustyön opettajien yhteistyöverkoston (CWEG) tapaamisesta

Dec 21, 2017
Eurooppalainen vanhustyön opettajien yhteistyöverkosto, Collaborative Workshop for European Gerontologists (CWEG), kokoontui Bry…Lue lisää

Avoimet julkaisut tiedonhaun näkökulmasta

Dec 21, 2017
Avoimella julkaisulla (Open Access, OA) tarkoitetaan, että julkaisu on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteett…Lue lisää