@SeAMK

Valmis toimintamalli naisyrittäjien ja naisopiskelijoiden yrittäjyyden ja johtajuuden tukemiseen

Jun 18, 2018
Naisten yrittäjyyttä ja naisopiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia voidaan tukea Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kehitetyllä mallil…Lue lisää

Aurinkoiset terveiset Families throughout the lifespan -konferenssista Tampereelta !

Jun 18, 2018
Viidettä pohjoismaista perhehoitotieteen konferenssia vietettiin Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen organisoimana Tampe…Lue lisää

Henkilöstövaihdossa Hollannissa

Jun 14, 2018
Isossa Fontysin ammattikorkeakoulussa Hollannissa viestintää ja markkinointia tehdään isolla volyymilla. Viestinnässä ja markkin…Lue lisää

Tarina näkyväksi verkkokäsikirjan avulla

Jun 14, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulu oli mukana 2015-2018 toteutetussa ESR-hankkeessa Näkymättömät Nuorten digitarinat yhdessä Turun amm…Lue lisää

Kokemuksia Kataloniasta: ERASMUS-opettajavaihto VICin yliopistoon keväällä 2018

Jun 14, 2018
Sain mahdollisuuden tehdä mielenkiintoisen viikon mittaisen Erasmus-opettajavaihdon VICin yliopistoon Kataloniassa. VIC sijaitse…Lue lisää

Puusta ruokaa?

Jun 12, 2018
Elintarviketeollisuuden ja metsien välillä nähdään harvoin yhteyttä. Metsäteollisuudessa on puhuttu perinteisesti puun kasvun ja…Lue lisää

FLEN-verkosto testaa koulutusvientikonsepteja

Jun 8, 2018
Viiden ammattikorkeakoulun ruokaketjun koulutusvientiverkosto FLEN (Food Learning Export Network) on toiminut nyt aktiivisesti n…Lue lisää

Pienten toimittajien kannattaa jakaa tietoa innovaatioistaan päämiehelle

Jun 7, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteisessä Vertti-hankeessa on kehitetty yhteistyöverkostojen kilpailukykyä. …Lue lisää

Asiakkuus kirjastojen toiminnan lähtökohtana

Jun 7, 2018
Kymmenes Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) -konferenssi järjestettiin Kreikassa, Haniassa toukokuun lopul…Lue lisää

Naisyrittäjyys on tarinoita unelmista ja uskaltamisesta

Jun 7, 2018
Jokainen pikkupaikkakunta tarvitsee oman kylähullun. Kylähullulla on halu tehdä asioita ja työskennellä niiden eteen, intohimost…Lue lisää

Yrityksen kasvu ei ole kiinni yrittäjän sukupuolesta

Jun 7, 2018
Tutkimuksellisissa lähteissä naisyrittäjät lokeroidaan usein sukupuolen kautta luokitellen. Heihin liitetään ominaisuuksia kuten…Lue lisää

Kirjastoalan opiskelijat tekivät opintomatkan Lontooseen

Jun 5, 2018
Britannia on kirjastojen ja museoiden luvattu maa. Kirjastoalan opiskelijoiden toisen vuosikurssin opintomatka suuntautui toukok…Lue lisää

Oppimista toiminnallisessa ympäristössä

Jun 5, 2018
Ihmisten välisistä oppimismenetelmistä tekemällä oppiminen on yksi tärkeistä oppimismenetelmistä. Kun toiminta on yhteydessä opi…Lue lisää

Tuli on osa metsän elämää

Jun 4, 2018
Pohjois-Amerikan Kalliovuorten luonnontilaisissa metsissä kontortamännyt kuolevat vanhuuttaan pystyyn. Myös kaarnakuoriaishyönte…Lue lisää

Restonomikoulutus mukana ReKey-hankkeessa

May 30, 2018
SeAMK Ruoka -yksikön restonomikoulutus on mukana OKM:n rahoittamassa ReKey-hankkeessa. ReKey-hankkeessa kehitetään ammattikorkea…Lue lisää

KIERTOTALOUS - uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle

May 30, 2018
Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle -projektin tavoitteena on parantaa seudullisten yritysten kilpail…Lue lisää

Immateriaalioikeudet auttavat suojaamaan osaamista

May 30, 2018
Immateriaalioikeudet (IPR) ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat henkisen työn tuloksen taloudellisen hyödyntämisen. Immater…Lue lisää

Opettajavaihdossa Sloveniassa

May 18, 2018
Maaliskuun lopussa palasin viikon mittaisesta opettajavaihdosta Sloveniasta, monen uuden kokemuksen ja ajatuksen kera. Sain kuts…Lue lisää

Luovien alojen liiketoiminta vaatii monialaista koulutusta

May 18, 2018
SeAMK Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikköön perustettiin luovien alojen liiketoiminnan yliopettajan tehtävä, johon minut nimett…Lue lisää

Bioenergialähettiläät Tšekin tasavallassa – SeAMK mukana

May 15, 2018
Suomen Tsekin ja Slovakian suurlähettilään, Helena Tuurin kutsusta eteläpohjalaiset bioenergialähettiläät vierailivat Prahassa h…Lue lisää

Opasvideo hallitustyöskentelyn aloittamiseen

May 15, 2018
Toimiva hallitus tuo yritystoimintaan ryhtiä, tukee yrittäjää päätösten pohtimisessa ja tekemisessä. Päätäntävalta säilyy yrittä…Lue lisää

Camp Noste – uudenlaista oppimista

May 9, 2018
Camp Noste on SeAMKin ja SeiESin yhteinen kesäopintojakso, jossa opiskelijat pääsevät työskentelemään oman yritysidean, tuotteen…Lue lisää

Tradenomit tarvitsevat monipuolista kielitaitoa – ruotsin ja saksan opiskelua ammattikorkeakoulussa

May 3, 2018
Teimme noin 70:lle Seinäjoen ammattikorkeakoulusta (SeAMK) vuonna 2012 ja sen jälkeen valmistuneelle tradenomille keväällä 2017 …Lue lisää

Toimintamalli naisopiskelijoiden yrittäjyyden kehittämiseen

Apr 30, 2018
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kehitetyssä toimintamallissa alueen naisyrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet naisopiskelija…Lue lisää

Aurinkoiset terveiset Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressista Roomasta

Apr 30, 2018
Sain puhujakutsun Nursing Education & Research 2018 -maailmankongressiin Roomaan 23-25.4.2018. Aiheenani oli Nursing and medical…Lue lisää

YAMK-tutkinnon opinnäytetyössä tuotteistettiin ammatillista koulutusta

Apr 27, 2018
Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Reformi kannustaa koko tutkinnon suorittamisen lisäksi osatutkintojen s…Lue lisää

Liiketalouden opiskelijat pankkimaailmaan tutustumassa

Apr 27, 2018
OmaSp-mentorointiprojektin päättymistilaisuutta vietettiin 18.4.2018 pankin Seinäjoen konttorilla. Paikalla oli kymmenkunta liik…Lue lisää

Innovaatiot ja kaupallistaminen osana arkea

Apr 26, 2018
Silta kaupallistamiseen -hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa korkeakoululähtöisten tutkimustulosten sekä uusien ideoiden…Lue lisää
Design by Oddmob