@SeAMK

Blog Search

Kyselytutkimus ammattikorkeakoulujen osaamisen viennin nykytilasta ja haasteista

Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuuluvat viiden ammattikorkeakoulun edustajat ottivat tehtäväksi jatkaa keväällä 201…
  Osaamisen vientitoiminta on laajentumassa korkeakoulusektorilla nopeasti. Ammattikorkeakoulujen TKI-osaajavalmennuksen 2016–2017 yhteydessä osaamisen viennin teemaryhmään kuulu… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/kyselytutkimus-ammattikorkeakoulujen-osaamisen-viennin-nykytilasta-ja-haasteista/

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit kartoitettu ensimmäisen kerran

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoitetut ympäristöt on koottu yhteen vasta julkaistuun tutkimusraporttiin ja koko li…
Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran. Kartoitetut… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/ammattikorkeakoulujen-tki-ymparistot-ja-infrastruktuurit-kartoitettu-ensimmaisen-kerran/

Yritysyhteistyö – mahdollisuus vai uhka

Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Tässä suuressa roolissa on yhteistyö pai…
Ammattikorkeakoulujen yhtenä perustehtävänä on tehdä ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa so… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/yritysyhteistyo-mahdollisuus-vai-uhka/

Turhaa pelkoa vai todellisia vaaroja?

Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattavat verkossa kohdata. Useimmiten pelätään eniten pornosivuille joutumista ja p…
Verkko on täynnä mukavia ja viihdyttäviä asioita, mutta sillä on myös pimeä puolensa. Vanhemmat ovat usein huolissaan ennen muuta niistä vaaroista, joita lapset ja nuoret saattava… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/turhaa-pelkoa-vai-todellisia-vaaroja/

Terveiset TKI-valmennuksesta

Elokuussa käynnistyi kolmas valtakunnallinen TKI-osaajavalmennus. Valmennus tuotetaan 26 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä rakennetaan tiimien, henkilökohtaisen toiminnan ja mentoroinnin kautta ammattikorkeakoulujen strategisia painoaloja ja yhteis…
Elokuussa käynnistyi kolmas valtakunnallinen TKI-osaajavalmennus. Valmennus tuotetaan 26 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja siinä rakennetaan tiimien, henkilökohtaisen toiminnan j… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/terveiset-tki-valmennuksesta/

Opinnoilla suuri vaikutus naispuolisten opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksiin

Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Smart ladies in digital world -hankkeeseen osallistuneet naisopiskelijat saivat kirjoittaa näkemyksiään siitä, mikä on vaikuttanu…
Yrittäjyydestä kiinnostuneiden naisopiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi voidaan merkittävästi tukea opintojen avulla. Smart ladies in digital world -hankkeeseen osallistun… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/opinnoilla-suuri-vaikutus-naispuolisten-opiskelijoiden-yrittajyysaikomuksiin/

Silta kaupallistamiseen -hanke auttaa kaupallistamisprosessissa

Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena on se, että korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyön seurauksena syntyy pal…
Taloudellisen kasvun näkökulmasta on tärkeää kehittää korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhtenä tunnistettuna haasteena o… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/silta-kaupallistamiseen-hanke-auttaa-kaupallistamisprosessissa/

TKI-hankkeissa syntyy monenlaisia aineistoja ja tuloksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia tutkimusaineistoja ja tuloksia ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa syntyy ja …
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeessa on pyritty selvittämään, millaisia tutk… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/2016-marraskuun-verkkolehti/tki-hankkeissa-syntyy-monenlaisia-aineistoja-ja-tuloksia/

Kesän @SeAMK-verkkolehdessä paneudutaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kesän 2016 @SeAMK-verkkolehti on ilmestynyt.
Tuoreesta kesän @SeAMK-verkkolehdestä pääset lukemaan mielenkiintoisia artikkeleita mm. seuraavista teemoista: Digiajan korkeakoulu – kohti digiajan opetusta ja oppimista Gree… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/kesan-seamk-verkkolehdessa-paneudutaan-tutkimus-ja-kehittamistoimintaan/

Tehokasta tiedonsiirtoa yrityksiin

Avoin innovaatiotoiminta ja tarvelähtöinen tutkimus vaativat tuoreita näkökulmia ja rajat ylittäviä verkostoja. Ammattikorkeakoulujen toteuttama käyttäjälähtöinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) onkin tärkeässä roolissa innovaatioekosys…
Avoin innovaatiotoiminta ja tarvelähtöinen tutkimus vaativat tuoreita näkökulmia ja rajat ylittäviä verkostoja. Ammattikorkeakoulujen toteuttama käyttäjälähtöinen tutkimus-, k… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/tehokasta-tiedonsiirtoa-yrityksiin/

Pohjoismaista yhteistyötä korjausrakentamisen kehittämiseksi

Korjausrakentamisen tietokeskus, Renovation Center -hanke järjesti torstaina Seinäjoella s#renovatingmodern -seminaarin alan toimijoille. Tilaisuudessa pohdittiin vastausta kysymykseen, miten korjausrakentamisen tavoitteet sisäilmalle, arkkitehtuurille ja…
Korjausrakentamisen tietokeskus, Renovation Center -hanke järjesti torstaina Seinäjoella s#renovatingmodern -seminaarin alan toimijoille. Tilaisuudessa pohdittiin vastausta kysym… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/pohjoismaista-yhteistyota-korjausrakentamisen-kehittamiseksi/

LEAN-ajattelua ja parviälyä

Jopo – jopparilta polkimille SeAMKin yksiköiden yhteisessä uraohjaushankkeessa toteutetaan LEAN-ajattelua sekä parviälyn ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa ajatellaan, että tulevaisuutta rakennetaan yhdistelemällä asioita ennakkoluulottomas…
  Jopo – jopparilta polkimille SeAMKin yksiköiden yhteisessä uraohjaushankkeessa toteutetaan LEAN-ajattelua sekä parviälyn ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksia. Hankkeessa aja… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/lean-ajattelua-ja-parvialya/

Pk-inno – vaikuttavuutta ja yhteistyötä

Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tavoitteena on tehostaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeessa ovat mukana lisäksi Jyväskylän ammattik…
Pk-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla eli Pk-inno on Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jonka tavoitteena on tehostaa ammattikorkeakoulujen ja yrit… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/pk-inno-vaikuttavuutta-ja-yhteistyota/

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla

Mitä termi Green Care oikein tarkoittaa, onko se puiden halailua vai jotakin muuta? Green Caressa on kysymys luonto- ja maatilaympäristön hyödyntämisestä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.
Mitä termi Green Care oikein tarkoittaa, onko se puiden halailua vai jotakin muuta? Green Caressa on kysymys luonto- ja maatilaympäristön hyödyntämisestä hoiva-, kuntoutus- ja hyv… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/green-care-tunnetuksi-etela-pohjanmaalla/

SeAMKissa vieraili 30 henkilön delegaatio Namibiasta

SeAMKissa vieraili iso 30 henkilön delegaatio Namibiasta. Vierailun tavoitteena oli yritysten välisen kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen ja myös osaamisen viennin edistäminen erityisesti elintarvikealalla, mutta myös muilla aloilla. - Yhteistyöl…
 SeAMKissa vieraili toukokuun lopulla iso 30 henkilön delegaatio Namibiasta. Vierailun tavoitteena oli yritysten välisen kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen ja myös osaamise… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/kesakuu-2016/seamkissa-vieraili-30-henkilon-delegaatio-namibiasta/

SeAMKin TKI:n kärjet ja kohokohtia vuonna 2015

SeAMKin neljä painoalaa ovat yrittäjyys ja kasvu, ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvointi ja luovuus.
SeAMKin neljä painoalaa ovat yrittäjyys ja kasvu, ruokaratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä hyvinvointi ja luovuus. Jokaisella painoalalla on oma kärkensä, j… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/seamkin-tkin-karjet/

SeAMKin aluevaikuttavuus merkittävää

Korkeakoulut säteilevät monin tavoin uutta osaamista ja hyvinvoinnin kasvua omilla alueillaan. Korkeakoulujen aluevaikuttavuudesta puhutaan paljon, mutta miten tätä abstraktia käsitettä voisi esimerkiksi SeAMKin osalta kuvata konkreettisesti?
  Korkeakoulut säteilevät monin tavoin uutta osaamista ja hyvinvoinnin kasvua omilla alueillaan. Korkeakoulujen aluevaikuttavuudesta puhutaan paljon, mutta miten tätä abstrakti… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/seamkin-aluevaikuttavuus-merkittavaa/

Haku SeAMKin koulutuksiin alkaa 16.3.2016

Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 16.3.–6.4.2016. Haku koulutuksiin tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi.
Korkeakoulujen kevään yhteishaun toinen hakuaika on käynnissä 16.3.–6.4.2016. Haku koulutuksiin tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi. Samalla hakulomakkeella haetaan sekä ammattiko… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/haku-seamkin-koulutuksiin-alkaa-1632016/

SeAMKin kohokohdat ja onnistumiset vuonna 2015

Katso video, jossa henkilökunta ja opiskelija kertovat, mitkä olivat vuoden 2015 kohokohdat ja onnistumiset
Videolle on koostettu vuoden 2015 onnistumisia ja kohokohtia.   Kuvaus: Sofia Niemelä, viestintä- ja markkinointivastaava, SeAMK   http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/seamkin-kohokohdat-ja-onnistumiset-vuonna-2015/

Miksi tutkimusaineistoja tulee hallinnoida?

Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että aineisto säilyy tutkimuksen päätyttyäkin käyttökuntoisena ja luotettavana. Lisäksi tulosaineistoon liitetään niihin liittyvät meta…
Aineistonhallinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa syntyneet tulosaineistot on tallennettu ja järjestetty niin, että aineisto säilyy tutkimuksen päätyttyäkin käyttökuntois… http://verkkolehti.seamk.fi/index.php/arkisto/maaliskuu-2016/miksi-tutkimusaineistoja-tulee-hallinnoida/

Design by Oddmob